Artikkeli - 16.05.2019 klo 09.00
Työelämä

Työn muutos on tulevaisuuden ykkösasia – SAK:n Jarkko Elorannan mielestä sosiaaliturvan on pysyttävä mukana

Syksyllä alkavasta työehtosopimuskierroksesta tulee Jarkko Elorannan arvion mukaan haastava. Ammattiliitot nostanevat neuvottelupöytiin kiky-sopimuksen työajan pidennykset. Kuva: Jukka Rapo

Syksyllä alkavasta työehtosopimuskierroksesta tulee Jarkko Elorannan arvion mukaan haastava. Ammattiliitot nostanevat neuvottelupöytiin kiky-sopimuksen työajan pidennykset. Kuva: Jukka Rapo

SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mielestä lähivuosien suurin haaste on muuttuvan työelämän hallinta. Esimerkiksi alustatyöntekijät tarvitsevat suojaa.

Muutos Työ muuttuu tulevaisuudessa. Työt siirtyvät entistä enemmän digitaalisille alustoille ja teknologinen kehitys näkyy uusina työnkuvina. Siksi työn muutoksen hallinta ja työntekijän suojelu ovat ne seuraavien vuosien ja seuraavan vuosikymmenen isot kysymykset, jotka meillä on edessämme.

Voitettavaa Vaikeimmat ratkottavat kysymykset liittyvät työsuhteen ja työnantaja-aseman määrittelyyn alustatalouden yrityksissä. Tämä edellyttää työsopimuslain avaamista, mutta näen, että kaikilla on siinä voitettavaa: sekä työnantajalla, työntekijällä että valtiolla. Selkeillä määrittelyillähän sekä torjutaan harmaata taloutta, suojellaan työntekijää että edistetään työnantajien välistä reilua kilpailua.

Perhevapaat Kun työ muuttuu, niin sosiaaliturvajärjestelmämme pitää saada vastaamaan muutosta. Muutama asia pystytään nähdäkseni hoitamaan nopeastikin. Ensinnäkin perhevapaamalli, joka on naispalkka- ja tasa-arvokysymys ja josta on eri puolueilla melko laajakin yhteisymmärrys.

Työttömyysturva Toisena ja vaikeampana sosiaaliturva-asiana on työttömyysturvan uudistaminen. Aktiivimallin sijasta meillä tulisi olla joustava malli, joka toimisi yhteen pätkätöiden kanssa eikä ensimmäisenä rankaisisi karenssilla.

Ay-liike Omassa työssäni ajattelen, että meidän pitää ay-liikkeessä entistä enemmän hoitaa omaa leiviskäämme ja hallita muutosta työehtosopimuksilla. Tietysti pyrimme vaikuttamaan lainvalmisteluihin ja löytämään työnantajapuolen kanssa niissä yhteistä säveltä. Sitä me täällä keskusjärjestössä teemme.

 

 

Teksti: Marja Ikkala

 

Uusimmat

Suosituimmat