Uutinen - 28.09.2018 klo 16.02
Työtaistelu

Yleisohjeet ylityökieltoon

Lähes kaikkia pamilaisia koskeva ylityökielto on voimassa 3.10. – 23.10.

Ylityökielto 3.10. – 23.10.2018

Palvelualojen ammattiliiton ylityökielto alkaa 3.10.2018 klo 00:00 ja jatkuu 23.10.2018 klo 24:00 saakka. Mukana ylityökiellossa on 26 sopimusalaa.

Ylityökiellon kohteena olevat sopimusalat:

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus
Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus
Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialaa koskeva työehtosopimus
Avecran junapalveluhenkilökuntaa koskeva työehtosopimus
Bingotyöntekijöitä koskeva työehtosopimus
Elokuvateattereita koskeva työehtosopimus
Erityisteollisuutta koskeva työehtosopimus
Golfalan työehtosopimus
Hankkija Oy myyntihenkilöstöä koskeva pöytäkirja
Hiihtokeskusalan työehtosopimus
Hiusalan työehtosopimus
Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus
Kaupan ICT toimihenkilöitä koskeva työehtosopimuspöytäkirja
Kaupan työehtosopimus
Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus
Kotitalouskone- ja kodinkonetekniikkahuoltoa sekä palveluautomaattialaa koskeva työehtosopimus
Kuvanvalmistamoita koskeva työehtosopimus
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus - esimiehet
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus - työntekijät
Ohjelmapalvelualan työehtosopimus
Suomen Kansallisoopperan teknisten pienryhmien sekä teknisten esimiesten ja mestarien työehtosopimus
Suomen Kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus
Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus
Veikkauksen työntekijöitä koskeva työehtosopimus
Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus
Yhtyneet-Sopimus Yleisradio

Ylityökiellon ulkopuolelle jäävät seuraavat sopimusalat:

Kopio- ja tulostusalaa koskeva työehtosopimus, Makuuni Oy:tä koskeva työehtosopimus, Menekinedistäjiä koskevat yrityskohtaiset työehtosopimukset, Muuttopalvelualan työehtosopimus, Runkosopimus, Urkurakentamo Martti Porthan Oy:n työntekijöiden työehtosopimus, Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:n työntekijöiden työehtosopimus, Järjestötoimitsijain Liiton työehtosopimus, Vartiointialan työehtosopimus.

Yleisohjeet ylityökiellon piirissä oleville

Ylityökiellon aikana työntekijät eivät tee ylitöitä.Ylityö on työntekijälle aina vapaaehtoista. Ylityökiellon alettua sen piirissä olevat työntekijät käyttävät tätä oikeutta ja kieltäytyvät työnantajan tarjoamasta ylityöstä.

Työnantajalla ei ole oikeutta painostaa työntekijää ylitöihin eikä myöskään oikeutta muuttaa työaikavuoroluettelon mukaisia työaikoja ylityökiellon vuoksi.
Ylityökiellon aikana työaikapankkiin tai vastaaviin järjestelmiin ei kerrytetä työtä. Ylityökiellon aikana ulkopuolisen työvoiman tai esimerkiksi tarvittaessa työhön kutsuttavien työntekijöiden tai vuokratyön käyttöä ei hyväksytä, koska näin työnantaja pyrkisi rikkomaan laillista ylityökieltoa.

Mikä on ylityötä?

Pääsääntö on, että ylityötä on yli 40 t/viikossa tehtävä työ. Jos alalla työaika järjestetään esimerkiksi 3 viikon jaksoissa, on ylityötä pääsääntöisesti 120 tuntia kolmiviikkoisjaksossa ylittävä työ. Osa-aikaista työntekijää koskevat nämä samat tuntirajaukset.
Työpaikalla voi olla käytössä työajan tasoittumisjärjestelmä, jossa työaika ei rajoitu edellä mainittuihin enimmäistyöaikoihin, vaan työaika voi joustaa järjestelmän puitteissa määriteltyjen tasoittumiskausien sisällä.

Voit tutustua alan omiin määräyksiin ylityöstä täältä ja työehtosopimuksiin.

Työntekijä voi kysyä apua työpaikkansa luottamusmieheltä. PAMin jäsenpalvelu auttaa ma-pe klo 9.00-16.00, p. 030 100 620 sekä sähköpostitse: lakko@pam.fi. 

Oman alueesi aluetoimistojen aukioloajat näet täältä.

Osa-aikatyöntekijät ja ylityökielto

Osa-aikaiset työntekijät voivat ylityökiellon aikana ottaa vastaan lisätyötunteja 40 viikkotuntiin saakka. Tämän jälkeen mahdollisesti tarjottavat lisätyötunnit ovat ylityötä, josta työntekijän on kiellon aikana kieltäydyttävä.

Ylityökielto ja hätätyö

Ylityökielto ei koske hätätyötä (työaikalaki 21§). Hätätyön teettäminen on mahdollista vain työaikalaissa säädetyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Työnantajan on ilmoitettava työsuojeluviranomaiselle kirjallinen selvitys hätätyön syystä. Hätätyöksi luetaan käytännössä esimerkiksi työ, jolla estetään henkeä vaarantavien tilanteiden syntyminen.

Kiellot ei koske myöskään tehtäviä, joissa se vaarantaisi yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaa haittaa yleiselle edulle. Näiden töiden suorittamiseen ylityökiellon ollessa voimassa, on haettava erillinen lupa Palvelualojen ammattiliitosta.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat