Uutinen - 14.05.2019 klo 13.00
Häirintä

Sodexo näyttää mallia muille seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyssä

Sodexo näyttää esimerkkiä muille yrityksille uudella sitoumuksella. Seksuaaliselle häirinnälle ei ole jalansijaa sen työpaikoilla Suomessa. Kuva: GettyImages.

Sodexo näyttää esimerkkiä muille yrityksille uudella sitoumuksella. Seksuaaliselle häirinnälle ei ole jalansijaa sen työpaikoilla Suomessa. Kuva: GettyImages.

PAMin hallitus hyväksyi tänään kansainvälisen puitesopimuksen pohjalta laaditun Sodexon ja IUF:n sopimuksen seksuaalisen häirinnän ehkäisystä. Nyt hyväksytty sitoumus koskee Suomen toimintoja.

Sitoumuksen taustalla on Sodexon kansainvälinen puitesopimus, joka on solmittu jo vuonna 2011, ja joka on täydennetty 21. kesäkuuta 2017. Sodexo-yhtiö ja ruokatuotannon, maatalouden sekä hotelli- ja ravintola-alan työntekijöiden maailmanliitto IUF ovat sitoutuneet sopimuksessa torjumaan seksuaalista häirintää globaalilla tasolla. 

PAMin sopimusasiantuntija Markku Björnin mukaan tämä on hyvä esimerkki kansainvälisen yhteistyön kautta syntyneestä sopimuksesta. Hänen mukaan Sodexo toimii muille yrityksille suunnannäyttäjänä.

”Yleensä vastaavat globaalit puitesopimukset ovat yleisluontoisia. Niissä painotetaan useimmiten järjestäytymisoikeutta ja tasa-arvoa. Tässä otetaan kuitenkin selvästi kantaa häirintään työpaikoilla”, Björn sanoo.

Vaikka laki on kieltänyt seksuaalisen häirinnän työpaikoilla jo pitkään, sitä silti esiintyy. Työpaikoilla on ohjeita häirintä- ja kiusaamistilanteiden varalle, mutta palvelualojen tilanne kuitenkin osoittaa, etteivät ne yksin riitä.

PAMin vuonna 2015 tekemässä kyselyssä 45 % palvelualalla työskentelevistä naisista kertoi kokeneensa seksuaalista häirintää asiakkaan taholta. Miehistä häirintää oli kokenut 16 %. Palvelualojen erityispiirre on se, että seksuaalista häirintää kohdataan myös erityisesti asiakkaiden taholta.

Sodexo Oy on kokonaisvaltaisia tilapalveluja tarjoava yritys, joka tarjoaa muun muassa vastaanotto-, turvallisuuspalveluita ja siivous- sekä ruokailupalveluita. Yhtiö työllistää Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa 11 000 työntekijää, ja sen liikevaihto on yli 800 miljoonaa euroa. Globaalisti toimiva Sodexo-konserni työllistää yhteensä 460 000 työntekijää 72 maassa eri puolilla maailmaa.

 

Aloite PAMin ja Sodexon väliseen sitoumukseen seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi tuli Sodexolta. PAM suhtautui siihen myönteisesti ja lähti mukaan solmimaan Suomen toimintoja koskevaa sitotoumusta.

”Sodexo Oy sitoutuu jakamaan tietoa häirinnän ehkäisemiseksi nykyisille ja tuleville työntekijöilleen yrityksen työpaikoilla. Sen lisäksi yritys järjestää esimiehille koulutusta toimintaohjeiden mukaisesti”, tarkentaa Björn.

Tärkeintä on, että toimintamallit tuodaan henkilöstön tietoon, ja kerrotaan, miten eri tilanteissa voidaan toimia.

”Sodexo Oy on näyttänyt hyvää esimerkkiä nostamalla seksuaalisen häirinnän keskeiseksi teemaksi yrityksen sisäisissä toimintamalleissa. Yritys käyttää hyvin multimediaa hyödyksi henkilöstön perehdytyksessä, jonka osana kerrotaan mikä on sopivaa käytöstä ja mikä ei", kertoo Merja Vihersalo, PAMin työympäristöasiantuntija.

PAM sitoutuu omasta puolestaan kouluttamaan ja tarjoamaan tietoa jäsenille seksuaalisen häirinnän torjumiseksi.
”PAM on pitkään kouluttanut aiheen tiimoilta ja kiertänyt työpaikoilla. Tätä työtä jatketaan”, painottaa Vihersalo.

Seksuaalinen häirintä

  • Seksuaalinen häirintä voi olla sanallista, sanatonta tai fyysistä luonteeltaan seksuaalista käytöstä, jota sen kohde pitää ei-toivottavana. Sillä loukataan joko tarkoituksella tai tiedostamatta sen kohteen henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.
  • Seksuaalinen häirintä voi olla esimerkiksi koskettelua, härskejä tai vihjailevia juttuja, ehdottelua, liian lähelle tulemista, huutelua, kuvia. Olennaista on, että sen kohde pitää sitä ei-toivottavana.
  • Työpaikalla tulisi olla valmis suunnitelma ja ohjeet häirintä- ja kiusaamistilanteiden varalle. Silloin olisi valmiiksi mietittynä menettelytavat, kun häirintätapaus tulee esiin. Samalla työpaikka sitoutuisi siihen, että siellä ei hyväksytä minkäänlaista häirintää tai kiusaamista. Tällöin kaikki työyhteisön jäsenet tietäisivät, mikä on sallittua ja mikä kiellettyä. Samalla voitaisiin sopia, miten menetellään, kun asiakas häiritsee.

Tutustu PAMin ohjeistuksiin seksuaalisesta häirinnästä työpaikoilla tästä.

 

 

Teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Uusimmat

Suosituimmat