Tiedote - 14.05.2019 klo 12.47
Politiikka

Uuden hallituksen on lisättävä turvaa pienipalkkaisten arkeen

PAM toivoo uudelta hallitukselta sellaista politiikkaa, joka helpottaa palvelualoilla työskentelevien pienipalkkaisten työntekijöiden arkea ja pitää kaikki mukana myös sosiaaliturvaa ja sosiaalipalveluita uudistettaessa.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus kokoontui tänään viimeiseen kokoukseensa. Uusi hallitus valitaan PAMin liittokokouksessa kesäkuussa. PAMin hallituksen kausi on ollut rankka poliittisen tilanteen ja pitkään kestäneiden työehtosopimusneuvottelujen vuoksi.

”Sipilän johtama hallitus kasvatti eriarvoisuutta ja polki työntekijöiden oikeuksia pitkäjänteisesti. Tehdyt heikennykset työelämään ovat olleet palkansaajien kannalta sellaisia, joita ei voitu hyväksyä ja joihin on tultava muutos tulevassa hallitusohjelmassa. Toivon, että Suomeen saadaan seuraavaksi neljäksi vuodeksi sellainen hallitus, joka ymmärtää aidon sopimisen arvon ja tämä näkyy politiikan suunnassa. Työntekijöitä kurjistavan sanelupolitiikan on nyt tultava päätökseensä”, linjaa PAMin puheenjohtaja Ann Selin.

”Toivomme, että uusi hallitus rakentuu vastuullisen ja työtä tekevien panosta arvostavan hallitusohjelman varaan. Erityisen tärkeää on, että hallitus tulee tekemään sellaista politiikkaa, joka helpottaa palvelualoilla työskentelevien pienipalkkaisten työntekijöiden arkea. On tärkeää, että kaikki pysyvät mukana ja siksi sosiaaliturvaa ja sosiaalipalveluita uudistettaessa on oltava erityisen tarkkana, etteivät uudet rakenteet syrjäytä,” Selin sanoo.

Liiton hallitus on työskennellyt kovan paineen alla. Tämä on vaatinut joustamista koko liiton johdolta, jotta osallistuminen kokouksiin jopa viikoittain on ollut mahdollista. PAMin hallitukseen kohdistuu jatkossakin kovia vaatimuksia, sillä sen tehtävänä on edustaa tasapuolisesti kaikkia palvelualoja sekä johtaa muun muassa liiton työehtosopimustoimintaa. Tämä vaatii laajaa neuvotteluosaamista sekä kykyä katsoa liiton toimintaa laajasti kokonaisuutta silmällä pitäen.

”Liiton seuraavan hallituksen tulee varmistaa, että neuvottelupöydissä on edellytykset aidolle sopimiselle kaikilla aloilla. Tämä vaatii pitkäjänteistä ja kärsivällistä työskentelyä yhteisen edun eteen. Tulevalla nelivuotiskaudella on edessä uusista työehtosopimuksista neuvotteleminen. Viimeisimmällä neuvottelukierroksella työnantajien keskinäinen koordinaatio on ollut tiukkaa. Uskon, että pärjätäksemme myös meidän on työskenneltävä paremman liittojen välisen yhteistyön saavuttamiseksi”, kuvailee Selin tulevaa neuvottelukierrosta.

EU-vaalit ovat reilun viikon päästä ja myös nämä tuovat oman lisänsä poliittiseen keskusteluun ja hallitusohjelman rakentamiseen. Sopimista ja yhteistyön rakentamista tarvitaan myös eurooppalaisessa päätöksenteossa, jotta voidaan rakentaa hyvää työelämää.

”Huomattava osa työlainsäädännöstä tulee Euroopan parlamentista ja siksi on tärkeää, että työtä tekevät tuovat äänestämällä ajatuksensa esille myös EU- vaaleissa”, Selin jatkaa.

PAMin liittokokous järjestetään Helsingissä 3.-6.6. Kokouksessa 373 liittokokousedustajaa päättää liiton tavoiteohjelmasta seuraavalle neljälle vuodelle sekä valitsee PAMin uuden puheenjohtajan, hallituksen sekä valtuuston.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat