Uutinen - 14.03.2019 klo 12.54
Työlainsäädäntö

Uusi työaikalaki läpi eduskunnassa

Kuva: Gettyimages

Kuva: Gettyimages

Eduskunta hyväksyi eilisessä istunnossaan uuden työaikalain uudistuksen. Laki korvaa vuoden 1996 työaikalain. PAMin asiantuntija on pettynyt siihen, ettei yötyökuljetuksiin ja lisätyösuostumuksiin oltu kiinnitetty enempää huomiota.

PAMin työaika- ja palkkausjärjestelmäasiantuntija Sirpa Leppäkangas kuvaa uutta lakia tyydyttäväksi kokonaisuudeksi, mutta on pettynyt siihen, ettei yötyökuljetuksiin sekä lisätyösuostumuksiin ei kiinnitetty enempää huomiota.

PAM olisi tahtonut, että kaikkien osa-aikatyöntekijöiden kohdalta olisi poistettu mahdollisuus antaa pysyvä suostumus lisätyön tekemiseen.
Nollasopimuslaisia ja tarvittaessa töihin tulevia – laki kutsuu näitä nykyään vaihtelevan työajan sopimuksiksi – suojataan niin, että heidän kanssaan ei voida sopia pysyvästä, kertakaikkisesta suostumusta lisätyöhön. Muilta osa-aikaisilta tämä suoja puuttuu eli pahimmillaan työntekijän pitäisi olla valmiina lisätyöhön saman päivän aikana. Tämä vaikeuttaa myös mahdollisuutta ottaa lisätöitä vastaan muualta.

”Mahdottomuus ennakoida tulevien työvuorojen määrää ja pituutta johtaa hankaluuksiin työn ja muun elämän yhteensovittamisen suhteen”, Leppäkangas kommentoi.

Lisäksi yötyökuljetuksista annettu valtioneuvoston päätös kumoutuu. Työnantajalla ei näin ole velvollisuutta enää järjestää yötyökuljetuksia, mikäli siitä ei ole erikseen työehtosopimuksella sovittu.

”Palvelualojen työntekijöiden kannalta yötyökuljetukset ovat tuiki tarpeellisia. Yhä useammat palvelut ovat saatavilla ympäri vuorokauden”, Sirpa Leppäkangas sanoo.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kiinnitti mietinnössään työaikalaissa huomioita siihen, että laissa on tekijöitä, jotka saattavat myös vaikeuttaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista nykyisestä. Uusi työaikalaki mahdollistaa esimerkiksi nykyistä suurempien ylityömäärien tekemisen.

”Harmi, että näillä mietinnön kohdilla ei ollut vaikutusta lain sisältöön”, Leppäkangas sanoo.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat