Artikkeli - 15.06.2016 klo 13.00

Työvuorolistoissa samat säännöt kesät talvet

Sadesää ei ole pätevä syy muuttaa työvuorolistaa ilman yhteistä sopimusta

Työntekijän työaikaa määrittelevät työehtosopimukset ja työaikalaki. Työaikalaki määrittelee enimmäistyöajat ja lepoajat sekä, että työajoista on kirjanpitovelvoite työnantajalla.

Työntekijän tekemä työaika sovitaan työsopimuksessa ja työaikaa järjestettäessä voidaan sopia erilaisista järjestelyistä työaikalain ja noudatettavan työehtosopimuksen puitteissa.

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia työvuoroluettelon laatimisesta ja siitä, että työntekijä saa tiedon tulevista työajoistaan ajoissa. Työvuoroluettelon tulee noudattaa alan työehtosopimuksen määräyksiä.

Kun työvuoroluettelo on annettu työntekijälle tiedoksi, siihen merkittyjä työaikoja voidaan muuttaa pääsääntöisesti vain työntekijän suostumuksella.

PAMin sopimusasiantuntija Seija Rouhiainen kertoo, että kesäisin työvuorolistojen muuttaminen aiheuttaa työntekijöille paljon kysymyksiä. Varsinkin matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelu sekä kaupan alalla saattaa esiintyä myös ongelmia johtuen työvuorolistojen yllättävistä muutoksista.

– Työnantajalla ei ole oikeutta muuttaa yksipuolisesti työvuorolistaa esimerkiksi tilanteessa, jossa sadepäivä vie asiakkaat muualle jäätelökioskilta tai terassilta ja on hiljaista. Työvuorolistaan merkitty työvuoro on aivan oikea työvuoro ja siitä maksetaan työntekijälle aina palkka. Jos työnantaja peruu työvuoron, hänen kuuluu kuitenkin maksaa palkka perutulta vuorolta, Rouhiainen sanoo.

Työvuoroluettelon avulla työntekijä tietää, milloin ja mihin aikaan hänen työvuoronsa on kullekin päivälle merkitty. Rouhiainen muistuttaa, että työvuoroluettelon tulee noudattaa työehtosopimuksessa sovittuja asioita ja siinä pitää olla merkittynä työntekijälle kuuluvat vapaapäivät.

– Toki yhteisesti voidaan sopia myös työvuoroluettelon ollessa voimassa muutoksista jos molemmat osapuolet näin haluavat. Lähtökohdan pitää kuitenkin olla se, että jos töitä on luvassa vuoroluettelon mukaisesti, ei niitä peruta yksipuolisesti työnantajan puolelta, Rouhiainen toteaa.

Kirjaa ylös tehdyt työajat, sovi muutoksista aina kirjallisesti

Työvuoroluettelon muutoksista on hyvä sopia aina kirjallisesti. Myös tehdyistä todellisista työtunneista on hyvä pitää kirjaa itse. Työnantajan vastuulla on pitää työaikakirjanpitoa oikein ja ajan tasalla. Työntekijällä on oikeus pyytää työnantajalta kirjallinen selvitys omista työvuoroistaan ja työaikakirjanpidosta. Epäselvissä tilanteissa työntekijän oikeuksien varmistamiseksi on hyvä, että työntekijältä löytyy oma vastaava kirjanpito.

–  Usein on tilanteita, joissa työnantaja ei anna työvuoroluetteloa jokaiselle henkilökohtaisesti, vaan se on esimerkiksi nähtävillä ilmoitustaululla. Tällöin uuden työvuoroluettelon ilmaantuessa on työntekijän hyvä ottaa itselleen luettelosta kopio. Samoin, jos muutoksia luetteloon tulee sen voimassaoloaikana, on nämä hyvä tallentaa itselle kopiona. Työvuoroluettelon ja tehtyjen tuntien mukaan on helpompaa tarkistaa oma palkkakuitti ja se, että palkka on maksettu oikein, Rouhiainen toteaa.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat