Uutinen - 25.06.2020 klo 11.15
Työsuhdeturva

Työntekijällä oli oikeus päättää työsuhde työnantajasta johtuvasta syystä

Rengasalan yritys määräsi työntekijän perusteettomasti sairauslomalle ja työkykyselvityksiin. Kuva: Gettyimages

Rengasalan yritys määräsi työntekijän perusteettomasti sairauslomalle ja työkykyselvityksiin. Kuva: Gettyimages

​​​​​​​Hovioikeus totesi, että työntekijällä oli oikeus päättää työsuhde työnantajasta johtuvasta syystä, koska yhtiö oli kohdistanut työntekijään yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettua syrjintää.

Rengasalan yritys tuomittiin maksamaan korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Korvauksen määrä oli yhteensä 25.220,20 euroa. Asiaa on käsitelty ensin käräjäoikeudessa ja sen jälkeen hovioikeudessa.

Rengasalan yritys oli ilmoittanut työntekijälle muutoksista työtehtävissä, työpisteessä ja muissa työsuhteen ehdoissa. Työntekijälle ei ollut ilmoitettu syytä näihin muutoksiin.

Oikeuskäsittelyssä työnantaja oli kertonut muutosten johtuneen siitä, että työntekijä oli myynyt tuotteita ohjeiden vastaisesti, kiusannut tai häirinnyt muita työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita eikä ollut noudattanut työaikamääräyksiä.

Työntekijää oli pidetty hankalana henkilönä, koska hän oli alkanut selvittää liiton kautta oikeuksiaan saamatta jääneeseen palkkaan. Työntekijä oli ottanut yhteyttä myös aluehallintavirastoon kokemansa häirinnän ja epäasiallisen kohtelun vuoksi. Rengasalan yritys oli myös antanut ymmärtää, että työntekijää ei pidetty sopivana ehdokkaana luottamus- ja työsuojeluvaaleissa kesällä 2015.

Työntekijä määrättiin perusteettomasti työkykyselvityksiin

Yritys oli toistuvasti määrännyt työntekijän sairauslomalle ja työkykyselvityksiin. Näille määräyksille ei hovioikeuden mukaan kuitenkaan ollut lääketieteellistä tai työturvallisuuteen perustuvaa syytä, kuten yhtiö oli väittänyt. Hovioikeus katsoi, että viimeiset kolme määräystä työkyvyn selvitykseen oli tehty työntekijän terveydentilaan kohdistetun perusteettoman epäilyn vuoksi. Kohtelu oli näiltä osin ollut terveydentilan vuoksi syrjivää.

Käräjäoikeus ja myöhemmin hovioikeus katsoivat, että työntekijään kohdistetut toimenpiteet olivat asettaneet hänet selkeästi eriarvoiseen asemaan muihin työntekijöihin verrattuna varaamatta hänelle tilaisuutta tulla kuulluksi ja esittää käsityksensä muutoksista työsuhteessa. Työntekijä ei ollut myöskään voinut vaikuttaa yhtiön määräämiin sairauslomiin ja työkyvyn selvityksiin. Yritys väitti, että työntekijää ei ollut kohdeltu eri tavoin kuin muita työntekijöitä.

Työnantaja pidätti palkkasaatavia työehtosopimuksen vastaisesti

Päätöksessään käräjäoikeus katsoi, että työntekijän työsuhteessa oli tullut soveltaa Kaupan alan työehtosopimusta, ja velvoittanut yhtiön suorittamaan työntekijälle 815,97 ja 598,15 euron palkkasaatavat, koska yritys oli pidättänyt työntekijän palkasta sairausajan Kela-korvaukset vastoin työehtosopimusta.

Sairausajan palkkasaatavien osalta hovioikeus katsoi kuten käräjäoikeus, että yrityksen tuli noudattaa Kaupan alan työehtosopimusta ja Kelan päivärahan vähentäminen sairausajan palkasta oli tuon TES:n vastaista. Työntekijällä oli oikeus saataviinsa. Hovioikeus ei siltä osin muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

PAM käsittelee vuosittain noin 1500 jäsenten erimielisyystapausta. PAMin jäsen voi saada oikeusapua riita-asiaan, joka liittyy työsuhteeseen tai työehtoihin. 

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat