Uutinen - 07.08.2018 klo 10.42
Tapahtuma

Samasta työstä tulee maksaa sama palkka

Savo-Karjalan alueen marava-alan kesäpäivien ohjelmassa oli mm. juoksukilpailut, pallonheittoa, arpajaiset sekä iltajuhla. Kuva: Marcus Junttanen.

Savo-Karjalan alueen marava-alan kesäpäivien ohjelmassa oli mm. juoksukilpailut, pallonheittoa, arpajaiset sekä iltajuhla. Kuva: Marcus Junttanen.

Viime aikoina julkisuudessa virinnyt keskustelu palkkatasa-arvosta näkyi myös 5.-6.8. järjestetyillä Savo-Karjalan alueen marava-alan kesäpäivillä.

Tänä vuonna 58. kertaa järjestettävät matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan kesäpäivät kokosivat Savo-Karjalan alueen ammattiosastojen jäsenet Leppävirralle vaihtamaan alan kuulumisia ja keskustelemaan tulevasta.

Kulunut kesä on ollut marava-alalle suosiollinen, sillä sekä kotimaan matkailu, että ulkomaisten matkailijoiden määrä on lisääntynyt koko maassa. Vaikka tarkat tilastoluvut menneen kesän ravintoloiden, hotelli- ja majoituspalveluiden sekä muiden palveluiden käytöstä ja käytön kasvusta saadaan vasta myöhemmin, kasvua ennustetaan olevan aiempia vuosia reilusti enemmän hyvien sääolosuhteiden vuoksi.

PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo piti kesäpäivillä puheen, jossa hän teki katsauksen alan tilanteeseen sekä nosti esiin tulevan syksyn keskeisiä kysymyksiä.

”Savo-Karjalan alueella on uudistettu alueellisia matkailustrategioita, jotka ovat olleet hyvänä pohjana kasvun aikaan saamiselle. Erityisesti eteläkorealaiset matkustajat ovat löytäneet Lappeenrannan. Hyvä palvelu on se, mitä täältä tullaan hakemaan”, Ylitalo sanoo.

Puheessaan Ylitalo nosti esiin samapalkkaisuuden yhtenä alan keskeisenä kysymyksenä. Sen toteutumiseen on vielä paljon töitä tehtävänä naisvaltaisilla aloilla, joilla maksetaan tyypillisesti miesvaltaisia aloja matalampia palkkoja.

"Osa tästä selittynee tuottavuuseroilla ja työvoiman kysyntään ja tarjontaan liittyvillä eroilla. Yksi relevantti selitys voi kuitenkin olla naistyön aliarvostaminen ja naistyön arvottamiseen liittyvät historialliset tekijät”, Ylitalo arvioi.

Varkauden ammattiosaston taloudenhoitajana ja sihteerinä toimiva Kari Rahikainen pitää kesäpäiviä tärkeänä tilaisuutena tavata oman alan työntekijöitä eri kaupungeista ja vaihtaa alan kuulumisia. Työn arvostus ja sen näkyminen palkkauksessa eivät ole hänenkään mielestä vielä kohdillaan.

”Meidän alallamme on paljon parantamisen varaa siinä, että päästäisiin palkkatasa-arvoon esimerkiksi teollisuuden kanssa. Siinä kyllä ollaan jäljessä aika paljon, sillä työ on kuitenkin henkisesti ja fyysisesti raskasta. Ja kun tehdään samaa työtä, niin siitä tulisi maksaa sama palkka miehille ja naisille”, Rahikainen sanoo.

Suomen hallitus on asettanut selvitysmiehen selvittämään palkka-avoimuutta eli sitä, miten miesten ja naisten samapalkkaisuutta voitaisiin edistää lisäämällä palkkatietojen avoimuutta. Tähän mennessä on esitetty mm. yritysten velvollisuutta raportoida sukupuolittain ja ammattiryhmittäin palkkatiedot julkiseen rekisteriin sekä oikeutta tasa-arvovaltuutetulle saada lain nojalla em. tiedot yrityksiltä.

PAM pitää hyvänä sitä, että keskustelu samapalkkaisuudesta on jälleen virinnyt, sillä palkka-avoimuuden parantaminen edistäisi samapalkkaisuutta. Yritystason keinot eivät yksistään kuitenkaan poista sitä rakenteellista samapalkkaisuusongelmaa, jossa naisvaltaisilla aloilla maksetaan tyypillisesti miesvaltaisia aloja matalampia palkkoja.

”Joka tapauksessa keskeinen merkitys myös sillä, että naiset käyttävät ylivoimaisen enemmistön perhevapaista, jotka puolestaan aiheuttavat merkittäviä urakatkoksia naisille. Siksi perhevapaauudistus on välttämätön”, Ylitalo kommentoi.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat