Artikkeli - 22.01.2019 klo 14.15
Liittokokous

Tulevaisuuden ammattiliitto: Millainen on inhimillinen yhteiskunta?

Tavoiteohjelma on työkalu, jonka avulla liittokokous päättää liiton suunnan seuraaville neljälle vuodelle. Kuva: Gettyimages

Tavoiteohjelma on työkalu, jonka avulla liittokokous päättää liiton suunnan seuraaville neljälle vuodelle. Kuva: Gettyimages

Tulevaisuuden ammattiliitto -sarja käsittelee palvelualojen ja PAMin tulevaisuuteen vaikuttavia kysymyksiä, joita on ehdotettu PAMin tulevan tavoiteohjelman pohjaksi. Sarjan viidennessä osassa visioidaan sitä, miltä näyttäisi kaikkia yhdenvertaisesti palveleva yhteiskunta.

Inhimillisen yhteiskunnan merkitys korostuu tulevina vuosina työelämän epävarmuuksien monimuotoistuessa. Tavoiteohjelman luonnokseen on ehdotettu inhimillisen yhteiskunnan mallia, joka koostuu yhteiskunnan turvaverkon tiivistämisestä, kaikille saatavilla olevista yhteiskunnallista palveluista, työmarkkinoiden sääntelyn kehittämisestä ja jossa PAMilla ja pamilaisilla on aktiivinen rooli.

Mistä on kysymys?

Ihmillisen yhteiskunnan rakentamiseksi tarvitaan perusturvan, julkisten palveluiden sekä työmarkkinoiden sääntelyn uudistamista kokonaisuutena. 

Palvelualojen toimiessa 24/7-yhteiskunnassa julkiset palvelut eivät tällä hetkellä vastaa kaikkien työntekijöiden tarpeisiin samalla tavalla. Lue tästä esimerkki siitä, miltä yötyötä tekevän ravintolatyöntekijän ja yksinhuoltajan arki näyttää, kun asumismenot vievät suuren osan palkasta ja lastenhoitoapuna toimii lähipiiri.

Yhteiskunnan turvaverkkoa tulisi uudistaa niin, että se varmistaisi toimeentulon elämän muutostilanteissa, mahdollistaisi keskittymisen uusien mahdollisuuksien etsimiseen eikä nöyryyttäsi apua tarvitsevia. Turvaverkon kehittämiseksi liitolta tarvitaan omaa kokonaisvisiota ja aktiivista osallistumista sosiaaliturvan ja työmarkkinoiden uudistustyöhön. Liiton yhteistyö SAK:n, ammattiliittojen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa on keskeisessä asemassa, kun vaikutetaan päätöksentekijöihin.

”Perusturvaa, julkisia palveluita sekä työmarkkinoiden sääntelyä tulee uudistaa kokonaisuutena. PAM tekee tätä työtä poliittisen vaikuttamisen lisäksi sopimuspöydissä”, kertoo PAMin ekonomisti Olli Toivanen.

Palvelualat toimivat 24/7-yhteiskunnassa, mitä julkiset palvelut eivät tällä hetkellä ota riittävästi huomioon esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja vanhuspalveluissa. Kun julkisen sektorin tarjoama hoivaa ei ole saatavilla, kaatuu hoivavastuu perheissä tyypillisesti naisten kannettavaksi.

Inhimillisen yhteiskunnan suurin ylpeydenaihe on, kuinka se huolehtii haavoittuvimmista ryhmistään. Nuoriso- ja kulttuuripalveluilla sekä tukemalla eri ikäisten liikuntaharrastuksia luodaan yhteisöllisyyttä ja ehkäistään kaiken ikäisten syrjäytymistä. Kielen oppimiseen ja muihin maahanmuuttajille tarjottaviin palveluihin panostamalla vahvistetaan integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään.

Lisäksi yhteiskunnan turvaverkon ja 2000-luvun työn tulee keskustella joustavasti keskenään. Enää ei voi kategorisoida ihmisiä vain työttömiin, työntekijöihin ja yrittäjiin. Kategorioiden väliin jääminen tarkoittaa liian usein putoamista turvaverkon läpi tai vähintään epätietoisuutta toimeentulosta. Nykyisten tarkkarajaisten työhön ja työttömyyteen liittyvien kategorioiden ulkopuolelle jäävien oikeudet pitäisi saada määritellyksi.

”Työstä tulisi lähtökohtaisesti aina saada elämiseen riittävä palkka sekä oikeus työttömyys- ja eläketurvaan. Tarkoituksena ei ole tukea etuuksilla huonoja työsuhteita vaan varmistaa, etteivät ne jätä tyhjän päälle”, Toivanen huomauttaa.

Ihmisten perusturva toteutuu tällä hetkellä heikosti, mikäli he työskentelevät nollatuntisopimusten tai alustatyön tapaisissa epävarmoissa työsuhteissa. Työelämän sääntelyn tulisi sallia riittävä joustavuus työsuhteissa sitä haluaville ilman, että se johtaa erilaisten työsuhteiden hyväksikäyttöön. Liiton rooli tässä on luoda kokonaissuunnitelma, jolla parannetaan luottamusta tulevaisuuteen ja hallitaan muutosten vaikutuksia jäsenistöön.

PAMin jäsenkannan monimuotoistuminen tulisi ottaa huomioon jäsenhankinnassa ja -palveluissa ja huolehtia siitä, että yksikään jäsen ei jää yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle. PAMin palveluiden tulee edistää jäsenten osallisuutta työelämään sekä tarjota tukea ja turvaa eri elämänvaiheissa. 

Lähde: Keskusteluasiakirja PAMin tulevasta tavoiteohjelmasta 1/2019

Mitä mieltä sinä olet?

Miltä näyttää inhimillinen yhteiskunta 2020-luvulla? Minkälaisia periaatteita ja palveluita tällaiseen yhteiskuntaan kuuluu, ja mikä on PAMin rooli niiden rakentamisessa? 

Osallistu mukaan keskusteluun liiton tulevaisuudesta! PAMin tulevan tavoiteohjelman keskusteluasiakirjaa käsitellään ammattiosastojen ehdokasasettelukokouksissa 17.1.–19.2.2019.

Keskusteluasiakirja on luonnos tavoiteohjelmasta, johon sinäkin voit nyt vaikuttaa. Tarkista ammattiosaston tapahtumakalenterista, milloin ehdokasasettelukokous järjestetään omassa ammattiosastossasi.

PAMin tulevasta tavoiteohjelmasta päätetään ensi kesän liittokokouksessa 4.–6.6.2019.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat