Uutinen - 11.10.2016 klo 13.00

Työntekijät: Vapaat aukiolot lisäsivät kiirettä ja vaikeuttivat työn ja muun elämän yhdistämistä

Tammikuusta asti kaupat ovat saaneet olla vapaasti auki haluaminaan aikoina. Kuva: iStockphoto

Tammikuusta asti kaupat ovat saaneet olla vapaasti auki haluaminaan aikoina. Kuva: iStockphoto

Vapaa aukiolo on tuonut kauppoihin jonkin verran työtä, mutta lisännyt yksintyöskentelyä, kiirettä ja vaikeuksia yhdistää työtä sekä perhettä ja vapaa-aikaa. PAMin kyselyssä luottamushenkilöt myös kyseenalaistavat muutosten taloudellisen kannattavuuden. Kaupan liiton kyselyn mukaan kilpailu koveni ja pienet yritykset ovat tyytymättömiä, asiakkaat taas tyytyväisiä.

Kauppojen aukiolojen vapauttaminen vaikuttaa hieman lisänneen töitä kaupan alalla, ainakin jos lasketaan myös vuokratyöläiset ja nollatuntilaiset, arvioivat alan luottamushenkilöt PAMin tuoreessa kyselyssä. Mutta millä hinnalla? Yksintyöskentely ja kiire lisääntyivät, työn ja vapaa-ajan yhdistäminen vaikeutui, palvelutaso kaupoissa huononi ja taloudellista hyötyä saivat korkeintaan suurimmat kaupat, kyselystä selviää. Kokonaisuutta pitää positiivisena vain 9 % vastaajista, negatiivisena 41 % ja loput vastaajat eivät vielä osaa kallistaa vaakaa kumpaankaan suuntaan.

Niistä vastanneista luottamushenkilöistä, joiden työpaikoilla oli muutettu aukioloja, 34 % arvioi, että aukiolojen vapauttaminen on tuonut omalla työpaikalla lisätunteja osa-aikaisille. 17 % vastasi, että uusia työntekijöitä on palkattu. Toisaalta vastaajajoukosta 24 % oli täysin tai osittain samaa mieltä väitteestä, että aukiolojen vapauttaminen uhkaa hänen edustamiensa työntekijöiden työpaikkoja. Moni vastaaja nosti esille, että asiakaspalveluun jaa yhä vähemmän aikaa.

– Työpäiviä venytetään niin, että työntekijä on pidempään yksin. Ihmisillä ei ole yhtään enempää rahaa käytettävissä kuin aiemminkaan, joten koska myynti ei kasva, ei työtuntejakaan anneta, eräs heistä kirjoitti.

Pienimmät kaupat ovat taloudellisissa vaikeuksissa, ja kyselyn avovastauksissa monet vastaajat nostivat esille, että esimerkiksi viikonloppujen viimeiset tunnit tuskin kannattavat, kun asiakkaita ei ole nimeksikään.

– Jos kauppa on tyhjä, niin ei siellä viitsisi edes olla itse paikalla, toinen vastaaja tiivisti tilanteen.

Laajan enemmistön mielestä aukiolojen vapauttaminen oli pahentanut ruuhkia ja työpaineita. Yli 80 % vastaajista totesi, että nykytilanne vaikeuttaa perhe-elämää sekä työn ja muun elämän yhteensovittamista. Niistä vastaajista, joiden työpaikoilla aukioloja oli laajennettu, 61 % arvioi, että yksintyöskentely on lisääntynyt.

Kaupan liitto: kilpailu lisääntyi, pienyritykset tyytymättömiä

Yrityksiä edustava Kaupan liitto julkaisi tiistaina oman kolmiosaisen selvityksensä. Siihen oli kerätty tietoa TNS Gallupin 2000 kuluttajan haastattelulla, vajaan 2000:n kauppojen asiakkaan Feedbackly Oy:n kautta antamasta palautteesta sekä noin 400:lle kaupan yritykselle tehdystä kyselystä. Kaupan liiton mukaan asiakaspalautteesta saatiin tulos, että 82 % piti aukiolojen vapauttamista hyvänä palveluna. Yli puolet kuluttajakyselyihin osallistuneista oli käyttänyt hyväkseen laajentuneita aukioloja ainakin jossain määrin, ja Tilastokeskuksen tuorein kuluttajabarometri antoi hiljattain samansuuntaisen tuloksen.

Kiinnostavaa on, että vain 36 % päivittäistavarakaupan yrityksistä oli sitä mieltä, että aukiolojen vapauttaminen on parempi tilanne kuin vanha lainsäädäntö. Näissä yrityksissä tosin työskentelee Kaupan liiton mukaan 94 % alan työntekijöistä. Erikoiskaupan puolella asia jakoi mielipiteet sekä yritysten että työntekijöiden määrällä mitattuna.

– Päivittäistavara- ja tavaratalokaupan suurimmat työllistäjät näyttävät kannattavan sääntelyn poistamista. Mutta eivät pienemmätkään yritykset yksimielisesti sitä vastusta: runsas neljännes alle 20 henkeä työllistävistä päivittäistavarakaupoista kokee nykyisen vapauden aikaisempaa lainsäädäntöä parempana, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja sanoi tuloksia julkistettaessa.

Päivittäistavarakaupan yrityksistä 81% oli sitä mieltä, että alan kilpailu on aukiolojen vapauttamisen myötä kiristynyt. Erikoiskaupan yrityksistä 48 % oli samaa mieltä. Kurjenoja kertoi myös, että aukiolojen vapauttaminen vaikuttaa lisänneen alan työntekijöiden määrää ja työtunteja: 46 % yrityksistä sanoi lisänneensä työtunteja, 16 % vähentäneensä. Sen sijaan Kaupan liiton kyselyn perusteella lain vaatimus siitä, että kauppakeskusten pienyrittäjillä on oikeus yhteen vapaapäivään viikossa, ei ole kaikkialla toteutunut.

Kaupan liiton selvityksen tulokset julkaistiin Kauppa2017-tapahtumassa, jossa järjestön puheenjohtaja, SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä myös vaati kaupalle ja muille palvelualoille niiden ansaitsemaa arvostusta yhteiskunnassa ja poliittisessa päätöksenteossa. Heikkilä kutsui asiasta kiinnostuneita sidosryhmiä mukaan valmistelemaan palvelualojen tulevaisuusohjelmaa, jonka hän haluaisi jatkossa nähdä osana Suomen hallituksen hallitusohjelmaa.

PAMin kyselyn tuloksista kerrotaan laajemmin Pam-lehdessä 12/2016, joka ilmestyy 21.10.

 

 

Teksti: Tuomas Lehto

 

Uusimmat

Suosituimmat