Uutinen - 08.07.2019 klo 12.21
Työttömyysturva

Yrittäjän perheenjäsen voi 1.7.2019 lukien vakuuttaa itsensä PAMin työttömyyskassassa

Kuva: Gettyimages

Kuva: Gettyimages

Työttömyysturvalain muutos parantaa niiden yrittäjien perheenjäsenten asemaa, jotka työskentelevät perheen yrityksessä mutta eivät omista itse yrityksestä mitään.

Perheen omistamassa yrityksessä työskentelevät perheenjäsenet, jotka eivät henkilökohtaisesti omista osuutta yrityksestä, ovat 1.7.2019 alkaen työttömyysturvassa palkansaajia ja voivat liittyä palvelualojen työttömyyskassan jäseniksi. Aiemmin heidät on katsottu yrittäjiksi. Heinäkuun alusta 2019 lähtien heidän työskentelynsä perheyrityksessä kerryttää edelleen työttömyysvakuutusta.

Perheenjäsenillä tarkoitetaan sekä yrittäjän puolisoa, että yrittäjän samassa taloudessa asuvaa vanhempaa tai lasta. Yrittäjänä täyttyneen työssäoloedellytyksen voi tuoda niin kutsutun jälkisuojan perusteella mukanaan palkansaajakassaan, jos liittyy uuteen kassaan kuukauden sisällä siitä, kun on eronnut entisestä kassasta. Osittain täyttynyttä työssäoloehtoa ei voi tuoda mukanaan palkansaajakassaan.

Lakimuutos koskee henkilöitä, joilla itsellään ei ole omistusta tai määräysvaltaa yrityksessä jossa he työskentelevät, mutta heidän perheenjäsenillään on omistusta tai määräysvaltaa yrityksessä. Muutoksen ulkopuolelle jäävät henkilöt, jotka työskentelevät perheen omistamassa toiminimessä ja ovat näin aina yrittäjiä myös eläkejärjestelmässä eli YEL-vakuutettuja.

Työssäoloehto on pidempi

Yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehdon pituus on 52 viikkoa. Muut työtä koskevat edellytykset kuten työaika, palkka ja vakuuttamista koskevat vaatimukset ovat samat kuin palkansaajan työssäoloehdossa. Yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehdon tulee täyttyä yhdenjaksoisesti sellaisella ajalla jolloin henkilö ei ole omistanut osuutta yrityksestä.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat