Uutinen - 28.12.2018 klo 09.56
Politiikka

Työttömän pienet keikat vaikuttavat päivärahaan vasta kun palkka on maksettu

Osa-aika- ja keikkatyötä tekevän talouden hallinta helpottuu. Työttömyysturva pienennetään vasta, kun keikasta on saatu palkka.

Osa-aika- ja keikkatyötä tekevän talouden hallinta helpottuu. Työttömyysturva pienennetään vasta, kun keikasta on saatu palkka.

Muutama muutos työttömyysturvaan, alimman eläkeiän nousu, työttömyysvakuutusmaksun lasku ja työntekijän TyEl-maksun nousu toteutuvat kaikki ensi vuoden aikana.

Eduskunta hyväksyi juuri ennen joulutauon alkua joukon lainsäädäntömuutoksia, jotka vaikuttavat pamilaistenkin toimeentuloon.

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu on 1,5 % vuonna 2019. Se laskee vuoden 2018 maksusta 0,4 prosenttiyksikköä. Vastaavasti työntekijän osuus TyEL-maksusta nousee 0,4 prosenttiyksikköä. 17–52-vuotiailta peritään 6,75 % ja 53–62-vuotiailta työntekijöiltä 8,25 %. 63 vuotta täyttäneet työntekijät maksavat 6,75 %.

Alin vanhuuseläkeikä nousee 3 kuukaudella vuoden alusta. Vuonna 1956 syntyneet voivat siirtyä eläkkeelle aikaisintaan 63 vuoden ja 6 kuukauden iässä.

Työtön työnhakija voi opiskella omaehtoisesti ja omalla ilmoituksella enintään 6 kuukauden ajan ja saada opiskelun ajalta työttömyysturvaa. Muutos astuu voimaan heti vuoden alusta. Työnhakijan on oltava vähintään 25-vuotias ja opintojen on annettava ammatillisia valmiuksia tai tuettava yritystoimintaa. Muutoksella on vaikutusta myös aktiivimallin ehtoihin: työnhakijan omaehtoisia opintoja pidetään jatkossa tietyin edellytyksin aktiivimallissa tarkoitettuna aktiivisuutena. Lisää aiheesta täältä.

Myöhemmin keväällä ryhdytään soveltamaan muutosta, jonka myötä pienimuotoinen työ vaikuttaa työttömyysetuuteen vasta, kun palkka on maksettu. Päiväraha siis pienenee sillä jaksolla, jolla saa palkan, eikä jo sillä jaksolla, jolla työ on tehty. Monelle osa-aika- tai keikkatyötä tekevälle tämä tietää sitä, että tulojen säännöllisyys lisääntyy. Lisää tietoa asiasta Työttömyyskassojen yhteisjärjestöltä ja myöhemmin Palvelualojen työttömyyskassalta.

Pitkäaikaistyöttömien eläketuki laajenee lokakuun 2019 alusta koskemaan ennen 1.9.1958 syntyneitä henkilöitä, jotka ovat olleet työttöminä lähes yhtäjaksoisesti viisi vuotta. Jotta henkilö voi saada eläketuen, hänen on pitänyt olla oikeutettu työmarkkinatukeen 31.8.2018. Käytännössä työmarkkinatuki vaihtuu täyden takuueläkkeen suuruiseen eläketukeen, jota voi saada 65-vuotiaaksi.

Vuoden 2019 alusta lukien työnantajan on ilmoitettava maksamansa palkat sähköisesti tulorekisteriin. Työttömyyskassat tulevat mukaan vasta vuonna 2020. 

SAK:n sivuilta löydät kattavamman koosteen vuoden 2019 lainsäädäntömuutoksista.

28.12. Korjattu vuosilukua. Työttömyyskassat tulevat siis mukaan tulorekisteriin vuonna 2020 – ei 2010.

8.1.2019: Otsikkoa täsmennetty. Pienimuotoisen työn vaikutus työttömyysetuuteen vasta, kun palkka on maksettu, tullee voimaan huhtikuussa. 

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat