Artikkeli - 18.12.2019 klo 12.01
Osa-aikainen työ

Työtunneista turvaa osa-aikaisten toimeentuloon

Toteutuneen työajan tarkastelu, lisätyön tarjoamisjärjestys, tieto työnantajan aikeista uusien työntekijöiden palkkaukseen ja kertakaikkisen lisätyösuostumuksen kielto ovat Sirpa Leppäkankaan mukaan keinoja, joilla osa-aikatyöntekijöiden toimeentuloa voisi parantaa. Kuva: Anna Autio

Toteutuneen työajan tarkastelu, lisätyön tarjoamisjärjestys, tieto työnantajan aikeista uusien työntekijöiden palkkaukseen ja kertakaikkisen lisätyösuostumuksen kielto ovat Sirpa Leppäkankaan mukaan keinoja, joilla osa-aikatyöntekijöiden toimeentuloa voisi parantaa. Kuva: Anna Autio

Osa-aikaisilla työntekijöillä pitää olla oikeus työsuhteisiin, joissa toimeentulo on turvattu. PAMin työaika- ja palkkausjärjestelmäasiantuntija Sirpa Leppäkangas kertoo, miten osa-aikaisten työsuhteita voisi parantaa.

”Ensimmäinen keskeinen asia on osa-aikaisen työntekijän toteutuneen työajan tarkastelu määräajoin. Jos toteutunut työaika on sovittua pidempi, työsopimuksen työaika tulisi päivittää toteutunutta vastaavaksi”, Sirpa Leppäkangas toteaa.

Tällaisesta tuntitarkastelusta on jo sovittu muun muassa kaupan alan ja matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työehtosopimuksissa.

Toisena keskeisenä kysymyksenä Leppäkangas pitää lisätyön tarjoamisjärjestystä. Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen sopiviin tehtäviin, hänen on työsopimuslain mukaan tarjottava näitä töitä jo olemassa oleville osa-aikatyöntekijöilleen.

Tähän tulisi saada tarkennus, joka määrittelisi sen, missä järjestyksessä lisätyötä tarjottaisiin työntekijöille.

”Ideana on se, että lisätyötä tarjottaisiin ensiksi pisimpään työsuhteessa olleille työntekijöille. Näin parannettaisiin osa-aikatyöntekijän mahdollisuutta päästä ajan myötä kokoaikatyöhön”, Leppäkangas sanoo.

Kolmantena keinona Leppäkangas ehdottaa muutosta menettelytapaan niissä tilanteissa, joissa työnantajalla ilmenee tarve uuden työvoiman palkkaamiselle.

”Työntekijöillä ja heidän edustajillaan tulisi olla mahdollisuus tietoon uusien työntekijöiden palkkausaikeista, ja tilaisuus selvittää, voitaisiinko tarjolla oleva lisätyö kohdentaa nykyisille osa-aikatyöntekijöille.”

Lisäksi Leppäkangas kieltäisi mahdollisuuden sopia kertakaikkisesta lisätyösuostumuksesta. Tällä parannettaisiin osa-aikatyöntekijöiden mahdollisuuksia yhdistää työtä ja muuta elämää. Lisäksi kannustettaisiin kiinnittämään enemmän huomiota työvuorosuunnitteluun.

Sirpa Leppäkangas

Ikä: 49.
Asuinpaikka: Helsinki.
PAM-ura: Työskennellyt liitossa vuodesta 2000.
Oma suhde osa-aikatyöhön: Ennen liiton palvelukseen tuloa työskennellyt muun muassa osa-aikaisena pelinhoitajana. Työskennellyt osa-aikatyöhön liittyvien kysymysten parissa vuodesta 2012.

 

 

Teksti: Minna Raitapuro

 

Uusimmat

Suosituimmat