Uutinen - 08.06.2017 klo 16.19

Siivoustöitä teetetään alipalkalla – alimmat tuntipalkat viisi euroa

Alipalkkausongelmat kasaantuvat siivousalalla pieniin ja järjestäytymättömiin yrityksiin. Kuva: Lassi Kaaria

Alipalkkausongelmat kasaantuvat siivousalalla pieniin ja järjestäytymättömiin yrityksiin. Kuva: Lassi Kaaria

Osa siivousalan työpaikoista teettää töitä alipalkalla eikä kaikilla työntekijöillä ole työnteko-oikeutta Suomessa. Ongelmat ovat yleisiä järjestäytymättömillä työnantajilla, selviää Etelä-Suomen aluehallintoviraston raportista.

Siivousalan työpaikoilta löytyi viime vuonna ennätyksellisen paljon työnteko-oikeudettomia työntekijöitä, kertoo tarkastaja Joni Mäki Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Työsuojeluviranomaisena toimivan aluehallintoviraston ulkomaalaisvalvonta teki viime vuonna siivousalan työpaikoille 132 tarkastusta. Näistä joka neljänneltä työpaikalta löytyi työntekijöitä, joilla ei ollut työnteko-oikeutta Suomessa.

Esimerkiksi rakennusalalla sekä majoitus- ja ravitsemisalalla työnteko-oikeudettomia kohdattiin selvästi harvemmin kuin siivousalan tarkastuksissa.

Osa tarkastetuista paikoista valikoitui vihjeiden perusteella.

– Saamme vihjeitä muilta viranomaisilta, työntekijöiltä, työnantajilta ja kansalaisjärjestöiltä. Viraston oma valvontasuunnitelma kohdistuu erityisesti pieniin, järjestäytymättömiin yrityksiin, Mäki sanoo.

Palkka pahimmillaan vain puolet minimipalkasta

Ongelmat kasaantuvat järjestäytymättömille työpaikoille.

– Tarkastuksissa ei juuri tule ilmi järjestäytyneisiin työnantajiin liittyviä palkkausongelmia. Se ei tarkoita, etteikö ongelmia olisi suurissa yrityksissä yhtään, mutta ne keskittyvät pieniin ja järjestäytymättömiin, Mäki luonnehtii.

Viime vuoden tarkastuksissa puutteet ulkomaalaisten työntekijöiden palkanmaksussa olivat yleisiä. Siivousalalla vain puolet tarkastetuista työnantajista oli hoitanut palkanmaksun yleissitovan työehtosopimuksen mukaisesti.

Usein peruspalkka alitti minimitason. Alimmat havaitut tuntipalkat olivat 5 euroa, kun alan minimipalkka oli viime vuonna 10,20 euroa.

Tyypillisiä olivat myös puutteet lisien maksussa. Joissakin työpaikoissa töitä oli todellisuudessa teetetty enemmän kuin työaikakirjanpitoon oli merkitty.

Ammattiliitto PAMin sopimusasiantuntija Jarkko Viitasen mukaan on hyvä, että siivousalan ongelmat nousivat esiin aluehallintoviraston tarkastuksessa. Räikeimmät alipalkkaukset ja työnteko-oikeudettomuudet tulevat harvoin liiton tietoon suoraan, sillä ongelmatyöpaikoilla järjestäytymättömiä ovat yleensä sekä työnantaja että työntekijät.

– Järjestäytyneiden työnantajien kanssa mahdolliset palkanmaksuun liittyvät ongelmat koskevat useimmiten maksamatta jääneitä lisiä ja ylityökorvauksia, Viitanen vertaa.

Työnantaja ei aina opasta suojautumaan kemikaaleilta

Myös tilaajavastuun noudattaminen ja kemikaaliturvallisuus olivat aluehallintoviraston tarkastamille siivousalan yrityksille hankalia.

Tarkastetuista yrityksistä yli puolet laiminlöi tilaajan selvitysvelvollisuutta, jonka mukaan alihankinta- tai vuokratyön tilaajan on varmistuttava siitä, että sopimuskumppani hoitaa lakisääteiset velvoitteensa.

Siivousalalla erilaiset tilaajavastuun laiminlyönnit kaksinkertaistuivat vuodesta 2015. Yli puolet valvotuista tilaajista oli hankkinut vaaditut selvitykset vasta sopimuksen solmimisen jälkeen. Laiminlyöntejä havaittiin yhtä lailla niin isoissa kuin pienissäkin yrityksissä.

Siivousalalla valvottiin myös työolosuhteita. Tarkastuksissa havaittiin paljon puutteita kemikaaliturvallisuudessa. Työkohteista puuttui puhdistusaineiden käyttöturvallisuustiedotteita, vaikka työnantajan tulee selvittää työssä käytettävien kemikaalien vaarat ja haitat sekä perehdyttää työntekijät suojautumaan niiltä.

 

 

Teksti: Mari Areva

 

Uusimmat

Suosituimmat