Uutinen - 13.06.2019 klo 13.39
Eläke

Työmarkkinajärjestöjen esitys: Leskeneläkkeisiin muutoksia, työurien pidentämiseen välineitä

Eläkeikä nousee portaittain vuoden 2017 eläkeuudistuksen myötä. Kuva: Getty Images

Eläkeikä nousee portaittain vuoden 2017 eläkeuudistuksen myötä. Kuva: Getty Images

Työntekijöiden ja työnantajien keskusjärjestöt ehdottavat hallitukselle muun muassa perhe-eläkkeiden nykyaikaistamista ja työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden tarkistamista eläkeiän noustessa.

Työntekijöiden ja työnantajien keskusjärjestöt ovat tällä viikolla päässeet sopimukseen siitä, miten ne esittävät eläkejärjestelmää kehitettäväksi ja mitä muita uudistuksia tulisi samalla tehdä työurien pidentämisen mahdollistamiseksi. Järjestöt ovat luovuttaneet esityksensä maan hallitukselle, ja lakimuutoksia on tarkoitus valmistella pikaisesti yhteistyössä eli kolmikantaisesti.

Esityksen mukaan leskeneläke muutetaan määräaikaiseksi, niin että sitä voi saada enimmillään 10 vuoden ajan, mutta sitä saisivat jatkossa myös avolesket jos parilla on lapsia ja avoliitto on kestänyt vähintään 5 vuotta. Lapseneläkkeen yläikäraja nousisi 18 vuodesta 20:een. Lisäksi työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden alaikäraja nostetaan 1 vuodella vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä. Ja koska vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee laskelmien mukaan yli 65 vuoden, työttömyyspäivärahan ja sairauspäivärahan saamisen yläikärajaa nostetaan, tiivistää PAMin keskusjärjestö SAK neuvottelujen tulokset.

Järjestöt esittävät myös muutoksia muihin työelämään liittyviin lakeihin ja toimenpiteitä, jotta työssä jaksamista ja työurien pidentämistä voitaisiin tukea, kun eläkeikä aiemman uudistuksen myötä portaittain nousee. Esimerkiksi aikuiskoulutustukea ja palkkatukea uudistettaisiin, työterveyshuoltojärjestelmää kehitettäisiin ja työajan ulkopuolella tapahtuva matkustaminen tulisi mukaan työn vaarojen arviointiin. Lisäksi työntekijä- ja työnantajaliittojen välillä käynnistetään valmistelu siitä, miten työssä esiintyviä kuormitustekijöitä voidaan välttää ja vähentää työurien pidentämiseksi.

Järjestöjen ehdotukset perustuvat vuoden 2017 suuressa eläkeuudistuksessa sovittuihin jatkoneuvotteluihin.

Sopimuksen koko sisällön voi lukea SAK:n verkkosivuilta (pdf-tiedosto).

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat