Uutinen - 04.02.2014 klo 13.15

SAK:n Katarina Murto: Alipalkkauksessa aina laiminlyönti tai tahallisuus

(Pam-lehti/työlait) SAK:n työehtoasiantuntijan Katarina Murron  mielestä työnantaja ei voi perustella alipalkkausta tahattomuudella.

(Pam-lehti/työlait) Alipalkkauksen kriminalisointia vaativilla ammattiliitoilla on SAK:n työehtoasiantuntijan Katarina Murron mukaan keskusjärjestön tuki.

"Jokaisen järjestäytymättömän työnantajankin pitäisi tuntea yleissitovien työehtosopimusten määräykset ja vähimmäispalkkataulukot", Murto sanoo.

Hänen mielestään työnantaja ei voi perustella alipalkkausta tahattomuudella.

"Kyse on aina laiminlyönnistä tai tahallisuudesta. Toistaiseksi työntekijän ainoa mahdollisuus on ajaa siviilikannetta tuomioistuimessa ja saada puutuvat palkkasaatavat. Mitään muita sanktioita työnantajalle ei nykyisin tule."

Alipalkkauksessa on kyse yleissitovan työehtosopimuksen määrittelemän minimitason alittavan palkan maksusta. Alipalkkaukseen voi liittyä myös sosiaaliturva- ja eläkemaksujen maksamatta jättäminen. Ne ovat osa työntekijälle kertyvää sosiaali- ja eläketurvaa.

TNS Gallupin tammikuun lopussa julkistettu selvitys osoittaa, että kriminalisoinnilla on kansalaisten vankka tuki. Useampi kuin neljä viidestä aikuisesta on täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että tilanteet, joissa maksetaan työntekijälle alan työehtosopimuksen määräykset alittavaa palkkaa, tulisi kriminalisoida ja maksaja tuomita rikoksesta.

PAM haluaisi palkkarikoksesta lain, jota rikkova työnantaja tulee voida tuomita joko sakkoon tai vankeuteen. Sakkorangaistus tulisi liiton mielestä toteuttaa yhteisösakkona.  

Palvelualoilla alipalkkaus kohdistuu nuoriin työntekijöihin ja maahanmuuttajiin. PAM hoitaa käräjäoikeuksissa vuosittain satoja tapauksia, joissa palkkaa on maksettu liian vähän tai lisät ovat jääneet maksamatta.

UP uutispalvelu/Mika Peltonen

 

 

Teksti: Tuomas Lehto

 

Uusimmat

Suosituimmat