Uutinen - 24.08.2018 klo 14.38
Tasa-arvo

Tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä kuuluu myös nuorille

Kuva: Gettyimages.

Kuva: Gettyimages.

S-ryhmän Nuori Mieli Työssä -hankkeen puitteissa toteutetun selvityksen tulokset paljastavat, että nuorille tärkeimpiä asioita työelämässä ovat kannustava esimies ja työyhteisö sekä työn ja muun elämän yhteensovittaminen.

Työ- ja vapaa-ajan tasapainosta käytävään keskusteluun yhdistyy usein kysymys työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta. S-ryhmän toteuttaman Nuorten työelämäodotukset -selvityksen tulokset osoittivat, että mahdollisuus työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen on tärkeintä myös alle 25-vuotiaille työntekijöille.

Nuorten työelämäodotukset -selvitys on osa kolmivuotista usean kumppanin Nuori Mieli Työssä -yhteistyöhanketta, jossa PAM on myös mukana. Sen tavoitteena on tuottaa tietoa ja työkaluja nuorten työelämätaitojen kehittymiseksi. Hankkeen johtoryhmän jäsenenä toimiva PAMin nuorisosihteeri Eveliina Reponen näkee, että työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen sijaan pitäisi puhua ennemminkin työn ja muun elämän yleisestä tasapainottamisesta.

”Tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä ei ole esimerkiksi vain ruuhkavuosia tai keski-ikää elävien etuoikeus, vaan myös nuorilla on tarve toteuttaa itseään ja omia elämänvalintojaan. Ikä ei saa olla esimerkiksi peruste työvuorojen, loman ajankohtien tai vaikka tuurausten jakamisessa, vaan jokaisella pitäisi olla yhtäläinen oikeus osallistua työyhteisön toimintamallien rakentamiseen”, hän sanoo.

Nuorten työelämäodotukset -selvityksen tulokset paljastivat myös sen, että 56 prosenttia tutkimukseen osallistuneista nuorista ei koe olevansa täysin tasa-arvoinen työpaikallaan muiden työntekijöiden kanssa.

”Tässä on havainto ja ongelmakohta, johon meidän pitää puuttua laajalla yhteistyöllä ja huolehtimalla, että nuorten ääni kuuluu työpaikolla tasapuolisesti”, Reponen sanoo.

Esimiesten palaute ja hyvä työilmapiiri on keskeistä nuorille

Sen lisäksi, että nuoret arvostavat vapaa-aikaansa korkealle, selvityksestä kävi ilmi nuorten tarve saada palautetta esimieheltään ja mahdollisuus tehdä töitä hyvässä työilmapiirissä. Reponen kertoo, että esimerkiksi sosiaalisesta mediasta opittu välittömän palautteen kulttuuri näkyy myös työpaikoilla ja nuorten omassa kanssakäymisessä. Asioihin halutaan vaikuttaa, olemassa olevia käytäntöjä halutaan kyseenalaistaa ja henkilökohtaista palautetta tarvitaan ylläpitämään motivaatiota ja intoa työtehtäviin.

Jatkuvaa muutosta nuoret eivät kuitenkaan selvityksen mukaan arvosta korkealle, sillä työsuhteiden pysyvyys nähtiin erittäin tärkeänä. Lisäksi työltä toivotaan mahdollisuuksia uuden oppimiseen.

”Oppimiselle tulee tehdä aikaa ja samalla ymmärtää, että hyvinvoinnissa työyhteisössä on mahdollista oppia koko ajan lisää eikä työssä oppiminen pääty siten ensimmäisiin viikkoihin. Uuden oppiminen ja työhönsä vaikuttaminen ovat usein parhaimpia motivaattoreita ihan kaikille”, Reponen kommentoi.

Nuorten työelämäodotukset -selvityksen ensimmäiset tulokset julkaistiin S-ryhmän ja työeläkeyhtiö Elon järjestämässä seminaarissa 23.8. Helsingissä. Selvitystä varten toteutettiin tammi-maaliskuussa 2018 kysely, johon osallistui 1457 S-ryhmässä työskentelevää nuorta. Tutkimuksesta vastasi Työterveyslaitos.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat