Uutinen - 13.12.2018 klo 09.20

Työttömän opiskelu helpottuu vuodenvaihteessa

Eduskunta on hyväksynyt lakiuudistuksen, joka helpottaa työttömän lyhytkestoista opiskelua. Enintään kuusi kuukautta kestävät opinnot voi aloittaa ilman, että opintojen sivu- tai päätoimisuutta tai työttömän tarvetta opinnoille arvioidaan. Samalla aktiivimallin edellytykset muuttuvat niin, että lyhytkestoiset ja sivutoimiset opinnot kerryttävät aktiivisuutta.

Lyhytkestoiset eli enintään kuusi kuukautta kestävät opinnot voi suorittaa työttömyysetuudella, jos työtön on vähintään 25-vuotias ja opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Jos kyse on aiemmin harjoitetusta opinnoista, opintojen keskeytymisestä tulee pääsääntöisesti olla kulunut vähintään vuosi. TE-toimisto tekee päätöksen siitä, voiko opinnot aloittaa työttömyysetuudella.

Lyhytkestoisten opintojen aikana on yhä velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä ja osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, kun niitä tarjotaan. Opintojen perusteella ei makseta korotettua etuutta.

Jos aloitat lyhytkestoiset opinnot työttömyysetuudella, aktiivisuusedellytys kertyy opintojen ajalta. Vuodenvaihteesta alkaen aktiivisuusedellytyksiin luetaan myös sivutoimiset opinnot enintään kuuden kuukauden ajalta. Sivutoimisina opintoina pidetään opintoja, jotka eivät estä kokoaikatyön vastaanottamista.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat