Muokattu: 16.06.2020 - 13:31

Avainsanat: Koulutus

Aikuiskoulutustuki

Työssäkäyvä aikuinen voi hakea omaehtoisen opiskelun rahoittamiseksi Työllisyysrahaston myöntämää aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutustuki koostuu perusosasta ja ansiosidonnaisesta osasta.

Vuonna 2020 perusosa on 597,92 euroa bruttona kuukaudessa. Tämän päälle tuleva ansiosidonnainen määrä riippuu tulojen suuruudesta. Voit laskea saamasi aikuiskoulutustuen määrän Työllisyysrahaston laskurilla.

Työllisyysrahasto on työmarkkinaosapuolten (työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen) hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on mm. edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen. Rahaston tehtävänä on lisäksi tiedottaa etuuksista, antaa neuvontapalvelua ja tehdä ehdotuksia toimialaansa koskevan lainsäädännön kehittämisestä.

Rahaston etuuksia ovat palkansaajille ja yrittäjille maksettava aikuiskoulutustuki sekä ammattitutkintostipendi, jonka voi saada ammatillisen tutkinnon suorittanut, joka on ollut työelämässä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamiseen mennessä.

Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka

  • olet ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja
  • olet ollut nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua ja
  • jäät palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja
  • saat opintovapaan aikana sivutuloa enintään 250 euroa bruttona kuukaudessa ja
  • et saa opiskeluun muuta tukea.

Aikuiskoulutustuen kaikkien saamisehtojen tulee täyttyä, jotta tukea voidaan maksaa. Tukea maksetaan yhteensä enintään 15 kuukauden ajalta. Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa. Oppilaitoksen tulee toimia Suomessa ja opintojen on oltava päätoimisia.

Uusimmat

Suosituimmat