Uutinen - 18.08.2014 klo 15.55

Vähemmän tunnettu neuvottelurykäys

PAMissa käydään parhaillaan neuvotteluja, joista harvemmin kuulee mitään. Liitto sopii eri työnantajaliittojen kanssa siitä, miltä luottamushenkilökursseilta työnantaja maksaa osallistujien palkan.

Taas on se aika vuodesta, jolloin PAM käy koulutussopimusten mukaisia neuvotteluja. Niissä sovitaan, mille kaikille liiton kursseille osallistumisesta työnantaja maksaa luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun palkan, jos kurssittautumisesta koituisi kouluttautujalle ansionmenetystä. PAM puolestaan vastaa kurssikuluista sekä kustantaa osallistujien matkat ja majoituksen.

PAMin koulutuspäällikkö Airi Palosaaren mukaan neuvotteluja käydään hyvässä hengessä.

"Mutta iso rykäys tämä on joka syksy, sillä neuvottelut käydään erikseen joka työnantajaliiton kanssa”,  Palosaari sanoo.

Elokuun aikana asiasta päätetään isojen työnantajaliittojen kanssa ja syyskuun loppuun mennessä muidenkin työnantajaliittojen kanssa. Palosaari tapaa lähiviikkojen aikana ainakin Palvelualojen työnantajaliitto Paltan, MaRan, Kiinteistötyönantajien, Apteekin työnantajaliiton sekä Suomen Hiusyrittäjien neuvottelijat. Kaupan liitto sai ensimmäisenä neuvottelut käytyä tänä vuonna.  

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun perus- ja jatkokurssit ovat käytännössä työnantajatuen piirissä, lisäksi osa täydennyskursseista. Palosaaren mukaan vuonna 2015 liitto tarjoaa aktiiveille työnantajatuen piiriin uutuutena johdatuksen työyhteisösovitteluun.

”Se antaa luottamushenkilölle ja esimiehelle työkaluja toimia työyhteisön ristiriitatilanteissa”, Palosaari sanoo.


Marja Ikkala

 

 

Teksti: Auli Kivenmaa

 

Uusimmat

Suosituimmat