Uutinen - 13.06.2019 klo 10.00
Työelämä

Työntekijöiden suurimmat uhat – Maailmanliitto UNIn johtaja Christy Hoffman listaa työmarkkinoiden merkittävimmät haasteet tällä vuosikymmenellä

"Työsuhteet saavat erilaisia uusia muotoja. Tämän ilmiön taustalla ei ole tekninen kehitys, vaan se on työnantajien valinta, joka tehdään mahdolliseksi puutteellisella sääntelyllä. Tämä on suurin uhka maailman työntekijöille", sanoo Maailmanliitto UNIn johtaja Christy Hoffman. Kuva: Eeva Anundi.

Palvelualojen maailmanliitto UNIn pääsihteeri Christy Hoffman pitää epätasa-arvoa ja työsuhteiden heikentymistä suurimpina uhkina työntekijöille.

Valtavat erot tulo- ja varallisuustasoissa. Varallisuuden epätasainen jakautuminen on nähtävissä kaikkialla maailmassa, sekä maiden sisällä että niiden välillä. Tämän epätasa-arvon pohjalla on se tosiasia, että palkkatulojen osuus koko maailman taloudesta pienenee sekä kehittyneissä että kehittyvissä maissa. Kaikki talouskasvu suuntautuu vauraimmalle yhdelle tai kymmenelle prosentille. Työntekijät eivät saa sitä osuutta, mikä heille kuuluu, ja tällä epätasa-arvolla on laajoja yhteiskunnallisia seuraamuksia.

Työelämän heikentyminen. Normaalina pitämämme työnteon muoto, kokoaikainen työ jota tehdään toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella, on muuttumassa harvinaisemmaksi. Työsuhteet saavat erilaisia uusia muotoja. Monet työskentelevät alihankkijoina, ammatinharjoittajina tai työnvuokrausfirmojen kautta. Tämän ilmiön taustalla ei ole tekninen kehitys, vaan se on työnantajien valinta, joka tehdään mahdolliseksi puutteellisella sääntelyllä. Tämä on suurin uhka maailman työntekijöille, sillä se tekee epäsäännöllisyydestä ja epätyypillisyydestä normaalia. Käytännössä se horjuttaa koko ammattiliittojen vuosikymmenten saatossa luomaa järjestelmää, jossa työsuhteisiin liittyy tiettyjä oikeuksia.

Työajan itsemäärääminen ja työtuntien epätasapaino. Tähän ilmiöön liittyy myös se, että osalle työntekijöistä annetaan liian vähän työtunteja ja toisille niitä annetaan liikaa. Tasapainoa ei ole. Samalla kun kokoaikaisia työntekijöitä painostetaan työskentelemään yhä pidempään, jätetään osa-aikaiset tai tarvittaessa työhön kutsuttavat työntekijät nollatuntisopimusten varaan. Näille työntekijöille ei taata mitään oikeuksia. Minkälaista työtä he voivat tehdä näissä puitteissa? Heillä ei ole varmoja tuloja, ei turvaa perustaa perhettä ja niin edelleen. Työtuntien epätasapaino liittyy pitkälti yllämainittuun työelämän heikentymiseen, mutta se on myös itsessään huomionarvoinen ilmiö.

Pysähtynyt palkkakehitys. Palkat ovat käytännössä pysyneet samalla tasolla viimeisen vuosikymmenen ajan. Kun palkkoja ei nosteta, eivät työntekijätkään pääse eteenpäin. Samanaikaisesti inflaatio etenee ja elinkustannukset nousevat. Suurin osa ihmisistä on jo huomannut, että palkat eivät nouse ja että nykypäivän työelämää leimaa epävarmuus. Työ saattaa yhtäkkiä ulkoistamisen myötä loppua. Tämä ilmiö on osa laajempaa epätasa-arvoa, vaikka se liittyykin nimenomaan palkkaukseen.

Maailmanlaajuinen järjestäytyminen. Työntekijöiden on yhä vaikeampaa järjestäytyä sellaisissa maissa, joissa työehtosopimuksia ei käytetä. Tilanne ei ole helpottunut missään osassa maailmaa. Esimerkiksi Aasiassa on juuri liike-elämän kasvukausi, mutta ammattiliittojen perustaminen on hankalaa joka puolella mannerta. Palvelualojen maailmanliitto UNI Global Unionin suurin haaste onkin ammattiliittojen rakentaminen ympäri maailmaa. Bangladeshissa UNI työskenteli seitsemän vuoden ajan saadakseen ammattiliiton perustettua. Liitto perustettiin yrityksessä, joka kuului norjalaiseen konserniin, ja sen 3 000 työntekijästä 70% halusi järjestäytyä. Tästä huolimatta saimme liiton rekisteröityä vasta nyt seitsemän vuoden taistelun jälkeen. Työntekijät ovat todella sitkeitä!
Kaiken kaikkiaan, kun maailmassa vakinainen työ harvinaistuu uudenlaisten työnteon tapojen ja paikkojen tieltä, kun työ ei enää ole järjestelmällistä, on ammattiliittojen mentävä perässä sinne, missä työtä tehdään.

Christy Hoffman valittiin kesäkuussa 2018 Palvelualojen maailmanliitto UNIn pääsihteeriksi. Palvelualojen maailmanliitto UNI on kattojärjestö, jonka piiriin kuuluu 20 palvelualojen työntekijää yli 150 eri maasta. 

 

 

Teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Uusimmat

Suosituimmat