Uutinen - 02.10.2018 klo 18.30
Työehtosopimusneuvottelut

Vartijoiden neuvottelut eivät etene

Vartijoiden työehtosopimusneuvotteluja on käyty tiistaina, mutta neuvottelut eivät ole edenneet toivotusti.

Turvallisuusalalla on neuvoteltu tiistaina koko päivän uuden työehtosopimuksen aikaansaamiseksi, mutta palkkaratkaisua ei ole löytynyt.

PAMin neuvottelijat ovat ihmetelleet työnantajapuolen haluttomuutta löytää ratkaisua lukuisista esitetyistä vaihtoehdoista huolimatta. Näkemykset palkkaratkaisun muodosta ovat kaukana toisistaan. Uutta neuvotteluaikaa ei ole sovittu. 

PAMin hallitus käsittelee neuvottelutilannetta viimeistään perjantaina.

Neuvotteluosapuolina ovat PAM ja Palvelualojen työnantajaliitto PALTA.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat