Uutinen - 26.06.2014 klo 11.00

Tekisikö lakiuudistus vartijoista "sheriffejä"?

Lakiesityksessä kaavailtu vartioimisliikkeiden ja vartijoiden vallan lisäys aiheuttaisi perusoikeudellisia ongelmia, kritisoi PAM.

Hallituksen esityksessä turvallisuusalan lainsäädännöksi on poistettu kiellot siitä, mitä tehtäviä vartioimisliike ei voi ottaa vastaan. Myös kiellon rikkomisesta säädetty sanktio on poistettu. PAM pitää hyvin huolestuttavana sitä, että uusi laki antaisi vartioimisliikkeille mahdollisuuden ottaa vastaan lähes mitä tahansa toimeksiantoja.

Ehdotettu laki voisi johtaa esimerkiksi "sheriffitoimintaan" pienissä kaupungeissa, joissa poliisin saapuminen paikalle kestää kauan. Kunnille tulisi houkutus tehdä koko keskusta-alueen järjestyksenvalvonnasta sopimus vartioimisliikkeen kanssa. Laki myös antaisi vartijoille oikeuden päättää itsenäisesti, keitä päästää vartioituun tilaan. Nykyisin vartijalla ei ole valtuuksia estää humalaista meluajaa tulemasta kauppaan, ellei "asiakas" eli kauppa sitä pyydä.

"Työntekijöiden näkökulmasta oikeudelliset riskit kasvaisivat, kun esimerkiksi henkilön pääsyn estämisessä ja poistamisessa vastuu ja valta siirtyisivät vartijalle", PAMin yhteiskuntasuhteista vastaava Hanna Kuntsi toteaa.

Esitys siirtäisi vartijoille virkatehtäviä, joiden suorittamiseen poliiseilta vaaditaan 2,5 vuoden ammattikorkeakoulutus, kun vartijoiden koulutus kestää vain 100 tuntia. Mikäli vartijoiden toimintavaltuudet muuttuvat, PAM vaatii vartijakoulutuksen kehittämistä välittömästi, jotta kansalaisten oikeusturva ja työntekijöiden turvallisuus taataan.

Lisää aiheesta Pam-lehdessä 8/2014, joka ilmestyy 27.6.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat