Uutinen - 02.07.2014 klo 09.00

Siivousyrityksiltä vaaditaan toimilupa Singaporessa

Kaikkien siivousalan yritysten on hankittava toimilupa Singaporessa. Luvan saamisen ehtona on työntekijöiden asiallinen kohtelu.

 

Kaikkien siivousalan yritysten on hankittava toimilupa Singaporessa. Luvan saamisen ehtona on työntekijöiden asiallinen kohtelu. Asiasta sovittiin kolmikantaneuvotteluissa, joihin ay-liikkeen puolelta osallistui seitsemän liittoa. Laki astui voimaan huhtikuussa ja lisenssit on hankittava syyskuun alkuun mennessä.

Siivousalan yrityksillä on jatkossa velvollisuus antaa kirjalliset työsopimukset ja palkanmaksukuitit sekä niiden on tarjottava koulutusta työntekijöilleen.Yritysten työntekijöistä vähintään puolella on toimilupaa haettaessa oltava ainakin osittainen ammattikoulutus. Lupaa uudistettaessa se on oltava kaikilla. Lisäksi yritysten on sitouduttava siivoojien asteittaiseen palkan nousemiseen työkokemuksen ja koulutuksen myötä. Toimilupaa ei anneta mikäli palkkaus ei noudata hyväksyttyä palkkojen nousumallia.

Lisenssijärjestelmä kattaa kaikki siivoustyötä tarjoavat yritykset, myös ne joilla se ei ole päätoimiala.

Vastaavaa palkkamallia on alettu soveltaa Singaporessa jo joillakin muillakin aloilla, esimerkiksi huonekaluteollisuudessa. Näillä aloilla se on nostanut alimpia palkkoja.

Siivouspalvelun ostajalla on velvollisuus tarkistaa, että sen käyttämä siivousyritys on asianmukaisesti lisensioitu. Tiedot löytyvät valtion ympäristöviraston verkkosivuilta.

Maassa on 900 siivousyritystä, joissa työskentelee 69 000 siivoojaa. Uusi palkkausjärjestelmä kattaa 55 000 siivoojaa, arvelee ammattiliittojen keskusjärjestö NTUC. Sen jäsenliitto BATU selvitti, että nyt sovittua korotukset takaavaa palkkamallia noudatetaan jo useissa ammattiliittoon järjestäytyneissä yrityksissä. NTCU on tyytyväinen uusiin säädöksiin sanoen niiden olevan sen pitkäaikaisten tavoitteiden mukaisia. Se uskoo työntekijöiden asiallisen kohtelun takaavan paremman työn laadun ja luotettavamman palvelun.

Heikki Jokinen

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat