Uutinen - 11.10.2019 klo 15.05

Työttömyyskassa alkaa käyttää tulorekisteriä vuoden 2020 alussa

Työttömyyskassa alkaa saada ansiopäivärahan hakijaa koskevat palkkatiedot tulorekisteristä ensi vuodenvaihteessa eli 1.1.2020. Etuustietojen käyttäminen tulorekisteristä alkaa vasta runsaan vuoden kuluttua eli vuoden 2021 alusta.

Työantajan tapa käyttää tulorekisteriä vaikuttaa liitteiden tarpeeseen

Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeaa tai laajaa ilmoitustapaa käyttäen. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkkaa ei ole eritelty mitenkään. Laaja ilmoitustapa on työnantajalle vapaaehtoinen. Laajassa ilmoitustavassa kerrotaan tarkemmin, mistä eristä palkka koostuu. Näiden lisäksi työnantaja voi halutessaan ilmoittaa poissaolot ja palkan ansaintajaksot.

Jos työnantaja on ilmoittanut palkkatiedot tulorekisteriin laajalla ilmoitustavalla, on todennäköisempää, että työttömyyskassa saa ansiopäivärahahakemuksen käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä eikä hakijan tarvitse toimittaa erikseen palkka- ja työsuhdetietoja.

Kaikkia tietoja ei jatkossakaan saada tulorekisteristä

Tulorekisteri helpottaa ansiopäivärahan hakemista monen henkilön kohdalla, mutta on mahdollista, että jatkossakin palkka- ja työsuhdetietoja joudutaan erikseen pyytämään. Tämä johtuu siitä, että tulorekisteriin ilmoitetut tiedot eivät aina riitä päivärahahakemuksen käsittelyyn.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat