Uutinen - 29.05.2020 klo 13.48
Työehtosopimusneuvottelut

Vartiointialan työehtosopimusneuvotteluissa odotetaan jo ratkaisuja

Tunteet alkavat kiristyä vartiointialan työehtosopimusneuvotteluissa. Tes-neuvotteluihin osallistuva sopimusasiantuntija Markku Saikkonen painottaa PAMin kantavan vastuunsa neuvottelujen onnistumisesta. Kuva: Eeva Anundi

Tunteet alkavat kiristyä vartiointialan työehtosopimusneuvotteluissa. Tes-neuvotteluihin osallistuva sopimusasiantuntija Markku Saikkonen painottaa PAMin kantavan vastuunsa neuvottelujen onnistumisesta. Kuva: Eeva Anundi

Vartiointialalle on neuvoteltu uutta työehtosopimusta jo kuukauden ajan. Neuvottelut eivät ole edenneet ja tilanne alkaa olla pahasti jumissa. Lukuisat PAMin tekemät esitykset ja vaihtoehdot eivät johda keskusteluja eteenpäin eikä työnantajilla ole minkäänlaista kompromissihalukkuutta.

Onko uuden työehtosopimuksen saavuttaminen tässä hetkessä ja näillä eväillä ylivoimaista? Tätä kysymystä PAMin vartiointialan sopimusasiantuntija Markku Saikkonen on viime viikkojen aikana pohtinut useasti. Vartiointialan työehtosopimusneuvotteluja on käyty jo reilu kuukausi, eikä tuloksista voida puhua vielä lainkaan.

”Valmistauduimme tähän sopimuskierrokseen huolellisesti. Emme halua toisintoa edellisestä tes-kierroksesta, jolloin työntekijät joutuivat lakkoilemaan ja odottamaan ratkaisua yli kuusi kuukautta tessin umpeutumisen jälkeen”, Saikkonen kertoo.

Koronakevät on tuonut oman mausteensa tes-neuvotteluihin, joita käydään etäyhteyksien avulla. Vaikka välillä neuvottelutaktiikat ja tekniikka eivät ole toimineet yhteen, se ei ole ollut Saikkosen mukaan esteenä neuvotteluille. Hänen mukaan neuvottelut tuntuvat taas kerran pitkittyvän PAMista johtumattomista syistä. Työnantajien neuvotteluhaluttomuus on ollut ilmiselvää alusta alkaen.

”Koska kevät on koronan vuoksi ollut hyvin poikkeuksellinen, esitimme työnantajille jo ennen sopimuskauden päättymistä, mahdollisuutta käydä neuvottelut vasta syksyllä. Tämä ei Paltalle käynyt. Me olemme neuvotelleet alusta alkaen tosissamme, toisin kuin työnantajat”, Saikkonen sanoo.

Palataan hetki ajassa taaksepäin, jotta voimme ymmärtää, miksi tämän hetken neuvottelutilanne tuntuu kohtuuttomalta.


Kesäkuu 2016

PAM, kuten iso osa ammattiyhdistysliikettä, hyväksyi ehdollisena kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelutulokset useimmille pamilaisille aloille. Se tarkoitti vuosityöajan pidentämistä ansiotasoa muuttamatta. Nämä niin kutsutut ”ilmaiset talkootyötunnit” tulivat voimaan myös vartiointialan työehtosopimukseen.

Kevät 2018PAMin lakkovahdit Lappeenrannassa keväällä 2019. Kuva: Arttu Muukkonen

PAMissa käydään pitkä ja vaiherikas työehtosopimuskierros. Työnantajien vahva yhteistyö ja koordinaatio palkkaratkaisujen osalta aiheuttaa työntekijöiden työtaistelutoimenpiteitä.

PAM aloittaa vartiointialan neuvottelut työnantajaliitto Paltan kanssa huhtikuussa. Alusta alkaen ne ovat haastavat. Työntekijät marssivat useasti ulos työpaikoiltaan osoittaakseen mieltään huhti- ja toukokuussa. Ulosmarssien tarkoituksena on välillä vauhdittaa neuvotteluja, välillä osoittaa vastustus työnantajien hullutuksia kohtaan ja osoittaa, ettei neuvotteluissa voi ryhtyä pelaamaan likaista peliä. Kevät ei tuo tulosta ja lopulta neuvottelut jäävät tauolle toistaiseksi.


”Eihän me tapella haluta”Syksy 2018

Neuvotteluosapuolet käärivät hihat jälleen ylös ja ryhtyvät työhön tes-ratkaisun löytämiseksi. PAMin ja työnantajien näkemykset palkankorotustasosta ovat heti kaukana toisistaan. Neuvottelut menevät jälleen umpisolmuun jo ennen kuin ne kunnolla alkavat.

Pitkittynyt neuvottelutilanne alkaa kärjistyä. Vartiointialan  pääluottamusmies toteaa erään syyskuisen ulosmarssin yhteydessä: ” Eihän me tapella haluta, vaan halutaan päästä sopimukseen, joka on järkevä ja kohtuullinen meidän kannalta.”
 

Loka- ja marraskuu 2018

Vartiointialan työntekijät odottavat edelleen omaa sopimusta. Ulosmarsseja järjestetään työpaikoilla. Neuvottelut eivät etene. Työnantajapuoli Palta jarruttaa ratkaisun syntymistä.

”En ymmärrä, mistä Paltan neuvotteluhaluttomuus johtuu", ihmetteli PAMin silloinen puheenjohtaja Ann Selin tiedotteessa 5. lokakuuta.

Muutamaa päivää myöhemmin PAM joutuu katkaisemaan alan työehtosopimusneuvottelut. Sen jälkeen tiistaina 9.lokakuuta annetaan koko vartiointialaa koskevan lakkovaroitus.

Lakonuhkan vuoksi valtakunnansovittelija tulee mukaan kuvioon. Osapuolet tapaavat valtakunnansovittelijan johdolla ja Pitkittyneeseen pattitilanteeseen lähdetään etsimään ratkaisua valtakunnansovittelijan toimesta.


”Alan työntekijät joutuivat kovaan prässiin, jotta tähän päästiin. Jokaiselle lakkoon osallistuneelle kuuluu erityinen kiitos.”
 Ann Selin  (8.11.2018.)

Vartiointialan lakko alkaa. Työriidan sovittelua jatketaan valtakunnansovittelijan toimistolla. Pitkän prosessin jälkeen PAM ja Palta hyväksyvät vihdoin torstaina 8.11.2018 valtakunnansovittelijan antaman sovintoesityksen vartiointialan työehdoiksi ja aiemmin ilmoitetut työtaistelutoimet peruutuvat.
Palkankorotukset viedään euromääräisinä palkkataulukoihin. PAMille tärkeänä saavutettuna asiana on sopimus työryhmästä, jonka tehtävänä on valmistella ja ottaa käyttöön vuosilomapalkan laskentatavan uudistus ennen sopimuskauden päättymistä 2020.

Toukokuu 2020


Kuin vesi hanhen selästä

Vartiointialan työehtosopimus umpeutui jo huhtikuussa. Sen jälkeen kuukauteen on mahtunut useita neuvotteluja PAMin ja työnantajia edustavan Paltan välillä.  Avoinna oleva tilanne koskettaa noin 8000 alalla työskentelevän työntekijän työehtoja. Heidän osaltaan odottavan aika on pitkä.  Sopimukseton tila on jo päällä.

Ratkaisun viivästymisestä johtuen ja osapuolten värikkääseen neuvotteluhistoriaan peilaten on ymmärrettävää, että työpaikoilla odotetaan kärsimättöminä uutisia. Jäseniä kiinnostaa, milloin palkankorotukset tulevat ja miten käy ilmaisten kiky-talkootuntien.

”Tuntuu kohtuuttomalta, että kaikki työnantajille esittämämme maltilliset tes-tavoitteemme ja kevään aikana tekemämme kompromissiesitykset eivät saa minkäänlaista vastakaikua työnantajien neuvottelijoilta. Ne valuvat kuin vesi hanhen selästä”, Saikkonen toteaa.

"Ensin työntekijöitä kiristetään hyväksymään kikyt, ja sen jälkeen niiden poistamisestakin joudutaan maksamaan kohtuuton summa. Se on väärin. "

Kiky-tunnit ovat poistuneet useiden alojen työehtosopimuksista. Myös Paltan edustamilta aloilta on esimerkkejä, että niistä on päästy neuvotellen sopuun. Vartiointialan osalta kyse ei siis ole ainutkertaisesta ratkaisusta. Se on ollut mahdollista muillekin.

Siksi Saikkonen ihmettelee, miksi kysymys kikystä näyttää muodostuvan vartiointialan työehtosopimusneuvotteluissa yhdeksi keskeisimmäksi kiistaksi. Kuinka kikystä on tullut vartiointialan työnantajille ja alan menestykselle nyt suurempaakin suurempi merkitys?

”Olemme täysin eri linjoilla työnantajan kanssa siitä, kuinka kyseisten talkootyötuntien kompensaatio korvataan ja minkä arvoinen se on”, hän toteaa.

PAMin Markku Saikkosen mielestä työnantajat suurentelevat kiky-tuntien kustannusta. Kuva: Eeva Anundi

”Ensin työntekijöitä kiristetään hyväksymään kikyt, ja sen jälkeen niiden poistamisestakin joudutaan maksamaan kohtuuton summa. Se on väärin. Eikä saman työnantajaliiton sateenvarjon alla jokainen voi ala toimia aivan eri pelisäännöillä - jonkinlainen solidaarisuus asiassa on vallittava. Pinna ei meillä veny loputtomiin”, Saikkonen sanoo.

Tunteet alkavat kiristyä ja tuloksia pitäisi syntyä. Saikkonen painottaa PAMin kantavan vastuunsa neuvottelujen onnistumisesta.  Nyt jumiutunut tilanne, asemasotavaihe, pitäisi kääntää aitoon ja rakentavaan keskusteluun. Tähän PAM on sitoutunut.

Tes-neuvotteluihin ja tavoitteisiin on valmistauduttu huolellisesti jäsenistön kanssa. PAMin ehdottomat edellytykset sopimuksen syntymiselle ovat olleet alusta alkaen Paltan neuvottelijoiden tiedossa. Avoimuuden puutteesta ei PAMia siis voi moittia.

”Kiky-tuntien on poistuttava ja viime kerralla valtakunnansovittelijan sovintopaperissa määrätty vuosilomapalkan laskentatavan uudistamistyö on saatava valmiiksi. Kun nämä nyt ensin saataisiin pois päiväjärjestyksestä, olisi edellytys neuvottelujen loppuun saattamiselle nopeastikin olemassa”, hän toteaa.


 

Työehdot vaikuttavat alan vetovoimaan

Kevään koronakriisi on muuttanut monen vartiointi- ja turvallisuusalalla työskentelevän arkea. Eikä alalla ole myöskään vältytty lomautuksilta.

Arvokuljettajien pääluottamusmies, vaasalainen Marko Lähdesniemi on huolissaan, kuinka tes-neuvottelujen pattitilanne horjuttaa uskoa alan työnantajiin. Hän kokee uhkana, että pitkittynyt epävarmuus ajaa ammattitaitoisia työntekijöitä toisiin tehtäviin heikentäen alan pitovoimaa entisestään.

”Muutenkin jokaisella on nyt päivittäin mielessä, kuinka oma talous kestää mahdolliset lomautukset tai jopa irtisanomisen. Siksikin työehtosopimusneuvottelujen saaminen maaliin olisi tärkeää. Se huojentaisi ihmisten mieltä tässä poikkeuksellisessa ajassa”, Lähdesniemi toteaa.

Lähdesniemi kertoo, että työehtosopimusneuvottelut ovat herättäneet keskustelua tänä keväänä enemmän kuin aikaisempina vuosina. Malttamattomuutta on ilmassa.

”Ihmetystä työntekijöiden piirissä on lähinnä tullut siitä, että mikä mahtaa työnantajien puolella olla ongelma hyväksyä työntekijäpuolen hyvinkin maltillisia tavoitteita”, Lähdesniemi toteaa.

Marko Lähdesniemi
Pääluottamusmies
Loomis Suomi Oy

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat