Artikkeli - 12.03.2019 klo 13.21
Liittokokous

Uusi tavoiteohjelma herätti vilkasta keskustelua ammattiosastoissa

Matleena Huusko pitää tärkeänä, että kaikilla jäsenillä on halutessaan mahdollisuus vaikuttaa liiton tulevaan tavoiteohjelmaan. Kuva: Timo Aalto

Matleena Huusko pitää tärkeänä, että kaikilla jäsenillä on halutessaan mahdollisuus vaikuttaa liiton tulevaan tavoiteohjelmaan. Kuva: Timo Aalto

Liiton tulevien vuosien tavoitteet kiersivät jäsenten arvioitavina ammattiosastoissa ympäri Suomen. Kierros poiki yhteensä 541 kommenttia, joiden pohjalta tavoiteohjelmatyö jatkuu kohti kesäkuun liittokokousta.

Ystävänpäivän iltana Matleena Huuskoa jännitti, kun hän ajoi Kokkolaan kotipaikkakunnaltaan Kaustiselta. Kokkolanseudun osasto ry:n puheenjohtajana hän oli vetänyt lukuisia kokouksia aiemminkin, mutta nyt häntä mietitytti, millaista keskustelua jäsenten kesken syntyy.

Ammattiosastoissa järjestettiin yhteensä 143 avointa kokousta pitkin Suomea. Yhtä monessa kokouksessa PAMin jäsenillä oli mahdollisuus kertoa mielipiteensä siitä, mitä asioita liiton tulee tulevina vuosina painottaa. Kokkolan torin laidalla oli alkamassa yksi näistä jäsenkokouksista.

”Meillä oli paikalla monipuolinen osallistujajoukko, jossa oli kaikenikäisiä ihmisiä eri aloilta ja mukana oli myös ihan uusia kasvoja”, Huusko kertoo.

Hän oli itse ruotimassa PAMin aiempaa tavoiteohjelmaa liittokokousedustajana neljä vuotta sitten. Se ei ole hänen mukaansa koskaan helppoa, sillä aiheet ovat laajoja. Tämänkertaista tavoiteohjelmaa kuitenkin hän kehuu aiempaa selkeämmäksi kokonaisuudeksi.

”Olin yllättynyt siitä, miten nopeasti puheensorina lähti liikkeelle. Turhaan jännitin”, Huusko naurahtaa.

Ammattiosastojen kommenttikierroksella PAMin jäseniä pyydettiin arvioimaan tulevaa tavoiteohjelmaa ja kertomaan ehdotuksia niiden kehittämiseksi. Kaikki jäsenten kommentit on nyt käyty läpi. Ylivoimaisesti eniten pamilaisia kiinnostivat sopimusjärjestelmään liittyvät kysymykset, kuten työehtosopimusten yleissitovuus, paikallinen sopiminen ja alustatalous. Yhteensä lähes kolmannes kaikista kierrokselta tulleista kommenteista koski juuri näitä aiheita, joita puitiin kiivaasti myös Kokkolassa.

”Se, että palkalla pitää tulla toimeen, nousi monta kertaa esille."

"Osa-aikaisten kokoaikaistamisesta ja automaatiostakin puhuimme paljon. Keskustelimme pitkään myös siitä, miten ammattitaitoista ja hyvää henkilökuntaa tarvitaan palvelualoilla tulevaisuudessakin, mutta mistä sitä saataisiin?” Huusko kertoo.

Ympäri Suomea kerättyjen palautteiden perusteella työehtosopimukset nähtiin merkittäviksi vähimmäistyöehtojen ja -palkkatason turvaajiksi. Vastaajat lähes yhtä mieltä siitä, että digitaalisten alustojen kautta tekevien työtä tulisi selventää lainsäädännön kautta ja alustoille tulisi määritellä työnantajan vastuut.

Koulutusmahdollisuuksien epätasa-arvoinen jakautuminen, terveydenhuollon ja julkisen liikenteen kehittäminen sekä työnantajan vastuu työhyvinvoinnista puhuttivat myös laajasti.

PAMin jäsenet toivovat liitolta ja ay-liikkeeltä tulevaisuudessa vahvempaa yhteiskunnallinen roolia vaikuttavana poliittisena toimijana, joka turvaisi tasa-arvoisen hyvinvointiyhteiskunnan.

Kokouksissa kerättiin yhteensä 541 kommenttia, joiden perusteella PAMin sihteeristö jatkaa tavoiteohjelman muotoilua. Lopullisesta tavoiteohjelmasta päättävät liittokokousedustajat ensi kesäkuun liittokokouksessa.

PAMin jäsenien 3 keskeistä palautetta

1. Palvelutyön yhteiskunnalliseen rooliin ja asemaan halutaan otettavan vielä hanakammin kantaa

2. PAMin toivotaan olevan mukana keskusteluissa työelämän uusista ja isoimmista kipupisteistä – myös sellaisissa kysymyksissä, jotka eivät suoraan koske nykyisiä jäseniä

3. PAM voi ottaa vielä isompaa roolia yhteiskunnallisena vaikuttajana

 

 

Teksti: Minna Raitapuro

 

Uusimmat

Suosituimmat