Uutinen - 01.06.2018 klo 15.40
Työlainsäädäntö

Vaihtelevan työajan lakiuudistus ei tuonut riittävästi muutoksia

PAMin joillain aloilla nollasopimuksia on suljettu pois työehtosopimuksilla. Kuva: GettyImages.

PAMin joillain aloilla nollasopimuksia on suljettu pois työehtosopimuksilla. Kuva: GettyImages.

Vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa koskeva laki astui voimaan tänään. Uudessa lainsäädännössä ei käytetä nollatuntisopimus-termiä, vaan lakitekstissä puhutaan vaihtelevasta työajasta.

PAMin lakimiehen Karoliina Huovilan mukaan uusi säädös ei ole riittävä, ja käytännössä nollasopimuksia voidaan edelleen käyttää vapaasti. Työajan vakiintumisesta ei edelleenkään säädetä mitään.

PAMin joillain aloilla nollasopimuksia on kuitenkin suljettu pois työehtosopimuksilla.

”Esimerkiksi matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluita koskevan samoin kuin kaupan työehtosopimuksen mukaan työsopimuksessa on sovittava keskimääräisestä vähimmäistyöajasta. Lisäksi sovitun työajan ollessa ilman perusteltua syytä työsopimuksessa sovittua työaikaa pidempi se sovitaan todellista työaikaa vastaavaksi. Varsinaiset nollatuntisopimukset eivät siten ole tällaisten työehtosopimuksen mukaan mahdollisia, mutta tarvittaessa työhön kutsuttavan sopimuksien tekemistä ne eivät estä”, hän kertoo.

Uudella lainsäädännöllä vaihtelevan työajan sopimuksia, eli liukuvalla työajalla (0-40 tuntia viikossa) työskentelevien työsuhdeturvaa periaatteessa rajoitetaan tilanteisiin, joissa työnantajan työvoimatarve vaihtelee. Vaihtelevaa työaikaa on myös palvelualoille tyypillistä keikkatyö, jossa työntekijä tulee töihin erikseen kutsuttaessa.

Huovilan mukaan työnantajan pitää jatkossa antaa työntekijälle selvitys siitä, missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalle syntyy työvoimatarvetta ja arvioitava tulevaa työn määrää. Tämä on hänen mielestä hyvää.

Parannus on myös se, että työntekijän oikeus sairausajan palkkaan varmistetaan. Työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, on oikeus sairausajan palkkaan.

Lisäksi lainsäädännöllä halutaan turvata oikeus irtisanomisajan palkkaan. Jos työnantaja tarjoaa irtisanomisaikana töitä vähemmän kuin mitä työvuoroa edeltäneen 12 viikon keskiarvo on ollut, on työnantajan korvattava alituksesta aiheutuva ansionmenetys.

”Jatkossa työvuoroluetteloa laadittaessa työntekijälle varataan tilaisuus ilmoittaa, missä määrin ja millä edellytyksillä hän voi ottaa työtä vastaan, jos työnantaja tarjoaa hänelle työtä vähimmäistyöajan ylittävän määrän. Tämä edesauttaa työntekijän arjen suunnittelua, ja työntekijä voi esimerkiksi vastaanottaa muutakin työtä”, Huovila sanoo.

”Henkilö, joka on nollasopimuksella ei vastedes tarvitse suostua rajattomaan lisätyöhön. Lisätyösuostumus on edelleen mahdollista kiinteätuntisilla osa-aikasopimuksella työskentelevillä”, Huovila lisää.

PAMin selvityksen mukaan yli puolet nollatuntityösopimuksella työskentelevistä haluaisi tehdä työtä kokoaikaisesti. Työajan vakiintuminen on tehokas tapa suitsia perusteetonta osa-aikatyön käyttöä.

Palvelualojen ammattiliitto PAM oli mukana nollatuntilainsäädännön valmistelutyössä yhdessä hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa. Lausuntokierroksen aikana eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa PAM kritisoi lakiehdotusta. Lue lisää täältä

Juttua muokattu 8.6.2018 12:02: Muutettu Katariina Huovila Karoliina Huovilaksi. 

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat