Uutinen - 31.03.2019 klo 13.15
Työlainsäädäntö

Vuosiloman ansainta sairausloman ajalta paranee

Jos työntekijä on työkyvyttömänä tai kuntoutuksen takia poissa, häneltä ei voi evätä EU:n lainsäädännön mukaista neljän viikon palkallista vuosilomaa. Näin on mm. EU:n tuomioistuin tulkinnut ja siksi Suomessa laki muuttuu 1.4.2019.

Tällä hetkellä vuosilomalain mukaan työntekijälle kertyy lomaa normaalisti 75 työpäivän ajan, jos hän on sairauden, tapaturman tai lääkinnällisen kuntoutuksen vuoksi pois töistä. Nämä työssäolon veroiset päivät eivät kuitenkaan aina riitä siihen, että työntekijä saisi EU:n työaikadirektiivin mukaisen 4 viikon pituisen palkallisen vuosiloman.

Tämän vuoksi vuosilomalakiin tulee uusi määräys lisävapaapäivistä. Jatkossa työntekijä saa sen verran lisää vapaapäiviä, että 4 viikon palkallinen loma täyttyy. Lisävapaapäiviltä saa säännönmukaista palkkaa vastaavan palkan. Lisävapaapäiviltä ei makseta lomarahaa/lomaltapaluurahaa.

Jos työntekijän poissaolo jatkuu yli 12 kuukautta, oikeutta lisäpäiviin ei enää ole.

Käytännössä lisävapaapäivät näkyvät pidettävissä vuosilomissa vasta vuoden kuluttua, sillä uutta lakia aletaan soveltaa 1.4.2019 alkavan lomanmääräytymisvuoden alusta ansaittaviin lomiin.

Uudet määräykset ovat pakottavaa oikeutta, joten lakia noudatetaan, vaikka työehtosopimuksessa olisi erikseen sovittu jotain muuta esimerkiksi työssäolonveroisesta ajasta vuosiloman ansainnassa.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat