Artikkeli - 14.03.2019 klo 14.13
Koulutuspolitiikka

Työpaikkaohjaajat ovat avainasemassa työelämässä tapahtuvassa oppimisessa

Tarja Mykrä toivoo niin työnantajilta kuin tulevalta hallitukseltakin tukea tulevien ammattilaisten koulutukseen. Kuva: Eeva Anundi

Tarja Mykrä toivoo niin työnantajilta kuin tulevalta hallitukseltakin tukea tulevien ammattilaisten koulutukseen. Kuva: Eeva Anundi

Ammatillisen koulutuksen uudistus astui voimaan vuoden 2018 alussa. Sen yhtenä tavoitteena on lisätä työpaikoilla oppimista, josta Kauppaoppilaitos MERCURIAn kehitysjohtaja Tarja Mykrä listasi viisi keskeistä asiaa.

1. Mahdollisuudet. Ammatillisen koulutuksen uudistus toi mukanaan sekä opiskelijan että työnantajan näkökulmasta paljon erilaisia vaihtoehtoja työpaikalla oppimiseen. Kaikki työnantajat eivät ole niistä vielä tietoisia. Opiskelijat tarvitsevat yhä enemmän mahdollisuuksia ja haasteita ammattitaidon kehittämiseen työpaikoilla, kun uudistuksen henki oli oppilaitosten ja työelämän välisen yhteistyön tiivistäminen.

2. Joustavuus. Joustavia opintopolkuja on toteutettu aikaisemminkin, mutta nyt henkilökohtaiset opintopolut ovat ammattiopintojen keskiössä. Se, että opiskelijat voivat nyt valita itselleen sopivan mallin, vaatii oppilaitoksilta resurssien uudelleenjärjestelyä. Työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa työpaikkaohjaajat ovat avainasemassa. Heidän osaamisensa tukeminen tärkeää.

3. Monipuolisuus. Työpaikalla oppiminen lähtee opiskelijan omasta tarpeesta. Opintoja voi tehdä itselle sopivalla tavalla, joka voi poiketa luokkakaverin tavasta suorittaa sama opintokokonaisuus. Ennen opiskeltiin ensin teoriaa, ja sitten käytäntöä työpaikalla. Uudistuksen myötä tämä muuttui niin, että opiskelijat voivat halutessaan ensin tutustua uuteen aihealueeseen työpaikalla ja vasta sen jälkeen opiskella teoriaosuuden.

4. Koulutuksen arvostus. Ammatillisesta koulutuksesta on viety viime vuosina niin paljon rahoitusta, että nyt nämä koulutukseen liittyvät leikkaukset pitää lopettaa. Kyse on myös Suomen maineesta maailmalla koulutuksen kärkimaana. Koulutuksen järjestäjillä täytyy olla riittävät resurssit palvella kaikkia koulutukseen tulevia opiskelijoita tasa-arvoisesti.

5. Yhteistyö. Vaikka resursseja koulutuksen järjestämiseen olisi kuinka paljon, ammatillisen koulutuksen laadun varmistamiseen tarvitaan oppilaitosten yhteistyötä työnantajien kanssa. Työpaikalla oppimisen onnistuminen vaatii motivoituneen työpaikkaohjaajan, muun työyhteisön tukea ja yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

Tutustu PAMin näkemyksiin osaamisen kehittämisestä ja lue lisää muista eduskuntavaalitavoitteista. 

Kuka? 

Tarja Mykrä on Kauppaoppilaitos MERCURIAn kehitysjohtaja.

Mykrä nauttii vapaa-ajallaan matkustamisesta ja puutarhan hoidosta. 

 

 

Teksti: Minna Raitapuro

 

Uusimmat

Suosituimmat