Uutinen - 15.07.2013 klo 12.00

Tutkimus: Päättäjien mielestä Suomella on matkailun edistämisessä paljon parannettavaa

Suomalaiset matkailualan työntekijät saavat kiitosta ammattitaidostaan, mutta yli puolet yrityspäättäjistä kertoo, että heillä on ollut toistuvasti tai toisinaan vaikeuksia löytää työvoimaa yritykseensä. Tiedot ilmenevät suomalaisille päättäjille suunnatusta kyselytutkimuksesta.

Suomalaiset päättäjät toivovat lisäpanostuksia erityisesti Aasiasta ja Venäjältä kohdistuvaan matkailuun, ilmenee juuri valmistuneesta kyselytutkimuksesta. Päättäjät näkevät kotimaahan kohdistuvassa matkailussa merkittävää kasvupotentiaalia.

Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin kansanedustajien, ministeriöiden virkamiesten, kunnanvaltuutettujen, alueellisten virkamiesten ja yrityspäättäjien näkemyksiä matkailun edistämisestä Suomessa. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 768 päättäjää, ja tutkimuksen toteutti Aula Research Oy.

Yli puolet päättäjistä arvioi, että matkailun edistämisessä Suomessa on onnistuttu vain kohtalaisesti. Erinomaiseksi onnistumista ei arvioinut kukaan, ja hyväksikin vain alle joka neljäs vastaaja. Vastanneista jopa 92 prosenttia toivoo lisäpanostuksia matkailun edistämiseen.

Venäläisten matkailijoiden viisumivapaus saa kannatusta, ja noin puolet päättäjistä suhtautuu asiaan jokseenkin myönteisesti. Kuitenkin joka viides suhtautuu venäläisten matkailijoiden viisumivapauteen neutraalisti ja 28 prosenttia erittäin tai jokseenkin kielteisesti. Myönteisimmin asiaan suhtautuvat yrityspäättäjät.

Työvoiman löytäminen haastavaa

Suomalaiset matkailualan työntekijät saavat tutkimuksessa kiitosta ammattitaidostaan, ja suurin osa vastaajista pitää matkailualan koulutuksen laatua hyvänä. Yli puolet yrityspäättäjistä kuitenkin kertoo, että heillä on ollut toistuvasti tai toisinaan vaikeuksia löytää työvoimaa yritykseensä.

PAMin neuvottelupäällikkö Annika Rönni-Sällisen mielestä syitä työvoiman saannin hankaluuksiin voidaan hakea alan palkkatasosta ja työoloista. Myös tutkimuksesta ilmenee, että 60 prosenttia ministeriöiden virkamiehistä ja 41 prosenttia yritysjohtajista ei pidä matkailualan palkkatasoa riittävänä.

- Haastamme matkailualan yritykset sanoista tekoihin ja kiinnittämään huomiota omien työntekijöidensä työsuhteiden laatuun ja palkkatasoon. Hyvistä työntekijöistä kannattaa pitää kiinni, Rönni-Sällinen korostaa.

Lisää aiheesta:

Slide-esitys tutkimuksen tuloksista löytyy täältä

Matkailuteema esillä SuomiAreena-viikolla - katso PAMin video

 

 

Teksti: Annemari Anttila

 

Uusimmat

Suosituimmat