Tiedote - 11.11.2014 klo 13.55

Selin Kaupan liiton Lavikkalalle: Suunnittelulla eroon lisätyöongelmista

Kaupan alan runsas osa-aikatyön käyttö ja työntekijöiden toimeentulo on herättänyt viime päivinä keskustelua julkisuudessa. Osa-aikatyön osuus kaupan alalla on jo 39%. Lain mukaan työnantajalla on velvollisuus tarjota lisätunteja osa-aikaisille työntekijöille ennen lisätyövoiman palkkaamista.

Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkalan mukaan (Taloussanomat 11.11.) ongelmana on ennen kaikkea se, etteivät työntekijät ota vastaan tarjottua lisätyötä, vaan valitsevat mieluummin toimeentulotuen. Esimerkkeinä hän mainitsee yllättävät tilanteet, kuten sairastapaukset ja laiterikot ja alalle tyypilliset vaihtelut myyntipäivien tai kellonaikojen mukaan.

Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja Ann Selin ihmettelee suuresti Lavikkalan rinnastuksia.

- On aivan eri asia tarjota lisätunteja yllättävän tilanteen iskiessä päälle kuin mitoittaa työtunnit pysyvästi liian mataliksi. Jos joudutaan tarjoamaan tuhansia tunteja tekstarilla, niin voi oikeutetusti kysyä kuinka paljon työvuorosuunnitteluun viitsitään panostaa? Minusta tuo kuulostaa välinpitämättömyydeltä, sanoo Selin suoraan.

Selin viittaa Lavikkalan esimerkkiin eräästä suuresta kaupan alan yrityksestä, joka oli tekstiviesteillä tarjonnut osa-aikaisille työntekijöilleen ”montaa kymmentä tuhatta” työvuorotuntia ja vain puoleen oli lyhyellä varoitusajalla saatu työntekijät.

Osa-aikatyötä koskevasta tutkimuksesta saatujen ennakkotietojen mukaan jopa kolmannes kaupan alalla työskentelevistä vastaajista kertoo, että lisätyövoimaa on palkattu tarjoamatta tunteja jo töissä oleville osa-aikaisille. Samaisen tutkimuksen mukaan kolmannes vastaajista ei ole koskaan kieltäytynyt tarjotusta lisätyöstä ja puolet joitakin kertoja. Valtaosalla kieltäytymisen syy on perhe tai harrastukset, kuten Lavikkala myös arvioi, mutta toiseksi merkittävin syy on liian lyhyt varoitusaika.

- Emme kai halua palata aikaan, jolloin työntekijät aamulla kokoontuivat torille kuulemaan kenelle on töitä ja kuinka paljon? Kauas ei heitä ajatus siitä, että työntekijä päivystää kännykän kanssa mahdollista työvuoroa ja koko muu elämä joustaa, kärjistää Selin.

- Meillä on myös monia hyviä esimerkkejä jäsentemme työpaikoilta, joissa huolellisella työvuorosuunnittelulla ja työsopimusten työtuntimäärien päivittämisellä todellisuutta vastaavaksi ovat kaikki osapuolet voittaneet. Jos nähdään vähän vaivaa yhdessä myös sen puolesta, että työtunteja jaetaan oikeudenmukaisesti, ennakoiden ja mahdollisimman suuriin työtuntimääriin pyrkien, on tuloksena sitoutuneempi porukka, jonka tuottavuuspotentiaalikin voidaan paremmin hyödyntää. Puhumattakaan yhteiskunnalle koituvista säästöistä, kun työssä käyvät ihmiset tulisivat toimeen omilla ansiotuloillaan, visioi Selin.

PAMin edustajisto on koolla Jyväskylän Paviljongissa 11.-12.11. Ann Selin otti kantaa Kaupan liiton ulostuloon ajankohtaiskatsauksessaan.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat