Artikkeli - 16.09.2019 klo 11.32
Luottamusmies

Taina Kainulainen pitää kaupan alan työntekijöiden puolta: "Osaaminen ajan tasalle"

Taina Kainulainen aloitti uransa kaupan alalla 25 vuotta sitten kesätöissä Jyväskylän Seppälän Prismassa, joka sijaitsi samalla tontilla kuin hänen nykyinen työpaikkansa. Kuva: Anna-Kaisa Hämäläinen

Taina Kainulainen aloitti uransa kaupan alalla 25 vuotta sitten kesätöissä Jyväskylän Seppälän Prismassa, joka sijaitsi samalla tontilla kuin hänen nykyinen työpaikkansa. Kuva: Anna-Kaisa Hämäläinen

Osuuskauppa Keskimaan pääluottamusmies Taina Kainulainen toivoo, että kaikki työntekijät pidettäisiin tasapuolisesti mukana kaupan alan kehityksessä.

Kainulainen listasi neljä ajankohtaista asiaa, jotka ovat nousseet esiin hänen tehtävässään.

Toimeentulo. Saamistani yhteydenotoista suurin osa koskee toimeentuloa, ja siihen liittyvää vastentahtoista osa-aikaisuutta. Vaikka työntekijät toivovat lisätunteja, kokoaikatyötä ei ole saatavilla. Ei tunnu järkevältä, että ihmiset hakevat toimeentulonsa jostain muualta kuin töistä.

Moniosaaminen. Kaupan alalla työskenteleviltä vaaditaan monia taitoja. Kassatyöskentelyn lisäksi pitää osata esimerkiksi hoitaa Veikkauksen pelejä ja pankkiasioita sekä käyttää erilaisia tilaus- ja työvuorojärjestelmiä. Vaikka digitaalisuus valtaa alaa, henkilökohtaisesta asiakaspalvelusta pitäisi pitää jatkossakin kiinni.

Kouluttaminen. Pidän todella tärkeänä sitä, että työntekijöiden tiedot ja taidot pidetään ajan tasalla. Varsinkin ikääntyvien työntekijöiden osaamiseen täytyisi kiinnittää huomiota, jotta he pysyvät alan kehityksessä mukana.

Auttaminen. Luottamustehtävä tulee verenperintönä, sillä isäni oli aikanaan luottamustoimessa metalliteollisuuden puolella. Saan voimaa siitä, kun tiedän, että voin olla jollekulle avuksi. Sitä vartenhan tätä työtä tehdään, että pystytään auttamaan muita.

Sinustako luottamushenkilö?

Luottamusmies on työntekijöiden edustaja työpaikalla ja on PAMin jäsenten tärkein etu. Hän on työpaikan työsuhdeasiantuntija, joka neuvoo ja auttaa työpaikan työntekijöitä ja neuvottelee työnantajan kanssa.

Työsuojeluvaltuutettu edustaa kaikkia työntekijöitä turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa. Työntekijät valitsevat työsuojeluvaltuutetun keskuudestaan. Työsuojeluvaltuutettu on lain mukaan valittava työpaikoille, joilla työskentelee säännöllisesti yli 10 työntekijää.

Lue lisää luottamusmiesvaaleista sekä työsuojeluvaaleista, ja lähde ehdolle oman työpaikkasi luottamushenkilöksi! 

 

 

Teksti: Minna Raitapuro

 

Uusimmat

Suosituimmat