Uutinen - 27.11.2013 klo 09.00

Työntekijät jäämässä väärän työvoimapulan jalkoihin

Palkansaajien tutkimuslaitoksen Onko työvoimapula totta? -tutkimus haastaa nykyiset tavat mitata työvoiman tarvetta Suomessa. Mutta kuka todella kärsii, kun ennusteet työvoiman tarpeesta eivät osu kohdalleen? On aika nostaa esiin tilastojen takaa löytyvä työntekijä, vaatii Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen Onko työvoimapula totta? -tutkimuksen mukaan ammatti voi päätyä Suomessa "työvoimapula-ammatiksi", vaikka työttömien määrä olisi moninkertainen avoimien työpaikkojen määrään verrattuna.

- Yksittäisen, työtä epätoivoisesti etsivän työnhakijan kannalta on suoranaisesti loukkaavaa, että hänet kategorisoidaan osaksi "työvoimapula-alaa", kun ongelma on siinä, että työtä ei löydy, Selin sanoo.

Liian usein unohdetaan, että tilastojen takaa löytyy inhimillistä hätää ja huolta toimeentulosta. Huono tilanne pahenee entisestään, jos ammattiala työvoimahallinnon arvioiden perusteella avataan EU/ETA-maiden ulkopuoliselle tuontityövoimalle, jonne suomalaisen työelämän pelisäännöt eivät usein yllä.

- Työttömien määrää ei missään tapauksessa pidä ehdoin tahdoin nykyisestä enää nostaa eikä työsuhteiden laatua heikentää. Kun ennusteet työvoiman tarpeesta pohjautuvat vääriin arvioihin, häviäjiä ovat lähes kaikki: ulkomailta saapuvat työntekijät, Suomessa jo asuvat työnhakijat sekä koko yhteiskunta.

Esimerkkinä virhearvioinnista toimii siivoustyö Uudenmaan alueella. Työvoimahallinnon käyttämän Ammattibarometri luokittelee sen työvoiman vaikean saatavuuden alaksi. Palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan tilastot eivät tue luokitusta. Selin pelkää, että tuloksena on lisääntyvän työttömyyden ohessa myös kasvava joukko työperäisen hyväksikäytön uhreja.

- Täysin suomalaista työelämää ja sen pelisääntöjä ymmärtämättömät ovat helppoja uhreja. On traagista, että luomme tarkoituksella puitteet julmalle hyväksikäytölle, Selin sanoo.

Selinin mukaan huomiota tulee kiinnittää erityisesti Suomessa jo asuvien maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden työllistymiseen. Tilastojen mukaan enemmän kuin joka viides Suomessa asuva, työvoimaan kuuluva ulkomaalainen on työtön.

- Jos tämän luvun annetaan karata, sementoimme työmarkkinoiden epätasa-arvon ulkomaalaistausten ja kantaväestön välillä. Tätä skenaariota pitää välttää hinnalla millä hyvänsä.

Lue Onko työvoimapula totta? -tutkimusraportti.

 

 

Teksti: SYSTEM

 

Uusimmat

Suosituimmat