Uutinen - 19.11.2018 klo 14.42
Työhyvinvointi

Tutkimus: Työuupumus palvelualoilla muita aloja yleisempää

Kova työtahti, työn epävarmuus tai päällekkäiset työtehtävät voivat uuvuttaa palvelualojen työntekijöitä. Kuva: Getty Images

Kova työtahti, työn epävarmuus tai päällekkäiset työtehtävät voivat uuvuttaa palvelualojen työntekijöitä. Kuva: Getty Images

Pamilaisten alojen työntekijät kärsivät työuupumuksesta useammin kuin vaikkapa opettajat tai teollisuustyöntekijät. Taustalla on ainakin työn epävarmuus ja pirstaleisuus sekä suuri työmäärä, tutkija kertoo.

Työ koettelee monien pamilaisten jaksamista: työuupumus on heidän keskuudessaan yleisempää kuin opettajien OAJ:n, Teollisuusliiton tai toimihenkilöliitto Pron jäsenillä, selviää tuoreen tutkimuksen tuloksista. Pamilaiset vastaajat toivat esille muun muassa työtahdin kiristymisen ja päällekkäisten työtehtävien lisääntymisen.

”Työuupumuksen taustalla on usein työn kuormittavuus. Pamilaisia kuormittanee erityisesti työn epävarmuus, työn pirstaleisuus ja suuri työmäärä, jotka liittyvät myös toisiinsa. Saattaa olla, että palveluissa joudutaan tekemään useampaa kuin yhtä työtä, koska työsopimukset ovat usein osa-aikaisia tai pätkissä”, kertoo tutkimushankkeen johtaja, työ- ja organisaatiopsykologian professori Saija Mauno Tampereen yliopistosta.

”Työn autonomiaa eli vaikutusmahdollisuuksia oman työn suunnitteluun, tekemiseen ja työaikoihin voi suositella yhtenä lääkkeenä”, hän pohtii.

Tutkimuksen tekijöiden mukaan näillä keinoilla voitaisiin lisätä työn imua, parantaa työssä suoriutumista ja lisätä työn merkityksellisyyden tunnetta.

Saija Mauno lisää, että pamilaiset ovat keskimäärin nuorempia kuin muiden ammattiliittojen jäsenet, jolloin osalla voi olla vaikeuksia kiinnittyä pysyvästi työmarkkinoille ja osaamista ei ole vielä työkokemuksen kautta kertynyt. Myös nämä tekijät kuormittavat ja johtavat pahimmillaan uupumukseen. Nuoret työntekijät ovat usein myös perheenperustamisiässä, jolloin heillä voi olla ”kaksoistaakkaa” tai stressiä siitä, uskaltaako hankkia perhettä, jos työtilanne on epävakaa, Mauno toteaa.

Suomen Akatemian rahoittamassa ja Tampereen yliopiston toteuttamassa IJDFIN-tutkimushankkeessa (Työn intensifikaatio ja sen hallinta voimavarojen avulla) kartoitettiin työn tietotaidollisia kuormitustekijöitä ja niiden merkitystä työhyvinvoinnille myös palvelualoilla. Vastaajien joukossa oli 857 PAMin jäsentä.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat