Uutinen - 10.01.2019 klo 15.32
Työttömyysturva

SAK korvaisi aktiivimallin kannustavan työllistymisen mallilla

Egezona Kllokoqi-Bublaku on PAMin sosiaalipoliittinen asiantuntija. Hän pitää SAK:n mallia hyvänä.

Egezona Kllokoqi-Bublaku on PAMin sosiaalipoliittinen asiantuntija. Hän pitää SAK:n mallia hyvänä.

SAK esittää kannustavan työllistymisen mallia. Siinä työttömyysturvaa yksinkertaistettaisiin ja työttömien saamia palveluja lisättäisiin. Aktiivimalli lopetettaisiin. PAMin sosiaalipoliittinen asiantuntija Egezona Kllokoqi-Bublaku näyttää vihreää valoa ehdotuksille.

SAK:n kannustavan työllistymisen malli

Aktiivimalli pois, enemmän työttömien tarpeet huomioivaa palvelua.

Karenssit lievemmiksi ja selkeämmiksi.

Turvaa keikkatyöntekijälle siten, että työssäoloehto ja soviteltu työttömyyspäiväraha määräytyvät vain tulojen mukaan eikä nykyiseen tapaan työajan ja tulojen mukaan.

Palkansaaja voi vakuuttaa työttömyyden varalle sekä palkansaaja- että yrittäjätulojaan yhdistelmävakuutukseen.

Työssäoloehto on kuusi kuukautta, mutta se määräytyy tulojen eikä työajan mukana.

Omavastuupäivät poistuvat työttömyyden alusta.

Kaksi etuutta riittää: ansioturva ja perusturva.

SAK ehdotti torstaina työttömien palveluihin kokonaisuudistusta. SAK:n johtajan Saana Siekkisen mukaan työttömyysturvasta on tullut työttömille liian monimutkainen. Mallilla halutaan helpottaa lyhytaikaista työtä tekevien asemaa. Keskeistä on aktiivimallista luopuminen sekä työttömien saamien rangaistusten eli karenssien lieventäminen ja selkeyttäminen. SAK:n mukaan malli luottaa työttömään, mutta kannustaa samalla työnhakuun.

Runsaan vuoden ajan voimassa ollut aktiivimalli on Siekkisen mukaan osoittautunut byrokraattiseksi ja monimutkaiseksi. Aktiivimallissa työtön menettää vajaa 5 prosenttia työttömyysturvasta, ellei hän osoita riittävää aktiivisuutta kolmen kuukauden jaksossa.  SAK:n kyselyssä vai 30 prosenttia työttömistä pystyi täyttämään aktiivisuusehdon eli heidän työttömyysturvaansa  ei leikattu.

Siekkisen mukaan aktiivimalli on tuonut esiin sen, että työttömille on tarjolla aivan liian vähän palveluja.

Karenssit lyhyemmiksi ja selkeiksi

SAK:n mallissa karenssit ovat lyhyitä, selkeitä ja ne tiukkenevat, jos laiminlyönti on toistuva. Ensimmäisestä kerrasta tulee vain varoitus. Työtön voi myös välttää sanktion korjaamalla virheensä.

"Nykyinen 60 päivän karenssi siitä, ettei toteuta työllisyyssuunnitelmaa, on aika kova rangaistus", Siekkinen sanoo.

Miten SAK:n malli kannustaa töihin? Siekkisen mukana työttömien palveluja tulee lisätä Ruotsin ja Tanskan tapaan. Työtön tavataan kasvotusten heti työttömyyden alussa, eikä hänelle vain soiteta puhelimella. Tapaamiset toistuisivat kolmen kuukauden välein, mikä jo pitää työnhakua yllä.

Samalla itse etuuskäsittely tapahtuisi nykyistä nopeammin digitalisaatiota hyödyntäen. Sen sijaan, että työtön tai keikkatyöntekijä lähettäisi monet todistukset kassalle ja TE-toimistoon, paperisodasta vältyttäisiin, kun tiedot saisi jatkossa tulorekisteristä.

”Siitä syystä halumme, että tulorekisteri otetaan pian täysimääräisesti käyttöön”, Siekkinen sanoo.

Keikkatyöntekijän toimeentulon parantamiseksi SAK ehdottaa sovitellun päivärahan uudistamista muun muassa siten, että työajan tarkastelusta luovuttaisiin. Soviteltu päiväraha määräytyisi tehtyjen tulojen mukaan eikä enää työajan ja tulojen mukaan.

Nollatuntisopimuslaisille eduksi

PAMin sosiaalipoliittisen asiantuntijan Egezona Kllokoqi-Bublaku kannattaa esityksiä. Hänen mielestään työttömien palvelut kaipaavat laajamittaisen remontin, jossa tunnustetaan työttömät yksilöiksi, joilla on keskenään erilaiset tarpeet.

Lukuja

Työllisyystilanne on parantunut. Silti työttömyyspäivärahan saajia oli 322 800 viime marraskuussa.

Sovitellun päivärahan saajia oli Suomessa noin 168 000 vuonna 2017. (Kela)

Suomi sijoittaa 0,15 prosenttia bruttokansantuotteestaan työvoimapalveluihin (2016,OECD). Tämä on selvästi vähemmän kuin Tanskassa ja Ruotsissa.

Karenssien porrastaminen ja lieventäminen toisi Kllokoqi-Bublakun mielestä inhimillisyyttä esimerkiksi nollatuntisopimuksella oleville.

”Tällä hetkellä monet nollatuntilaiset saavat kohtuuttomia karensseja, kun he kieltäytyvät tarjotusta työstä esimerkiksi perhesyistä johtuen.”

Lisäksi työssäoloehdon muutoksen myötä alle 18 tuntia viikossa työtä tekevien silpputyöntekijöiden asema parantuisi, kun heillä olisi mahdollisuus päästä sovitellun päivärahan piiriin. Hän pitää hyvänä myös sitä, että sovitellussa päivärahassa työajan tarkastelu lopetettaisiin ja siirryttäisiin ansioiden tarkasteluun.

Alustatalouden työntekijöille tervetullutta olisi Kllokoqi-Bublakun mukaan myös se, että SAK:n malli selkeyttäisi palkansaajan ja yrittäjyyden välimaastoa.

Omaehtoisen työnhaun mallia eli entistä ns. aktiivimalli kakkosta valmistellaan parhaillaan kolmikantaisesti.

 

 

Teksti: Marja Ikkala

 

Uusimmat

Suosituimmat