Uutinen - 23.11.2018 klo 14.00
Yhteistoiminta

Yt-neuvottelujen yllättäessä sillä on väliä, missä järjestyksessä työntekijöitä irtisanotaan

”Irtisanomisjärjestys liittyy taloudellisiin ja tuotannollisiin irtisanomisperusteisiin, ja useimmiten sellaisiin tilanteisiin, joissa isompi määrä työntekijöitä irtisanotaan samalla kerralla

”Irtisanomisjärjestys liittyy taloudellisiin ja tuotannollisiin irtisanomisperusteisiin, ja useimmiten sellaisiin tilanteisiin, joissa isompi määrä työntekijöitä irtisanotaan samalla kerralla", kertoo PAMin Arja Pohjola. Kuva: Eeva Anundi.

Irtisanomisjärjestys on yksi PAMin vaaliteemoista. Nyt työnantaja voi itse päättää irtisanomisjärjestyksestä, jos työsopimuslain mukainen irtisanomisperuste on olemassa. Jos laissa määriteltäisiin tarkemmin irtisanomisjärjestyksestä, työnantajan oikeutta vapaasti valikoida työntekijöitä rajoitettaisiin.

Esitimme viisi kysymystä irtisanomisjärjestyksestä PAMin ratkaisupäällikölle Arja Pohjolalle.

Mitä tarkoitetaan irtisanomisjärjestyksellä?
”Irtisanomisjärjestys liittyy taloudellisiin ja tuotannollisiin irtisanomisperusteisiin, ja useimmiten sellaisiin tilanteisiin, joissa isompi määrä työntekijöitä irtisanotaan samalla kerralla. Irtisanomistilanteissa työnantaja tekee lähtökohtaisesti päätöksen siitä, että kuka irtisanotaan."

Kenellä on erityinen suoja irtisanomistilanteessa?
”Normaalisti työnantajalla on oikeus valikoida irtisanottavat työntekijät. Oikeuskäytännössä ja lain mukaan on olemassa tietyt rajoittavat seikat, kuten esimerkiksi irtisanominen ei saa johtua raskaudesta, eli raskaana olevaa työntekijää ei saa irtisanoa sen takia että hän on raskaana. Muut syyt ovat esimerkiksi syrjivät perusteet, eli irtisanominen ei saa tapahtua syrjivin perustein vaan pitää olla asiallinen ja painava syy. Syrjiviin perusteisiin lasketaan sellaiset seikat, että irtisanominen tapahtuisi esimerkiksi henkilöristiriidan tai iän perusteella, jolloin se olisi laiton.
Luottamusmiehellä on erityinen työsuhdeturva. Eli jos työpaikalla irtisanotaan taloudellisin ja tuotannollisin perustein, niin luottamusmies lähtee viimeisenä, jos muuta työtä ei ole tarjottavana. Samanlainen irtisanomissuoja on työsuojeluvaltuutetulla.”

Työehtosopimuksissa voidaan sopia irtisanomisjärjestyksestä. Onko PAMin työehtosopimuksissa tästä sovittu?
”Palvelualojen työehtosopimuksissa ei yleensä ole sovittu irtisanomisjärjestyksestä, poikkeuksena ainakin vartiointialan työehtosopimus. Tietääkseni lähinnä teollisuuden työehtosopimuksissa on sovittu irtisanomisjärjestyksestä. Keskeistä työehtosopimusten irtisanomissuojasopimuksissa on se, että näillä ei ole voitu sopia irtisanomisperusteista vaan ainoastaan irtisanottaviin sovellettavista valintakriteereistä. Vaikka irtisanomisjärjestys määritellään työehtosopimuksessa, niin sen rikkominen ei tee irtisanomista laittomaksi.”

PAMin eduskuntavaalitavoitteissa mainitaan, että tuotannollisiin ja taloudellisiin perustein tapahtuvia irtisanomistilanteita, voi parantaa säätämällä irtisanomisjärjestyksestä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
”Se tarkoittaisi sitä, että lakiin otettaisiin säännös, missä säädettäisiin, että irtisanoessaan taloudellisin ja tuotannollisin perustein työntekijöitä, työnantajan olisi huomioitava tiettyjä seikkoja, kuten työuran pituus, työntekijän huoltovelvollisuus tai työkyvyn menettäminen työnantajan palveluksessa. Työnantajalla on perinteisesti ollut oikeus ottaa huomioon myös yritykselle tärkeät ammattityöntekijät. Jos lakiin tulisi määräys irtisanomisjärjestyksestä, niin se rajoittaisi työnantajien päätösvaltaa irtisanomistilanteissa."

Millä tavalla irtisanomisjärjestys antaa turvaa myös esimerkiksi nuorelle työntekijälle?
"Nuoretkaan työntekijät eivät ole ikuisesti nuoria. Työurien jatkuvasti pidentyessä irtisanomisjärjestys voi pidemmällä tähtäimellä olla myös heidän etunsa. Jos työntekijä on nuoresta iästä huolimatta perheellinen, niin silloin perheen huoltovelvollisuus mainitaan irtisanomisjärjestyksen yhtenä asiana. Mikäli nuorelle työntekijälle on tapahtunut työtapaturma, niin työnantajan on huomioitava, että jos työkyky on alentunut vaikkapa työtapaturman seurauksena, niin työntekijää ei tulisi irtisanoa ensimmäisenä."

 

 

Teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Uusimmat

Suosituimmat