Artikkeli - 30.07.2018 klo 13.55
Työhyvinvointi

Väkivallan uhka on arvioitava ennalta hotelli- ja ravintola-alan työpaikoilla

Mikäli väkivaltaa usein kohtaa työssään, työntekijän hyvinvointi ja työmotivaatio heikentyvät pitkällä tähtäimellä. Siksi asiaa ei kuulu vähätellä. Kuva: Getty Images.

Mikäli väkivaltaa usein kohtaa työssään, työntekijän hyvinvointi ja työmotivaatio heikentyvät pitkällä tähtäimellä. Siksi asiaa ei kuulu vähätellä. Kuva: Getty Images.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluiden työehtosopimus velvoittaa työnantajan sisällyttämään väkivallan uhan arvioinnin työpaikan turvallisuusvaarojen arviointiin, muistuttaa PAMin asiantuntija.

Työturvallisuuskeskuksen mukaan hotelli- ja ravintola-alalla tapahtuu keskimääräistä enemmän työtapaturmia, joista suurin osa tosin luokitellaan lieviksi. Tapaturmavakuutuskeskuksen TVK:n tietoon tuli vuoden 2016 aikana ravitsemustoiminta-alalla – johon hotelli- ja ravintola-ala lasketaan – yhteensä 64 tapausta, jossa alan työntekijät olivat kokeneet esimerkiksi väkivaltaa ja muita järkyttäviä tilanteita, kuten ryöstön. Väkivaltatilanteiden osuus kaikista työtapaturmista oli 2,5 % vuonna 2016.

TVK:n mukaan viimeisten viiden vuoden aikana on havaittavissa lievää kasvua uhkaavien tilanteiden määrässä. Eniten ikäviä tilanteita kohtaavat tarjoilutyöntekijät, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät sekä vartiointityöntekijät.

”Asiakkaan päihtymys lisää väkivaltariskin ohella muun muassa siisteyden ja järjestyksen ongelmia ravintola-alalla. Huononvointisuutta ja pahaa oloa puretaan tuntemattomiin baarissa, ja silloin helposti tarjoilijahenkilökuntakin saa osansa”, PAMin sopimusasiantuntija Markku Björn sanoo.

Mikäli väkivaltaa kohtaa usein työssään, ajan myötä työntekijän hyvinvointi ja työmotivaatio heikentyvät. Siksi asiaa ei tule vähätellä.

Väkivaltapykälä – väkivallan arviointi ja ehkäisy

Päihtyneiden ja aggressiivisten asiakkaiden kohtaamista varten on oltava käytännöt ja pelisäännöt työpaikalla. Ravintola-alalla jo työehtosopimus velvoittaa arvioimaan vaarat ennalta ja varautumaan niihin.

Alan työehtosopimuksessa oleva ”väkivaltapykälä”, joka myös löytyy kaupan alan työehtosopimuksesta, on Björnin mukaan tarpeellinen. Työnantajalla on sen nojalla velvollisuus arvioida työpaikan turvallisuusuhat ja tehdä suojaus- ja korjaustoimia.

”Alan työehtosopimuksen 33a-pykälän mukaan vaaran arviointiin tulee sisällyttää työpaikkaan kohdistuvan väkivallan uhan arviointi. Jos työskentelee yksin, niin työnantajan tulisi järjestää työolosuhteet siten, että uhkaa voidaan torjua tai vähentää. Samalla tavalla työnantajan pitää arvioida työskentely ilta- ja yöaikaan”, Björn kertoo.

”Silloinkin kun työpaikalla aloittaa uusi työntekijä ja työsuhde olisi lyhytkestoinen, on huolehdittava ohjeistuksesta”, hän muistuttaa.

Myös työpaikan luonteella ja sijainnilla on merkitystä. Onko kyseessä yökerho ja onko anniskelua yöllä? Onko alue rauhallinen vai rauhaton ja mihin kellonaikoihin tai minä viikonpäivinä häiriöitä sattuu? Voi olla tarpeen satsata paikalla olevaan vartiointiin tai vähentää tai välttää esimerkiksi yksintyöskentelyä. Ennakoinnissa voi esimerkiksi panostaa työtilaan tai hälytys- ja valvontajärjestelmiin.

”Poliisiautojen kiertäminen toistuvasti alueella tuo yritykselle huonoa mainetta, jolta moni työnantaja haluaisi välttyä.”

Läheltä piti -tilanteista pitää aina ilmoittaa työnantajalle

Yksi tehokkaimmista välineistä kerätä tietoa työpaikan vaaroista ja riskien suuruudesta on seurata läheltä piti -tilanteita. Jos läheltä piti -tilanteiden määrä kasvaa, varautumiskeinot eivät ole riittäviä ja niitä on parannettava.

”Tämä on ainoa tapa saada muutosta aikaan. Myös sellaisesta tilanteesta, jossa työntekijä kohtaa henkistä väkivaltaa työpaikalla, kuuluu ilmoittaa.”

Uhka- ja väkivaltatilanteet nostattavat tunteita. Silloin keskustelu tilanteen selvittämiseksi on paikallaan sekä työterveyshuollon tarjoama tuki ja hoito on suositeltavaa.

”On tärkeää, että työntekijät voivat koska tahansa tuoda esille kokemuksiaan, jos työpaikalla on turvaton olo. Työntekijöiden turvallisuuden tunnetta lisää se, että työnantaja ottaa turvallisuuden hallinnan tosissaan”, Björn sanoo.

Mitä laki sanoo?

  • Työturvallisuuslain mukaan jokaisen työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.
  • Työturvallisuuslaki edellyttää toimenpiteitä työpaikalta, jolla on ilmeinen väkivallan uhka. Esimerkiksi anniskeluun painottuvassa yöravintolassa on asiaan paneuduttava monipuolisemmin kuin asiakasyrityksen tiloissa muutaman tunnin auki olevassa henkilöstöravintolassa.
  • Anniskeluravintoloissa, mutta erityisesti seurusteluravintoloissa on täsmennettävä vastuullisen anniskelun rajoja, asiakkaan sisäänpääsyn ja poistamisen kriteerejä sekä henkilöstön toimintatapaa asiakkaiden keskinäisessä välienselvittelyssä. Tällaisten käytäntöjen hallinta edellyttää opastusta, koulutusta ja keskustelua, ja nämä käsitellään uuden työntekijän perehdyttämisessä.
  • Työturvallisuuslain mukaan jokaisella työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi.
  • Työsuojelun toimintaohjelma tiedotetaan koko henkilöstölle. Ohjelma voi olla voimassa toistaiseksi, mutta se edellyttää säännöllistä tarkastelua ja tarvittavia muutoksia.

Lähde: Hotellin ja ravintolan työturvallisuus (pdf-tiedosto), Työturvallisuuskeskus TTK

 

 

Teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Uusimmat

Suosituimmat