Uutinen - 05.11.2018 klo 13.25
Työelämä

Sosiaalisen polkumyynnin vähentämiseen tarvitaan monenlaisia keinoja

Työntekijöille saatetaan teettää ylipitkiä työpäiviä ja työviikkoja, jopa ilman vapaapäiviä. Näistä koituu satoja tuntia ilmaista työaikaa työnantajalle vuodessa. Kuva: GettyImages.

Työntekijöille saatetaan teettää ylipitkiä työpäiviä ja työviikkoja, jopa ilman vapaapäiviä. Näistä koituu satoja tuntia ilmaista työaikaa työnantajalle vuodessa. Kuva: GettyImages.

Sosiaalinen polkumyynti, eli työntekijöiden hyväksikäyttö, näkyy palvelualoilla muun muassa alipalkkauksena ja liian pitkinä työaikoina. Työehtosopimuksilla, valvonnalla ja alipalkkauksen kriminalisoinnilla sosiaalinen polkumyynti saadaan kuriin.

Yleissitovan työehtosopimusjärjestelmän kautta säännellään suurinta osaa työntekijöiden työehdoista. PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalon mukaan juuri yleissitovuus on estänyt sen, etteivät työmarkkinat ole päässeet eriytymään vaan kaikilla on samat pelisäännöt.

Työehtosopimuksissa määriteltyjen työehtojen laiminlyöntiä esiintyy kuitenkin palvelualoilla. Ilmiö tunnetaan sosiaalisena polkumyyntinä.

”Jos työntekijät eivät ole järjestäytyneet työpaikoilla, niin silloin ei myöskään ole riittävästi tietoisuutta esimerkiksi työehdoista eikä palkasta”, sanoo Ylitalo.

Pamilaisilla aloilla on nähtävissä erilaisia sosiaalisen polkumyyntiin liittyviä ongelmia. Alipalkkausta, eli minimipalkkaa matalamman palkan maksamista esiintyy erityisesti siivousalalla, mutta myös ravintola-alalla. Tyypillistä siivousalalle on se, että palveluja ketjutetaan, mikä valvonnassa heiketessä ketjun loppupäässä työskentelevät työntekijät voivat alistua hyväksikäytölle.

Työaikojen polkeminen on myös yksi keskeinen ongelma palvelualoilla. Työntekijöille saatetaan teettää ylipitkiä työpäiviä ja työviikkoja, jopa ilman vapaapäiviä. Näistä koituu satoja tuntia ilmaista työaikaa työnantajalle vuodessa.

PAM on ajanut alipalkkauksen kriminalisointia, eli sakkorangaistuksia työnantajille, jotka maksavat vähimmäispalkat alittavia palkkoja. Tämän hetkinen tilanne on, että tahallisistakin alipalkkaustapauksista voi selvitä ilman erityistä rangaistusta, mitä PAM pitää epäoikeudenmukaisena.

PAMiin tulee paljon yhteydenottoja maahanmuuttajataustaisilta työntekijöiltä juuri alipalkkaus- ja työsuojeluongelmissa. Erityisesti maahanmuuttajat tarvitsevat lisää työelämätietoutta.

”Tiedetään että maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden keskuudessa esiintyy paljon enemmän alipalkkausta, kun esimerkiksi suomalaisilla työntekijöillä”, sanoo Ylitalo.

Tämän takia PAM on tehnyt yhteistyötä eri maahanmuuttajaryhmien kanssa jakaakseen tietoa työelämän säännöistä. SAK:n ja liittojen yhteinen maahanmuuttajien työsuhdeneuvontaan ulkomaalaiset työntekijät voivat olla yhteydessä ja kysyä neuvoja ilmaiseksi.

”Ensisijaisesti ohjataan työntekijöitä liittymään ammattiliittoon, ja sitä kautta myös hakemaan tukea työpaikan luottamusmieheltä. Se että työpaikoilla järjestäydytään tuo turvaa työelämän eri tilanteisiin”, sanoo PAMin järjestöpäällikkö Heidi Lehikoinen.

Palvelualojen työpaikoilla järjestäytymisaste on tällä hetkellä 55–70 prosenttia alasta riippuen.

Katso täältä PAMin video sosiaalisesta polkumyynnistä palvelualoilla. 

Tunnista sosiaalinen polkumyynti

Kuluttajana voit myös vaikuttaa siihen, että palvelualoilla toimitaan reilusti. Pyydä tilaamastasi palvelusta kuitti ja ole hintatietoinen. Jos palvelu on liian edullinen, siitä ei välttämättä makseta veroja oikein. Sinun kannattaa myös reagoida, jos kohtaamasi työntekijä näyttää pelokkaalta, hänen työolosuhteet ovat ala-arvoiset tai jos työntekijä kertoo olevansa aina töissä tai työskentelee ilman palkka.
Työsuojeluviranomaisille voi esimerkiksi tehdä nimettömänä ilmoituksen harmaasta taloudesta. 

 

 

Teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Uusimmat

Suosituimmat