Uutinen - 03.05.2019 klo 15.10
Yhteistoiminta

Turvatarkastajille voitto oikeudessa – SOL lomautti väärin perustein

Kuva: Getty Images

Kuva: Getty Images

SOL Palveluilla työskennelleet Helsinki-Vantaan turvatarkastajat saavat käräjäoikeuden päätöksellä korvauksia. Heitä ei olisi saanut lomauttaa, sillä tehtäviin siirrettiin toimihenkilöitä muista töistä.

SOL Palvelut lomautti Helsinki-Vantaan lentoasemalla työskennelleitä turvatarkastajia syksyllä 2014. Joukko työntekijöitä vei asian oikeuteen PAMin avulla, ja perjantaina Helsingin käräjäoikeus tuomitsi lomautukset perusteettomiksi. SOL joutuu tuomion mukaan maksamaan yhteensä yli 30 000 euron korvaukset sekä työntekijöiden oikeudenkäyntikulut.

Yt-neuvottelujen jälkeen työnantaja oli siirtänyt kokonaan toisenlaisissa työtehtävissä työskennelleitä ja eri työehtosopimuksen piiriin kuuluneita toimihenkilöitä tekemään turvatarkastustyötä. Työ ei siis työntekijöiden kannan mukaan ollut tosiasiallisesti vähentynyt. SOLin mukaan yhtiöllä oli taloudelliset ja tuotannolliset perusteet kantajien lomauttamiselle, ja toimihenkilöt tekivät heidän töitään vain osan työajastaan. Yhtiö vetosi siihen, että sen kustannukset nousivat kesken sopimuskauden, kun se PAMin aiemmin työtuomioistuimessa nostaman kanteen tuloksena velvoitettiin noudattamaan turvatarkastustyöhön vartiointialan työehtosopimusta kiinteistöpalvelualan tessin sijasta.

SOLin hoitama osa Helsinki-Vantaan turvatarkastuksista siirtyi toisen yhtiön tehtäväksi syksyllä 2015, jolloin kaikki nyt korvauksia saaneet työntekijät yhtä lukuunottamatta irtisanottiin. Siihen saakka kanteen nostaneet yhdeksän työntekijää olivat lomautettuina siten, että heidän työaikaansa oli lyhennetty.

Käräjäoikeus totesi, että työsopimuslain mukaan työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos hänellä olisi taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen. Toisaalta perustetta irtisanomiseen ei lain mukaan ole ainakaan silloin, kun työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka hänen toimintaedellytyksensä eivät ole vastaavana aikana muuttuneet. Tämä voi tarkoittaa myös yrityksen sisäistä siirtoa. Siksi oikeus päätti asian työntekijöiden hyväksi.

Käräjäoikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa hovioikeuteen, joten tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat