Uutinen - 27.04.2020 klo 16.25
Työehtosopimusneuvottelut

Vartiointialan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät

Vartiointialalla voimassa oleva yleissitova työehtosopimus päättyy huhtikuun viimeinen päivä. PAM ja Palvelualojen työnantajat Palta aloittivat tänään neuvottelut uudeksi työehtosopimusratkaisuksi.

”Kevät on koronaepidemian vuoksi ollut poikkeuksellinen ja se on yksi syy, miksi neuvottelut käynnistyivät virallisesti vasta muutama päivä ennen sopimuskauden umpeutumista. Tästä syystä ja kuluvalta sopimuskaudelta keskeneräisiksi jääneistä asioista johtuen keskustelimme työnantajaliiton kanssa myös työehtosopimusneuvottelujen siirtämisestä syksyyn. Tähän ei työnantajilla ollut valmiutta,” kertoo PAMin sopimusasiantuntija Markku Saikkonen.

Vartiointialan vielä muutaman päivän ajan voimassa oleva työehtosopimus syntyi vuonna 2018 pitkän ja vaikean neuvottelu- ja sovitteluprosessin kautta. Lopulta marraskuussa 2018 PAM ja työnantajaliitto Palta hyväksyivät valtakunnansovittelijan antaman sovintoesityksen, jonka myötä alalle saavutettiin työrauha ja uusi työehtosopimus.

Edellisen työehtosopimuskierroksen vaiheet ovat vielä hyvin muistissa. Tuolloin vartiointialan työntekijät joutuivat Saikkosen mukaan todella kovaan tilanteeseen ja lakkokorttiakin jouduttiin väläyttämään.

”Toivon, että nyt alkanut neuvottelukierros menee sujuvasti ja hyvässä hengessä. On tärkeää, että alan työehdoista päästään sopimaan työnantajan ja työntekijöiden välillä neuvottelupöydässä, ei valtakunnansovittelijan huoneessa,” hän sanoo ja jatkaa

”Neuvottelut on nyt aloitettu ja seuraavien viikkojen aikana aihetta työstetään tiiviisti. Seuraava neuvottelu on sovittu tiistaiksi 5. toukokuuta,” Saikkonen kertoo.

Turvallisuusalan sopimusalatoimikunnassa sekä työpaikoilla on valmistauduttu pitkään ja hyvin alkaneisiin työehtosopimusneuvotteluihin. PAM on kerännyt tes-parannustoiveita jäsenistöltä, jotka ovat muokkautuneet yhteisiksi tavoitteiksi sopimusalatoimikunnan ja liiton hallinnon työskentelyssä.

”Tavoitteemme alan työehtojen parantamiseksi ovat kohtuullisia. Se on selvää, että kilpailukykysopimuksen alalle mukanaan tuomat ilmaiset talkootyötunnit on työehtosopimuksesta poistuttava, Saikkonen sanoo ja jatkaa

”Palkkaratkaisussa haemme riittävää ja tasa-arvoista korotusta. Lisäksi haluamme parannusta esimerkiksi työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa esiintyviin haasteisiin. Tällöin keskustellaan muun muassa isyysvapaiden pituudesta ja sairaan lapsen hoitamiseen liittyvistä kysymyksistä.”

Edellisellä tes-kierroksella työehtosopimukseen kirjattiin työryhmä, jonka tarkoitus oli valmistella vuosilomapalkan laskentatavan uudistamista. Tämä työryhmä ei ole saanut työtään valmiiksi, vaikka PAM on sitä voimakkaasti vaatinut.

”Edellytys uuden työehtosopimuksen syntymiselle on se, että haluamme kuntoon jo aiemmin sovitun, mutta edelleen toteutumatta jääneen vuosilomapalkan laskentatavan uudistamisen.”, Saikkonen toteaa.

Vartiointialan työehtosopimuksen alaisissa töissä työskentelee 8000 työntekijää. Alan työntekijät työskentelevät muun muassa vartijoina, turvatarkastajina ja arvokuljettajina sekä vahtimestareina. Alan suurimpia yrityksiä Suomessa ovat muun muassa Avarn Security Oy, Loomis Suomi Oy, Securitas Oy.
 

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat