Uutinen - 30.09.2016 klo 09.00

Työaikaneuvottelut päällä SOLissa

Timo Sairasella (vas.) ja Janne Forsmanilla on jatkuvan neuvottelun periaate. Kuva: Annika Rauhala

Timo Sairasella (vas.) ja Janne Forsmanilla on jatkuvan neuvottelun periaate. Kuva: Annika Rauhala

(Pam-lehti 11/2016) Siivoojien ja kiinteistönhoitajien työpaikoilla neuvotellaan tänä syksynä työajan pidentämisestä. SOL Palveluissa on päästy alkuun, mutta ratkaisu on vielä hakusalla.

SOL Palvelujen pääluottamusmies Janne Forsman ja henkilöstö- ja lakiasioiden johtaja Timo Sairanen ovat tavanneet työajan pidennyksen merkeissä kymmenkunta kertaa lomien jälkeen. Sen verran kesken neuvottelut kuitenkin vielä ovat, ettei toimittaja saa udeltua mitään yksityiskohtia.

Työajan pidennys on osa kilpailukykysopimusta, josta sovittiin pitkän väännön jälkeen kesäkuussa. Se koskee kaikkia kilpailukykysopimuksessa eli kikyssä mukana olevia, siis noin 90:ää prosenttia palkansaajista. Palkansaajien vuosityöaika pitenee 24 tunnilla, mutta palkka pysyy ennallaan.

Noin 100 000 työntekijän kiinteistöpalvelualalla sovitaan paikallisesti, miten työajan pidennys toteutetaan. Jos sovintoon ei päästä tai sitä ei edes yritetä, työehtosopimuksessa on pidennykseen malleja, ”perälauta”. Silloin 40 viikkotyötuntia tekevien lyhennysvapaat vähenevät 12,5:stä 9,5 päivään, ja 37,5 viikkotyötuntia tekevien työaikaan voidaan esimerkiksi lisätä 0,5 tuntia viikossa, osa-aikaisille suhteutettuna työaikaan.

– Meillä on niin paljon erilaisia työntekijäryhmiä, että työajan pidennyksen mallejakin pitää löytää useita, Forsman sanoo. Sairanen lisää yrityksen näkökulman: Myös asiakkaat ja asiakaskohteiden tarpeet ovat kovin erilaisia. Oma lukunsa on kaikki se työ, mikä muutoksesta koituu yrityksen palkkahallinnolle: mitä useampia malleja, sen enemmän haasteita.

Sekin on ratkaistava, miten pidennys tehdään osa-aikaisille. PAM suosittelee, että päävastuu työajan palkattomasta lisäyksestä tulee kokoaikaisten kannettavaksi. Osa-aikatyöntekijöille tultaneen sovittamaan pidennys jollakin tavoin suhteessa työaikaan. SOL Palveluissa osa-aikaisia on henkilöstöstä noin puolet.

Näin kiky tulee voimaan

Työaika: Työajan pidennys 24 tunnilla vuodessa tulee voimaan 1.1.2017.
Muut muutokset: Muut ”kikystä” johtuvat muutokset tulevat voimaan sitä mukaa kun kullakin alalla työehtosopimuskausi päättyy ja uusi alkaa. Kiinteistöpalvelualalla ajankohta on 1.2.2017.
Alat: Kiinteistöpalvelualalla, hiihtokeskuksissa ja apteekeissa sovitaan työajan pidennys paikallisesti. Muilla pamilaisilla aloilla pidennys tulee yhteisen mallin mukaan. Esimerkiksi kaupan alalla asia hoituu pääsääntöisesti uudenlaisella vuosivapaajärjestelmällä. Paikalliseen sopimiseenkin on mahdollisuus. Sopimusalojen mallit on luotu PAMin ja työnantajaliittojen keskinäisissä neuvotteluissa.
Lisätietoa tulossa lähiaikoina PAMin wikiin: pam.fi/wiki

Lisää aiheesta Pam-lehdessä 11/2016, joka ilmestyi 30.9.

 

 

Teksti: Tiina Ritala

 

Uusimmat

Suosituimmat