Uutinen - 23.01.2019 klo 12.00
Tasa-Arvo

Tasa-arvon edistäminen vaatii eduskunnalta päätöksiä

Ratkaisun avaimet ovat lainsäätäjillä ja verorahojen käytöstä päättävillä kansanedustajilla, huomauttaa PAMin Jaana Ylitalo. Kuva: Eeva Anundi

Ratkaisun avaimet ovat lainsäätäjillä ja verorahojen käytöstä päättävillä kansanedustajilla, huomauttaa PAMin Jaana Ylitalo. Kuva: Eeva Anundi

Tasa-arvovaltuutetun tekemä arvokas ja hyvä työ ansaitsee kiitoksen. Soisin, että eduskunta ottaisi huomioon tasa-arvovaltuutetun nostamat epäkohdat ja pyrkisi muuttamaan suosituksia konkretiaksi työelämän tasa-arvon parantamiseksi, toteaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo.

Työelämän epätasa-arvoisia rakenteita on ehkäistävä ja tilannetta parannettava päätöksillä, jotka edistävät hyvää lainsäädäntötapaa ja suitsivat vastentahtoista osa-aikatyötä.

”Ratkaisun avaimet ovat lainsäätäjillä ja verorahojen käytöstä päättävillä kansanedustajilla. Hyväkään lainsäädäntö ei yksinään riitä kitkemään epätasa-arvoa ja syrjintää. Tarvitaan lisää asian parissa työskenteleviä ihmisiä, jotta lakien toteutumista voidaan aidosti valvoa”, Ylitalo toteaa.

Vaikka ammattiliittojen neuvottelemissa työehtosopimuksissa taataan sama palkka samasta työstä, ei se yksinään riitä. Naisten työmarkkina-asema on yhteiskunnallisten rakenteiden vuoksi heikompi kuin miesten. Siksi PAMinkin mielestä uusia lakeja valmisteltaessa on sukupuolivaikutusten arviointi otettava vakavasti, ja osa-aikatyö ja muu silpputyö on huomioitava osana työ- ja sosiaalilainsäädännön arviointeja.

Sukupuolivaikutusten arvioinnin on oltava systemaattista lakivalmistelussa.

”Sukupuolivaikutusten arvioinnin on oltava systemaattista. Tasa-arvon toteutumisen kannalta on tärkeää huolehtia, ettei ehdoin tahdoin säädetä lakeja tai tehdä päätöksiä, jotka syventävät esimerkiksi osa-aikatyöntekijöinä työskentelevien - usein naisten, ahdinkoa”, Ylitalo huomauttaa.

Lakeja säätäessä olisi Ylitalon mukaan syytä nostaa esille useammin niiden vaikutukset työntekijöiden suojelemiseen.

”Osa-aikatyötä tehdään usein työnantajasta, ei työntekijästä johtuvista syistä. Etenkin yksityisillä palvelualoilla osa-aikatyö on yhä useammalle pysyvä työsuhteen muoto. Tämä on otettava huomioon, kun tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat työelämän rakenteisiin ja ihmisten toimeentuloon”, hän toteaa.

Ylitalon mukaan tasa-arvovaltuutettu on omassa työssään tuonut rohkeasti esille palvelualoilla työskenteleville tutun epäkohdan: moninaistuneet työn teettämistavat kohdistuvat yleisimmin naisiin ja heikentävät naisten työmarkkina-asemaa.

”Yksityisillä palvelualoilla työskenteleville osa-aika- ja silpputyötä tekeville naisille sekä riittämättömistä työtunneista johtuvan matalan palkkatason kanssa toimeentulonsa kanssa kitkutteleville on pystyttävä turvaamaan parempi ja tasa-arvoisempi tulevaisuus”, Ylitalo toteaa.

Tasa-arvovaltuutettu Suomessa

  • Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista ja edistää aloitteiden, neuvojen ja ohjeiden avulla lain tarkoituksen toteutumista.

  • Tasa-arvovaltuutettu jätti eduskunnalle joulukuun lopussa kertomuksen, jossa todettiin Suomessa olevan merkittäviä tasa-arvo-ongelmia. Kertomuksessa tuodaan ilmi suosituksia ja ohjeistuksia, kuinka syrjiviä rakenteita voidaan korjata.

  • Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan 23.1.2019 järjestämässä kuulemistilaisuudessa käsiteltiin tasa-arvovaltuutetun kertomusta eduskunnalle 2018. PAMin Jaana Ylitalo oli tilaisuudessa kuultavana ja edustamassa palvelualojen työntekijöiden näkemyksiä. PAMin lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle löytyy kokonaisuudessaan täältä

  • Tasa-arvoa voidaan parantaa muun muassa kaventamalla sukupuolten välisiä palkkaeroja ja rajoittamalla vastentahtoista osa-aikatyötä.

  • Kuten tasa-arvovaltuutettukin on omassa kertomuksessaan nostanut esille, myös PAM kannattaa entistä vahvempaa lainsäädännöllistä otetta työelämäsyrjimisen poistamiseksi sekä työelämän tasa-arvosuunnittelua koskevia, tasa-arvovaltuutetun antamia suosituksia.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat