Uutinen - 06.06.2017 klo 15.44

Uusi tes: Sopimus paranee hiusalalla monilta osin

 Uusi työehtosopimus on PAMin neuvottelijoiden mukaan kokonaisuutena hyvä. Kuva: Getty Images

Uusi työehtosopimus on PAMin neuvottelijoiden mukaan kokonaisuutena hyvä. Kuva: Getty Images

Hiusalan uusi työehtosopimus tuo parannuksia esimerkiksi lisiin ja provisiopalkkaisen takuupalkkaan. PAMin Jaana Ylitalo ja Tarja Pajuniemi ovat tyytyväisiä myös paikallisen sopimisen ja työsuojelun uusiin kirjauksiin.

Suomen Hiusyrittäjät ja PAM ovat allekirjoittaneet uuden hiusalan työehtosopimuksen, joka on voimassa maaliskuuhun 2021 saakka. Pitkäaikaisen sopimuksen aikana järjestetään vuosittaiset palkkaneuvottelut ja seurataan, millaisia muutostarpeita esimerkiksi ammatillisen koulutuksen reformi tuo alalle.

PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo ja sopimusasiantuntija Tarja Pajuniemi ovat tyytyväisiä useampaankin tessin uuteen kirjaukseen.

– Tähän maailmanaikaan sopimukseen ei voi olla kuin tyytyväinen. Parannukset liittyvät paitsi lisiin, myös työsuojeluun ja paikalliseen sopimiseen. Nyt sopimuksessa on kuvattu hyvin, miten paikallista sopimista tulee tehdä työpaikoilla, Ylitalo sanoo.

Yksi merkittävä parannus sopimuksessa on provisiopalkkaisen työntekijän takuupalkan muutos, josta nyt poistuu kuuden kuukauden tarkastelu ja vähimmäispalkkasäännös. Heinäkuun alusta alkaen provisiopalkalla työskentelevä saa vähintään takuupalkan jokainen kuukausi ilman, että vähimmäispalkkaa tarkastellaan ja se maksetaan puolen vuoden välein. Takuupalkka myös nousee.

– Provisiopalkkalaisten tilanne nytkähti selvästi eteenpäin. Tähän saakka nämä työntekijät saattoivat joutua vaikeuksiin sairastumisen vuoksi tai siksi, että asiakkaita ei vain ole. Nyt taloudellinen turva on parempi, sanoo Pajuniemi.

Lisät nousevat marraskuussa

Palkankorotuksista neuvotellaan 1. marraskuuta mennessä, koska hiusalalla sovitusta ”nollavuodesta” on kulunut alalla vasta puolet. Kuitenkin marraskuun alussa tulevat voimaan nyt sovitut korotukset iltalisiin sekä lauantai- ja aattolisiin. Tuolloin iltalisä on 3 euroa tunnilta (aiemmin 2,67) ja lauantai- ja aattolisä 4,90 euroa (aiemmin 3,90) tunnilta.

Paikallisen sopimisen lisääminen ja sovellutukset ovat herättäneet Ylitalon mukaan huolta myös hiusalalla. Nyt tessin pykälässä ja liitteenä on asioita, jotka mahdollistavat paikallisen sopimisen paremmalla yhteistyöllä.

Tästä lähtien paikallinen sopimus tehdään ensisijaisesti työnantajan ja luottamusmiehen välillä. Seuraava mahdollisuus on kaikkia työntekijöitä koskeva paikallinen sopimus, jolloin työnantajan ja yksittäisen työntekijän välinen paikallinen sopimus tulee marssijärjestyksessä viimeisenä.

– Paikallisesti voidaan sopia esimerkiksi viikonloppuvapaiden siirrosta poikkeustapauksissa tai 10 tunnin työpäivästä. Toisaalta sovittiin se, ettei paikallista sopimusta voi tehdä työsopimuksen teon yhteydessä, jolloin olisi voinut olla ikään kuin vaihtoehto työsopimukselle. Myöskään koeajalla paikallista sopimusta ei voi tehdä, Pajuniemi kertoo.

EU:n puitesopimus suositukseksi

15 vuotta työsuhteessa olleen lomakertymä nousee kolmeen päivään kuukaudessa, mikä tarkoittaa yhtä vuosittaista lisälomaviikkoa ensi vuoden huhtikuussa alkavasta lomankertymisvuodesta lähtien. Näin ollen lomat pitenevät vuoden 2019 lomakaudella.

Kilpailukykysopimuksen mukaista työajan pidennystä hiusalan sopimukseen ei tehty. Sopimuskauden aikana toteutetaan myös paikkakuntakalleusluokka II:n poisto, minkä jälkeen luokat ovat pääkaupunkiseutu ja muu Suomi.

Uuteen tessiin kirjattiin myös, että hiusalalla suositellaan noudatettavan eurooppalaista puitesopimusta parturi- ja kampaamoalan työsuojelusta. Siihen kuuluu esimerkiksi kemikaalien käyttöön ja ergonomiaan liittyviä suosituksia ja rajoituksia.

– Ylipäätään neuvotteluissa oli tunne, että meillä oli oikeasti yhteinen halu kehittää sopimusta parempaan suuntaan, Pajuniemi kehuu.

Työehtosopimus koskee noin 2500 työntekijää.

Juttua on muokattu 8.6.2017 klo 14:36: 15 vuotta työsuhteessa olleen lomakertymä nousee kolmeen päivään ensi vuoden huhtikuussa alkavasta lomankertymisvuodesta alkaen, ei ensi huhtikuusta alkaen. Pidemmät lomat alkavat siis tuolloin kertyä, ja ne tulevat ensimmäisen kerran maksuun lomakaudella 2.5.2019–30.4.2020.

 

 

Teksti: Matias Manner

 

Uusimmat

Suosituimmat