Uutinen - 23.05.2018 klo 08.23
Työlainsäädäntö

R-kioskeissa irtisanomisia kassavaje-epäilyjen vuoksi – tes ja laki sääntelevät tapausten selvittämistä

Kauppiaat vastaavat R-kioskien työsuhteista, mutta R-kioski Oy muun muassa taloushallinnosta. Kuvan kioski ei liity jutun tapauksiin. Kuva: R-kioski

Kauppiaat vastaavat R-kioskien työsuhteista, mutta R-kioski Oy muun muassa taloushallinnosta. Kuvan kioski ei liity jutun tapauksiin. Kuva: R-kioski

Ainakin viisi pamilaista R-kioskien työntekijää oli keväällä yhteydessä liittoon tapauksista, joissa on selvitelty esimerkiksi kassavaje-epäilyjä. Kaupan alan ikuisuusaiheeseen löytyvät pelisäännöt alan tessistä ja työsopimuslaista.

PAMin aluetoimistoihin tuli keväällä lyhyen ajan sisällä ainakin viisi yhteydenottoa eri R-kioskien työntekijöiltä, joihin oli kohdistunut kassavaje- tai ohimyyntiepäily. He halusivat selvittää, onko asian selvittämisessä toimittu oikein.

Neljä tapauksista oli Uudenmaan alueelta. Ehkä rajuimmassa niistä työntekijältä perittiin tuhansien eurojen summaa, joka työnantajan väitteen mukaan olisi kertynyt kolmessa kuukaudessa rivinkorjauksilla ja ohimyynneillä. Työntekijä kiistää epäilyn, eikä häntä ole aiemmin epäilty väärinkäytöksistä.

Työntekijä koki, että hänet painostettiin allekirjoittamaan tunnustus epätarkkojen todisteiden pohjalta. Hänen työsuhteensa myös päätettiin. Asia on poliisin tutkittavana, ja jos tapaus etenee oikeuteen, PAMissa päätetään, annetaanko jäsenelle oikeusapu. Jos ei etene, on työsuhteen päättäminen mahdollista riitauttaa perusteettomana. Myös muut PAMiin yhteyttä ottaneet kokivat, että heitä painostettiin allekirjoittamaan tunnustus.

Viides yhteydenotto tuli Keski-Suomen alueelta. PAMiin yhteyttä ottaneen työntekijän mukaan kaksi vääräksi osoittautunutta kassavaje-epäilyä sen jälkeen, kun uusi kauppias otti vetovastuun viime vuonna: rahat löytyivät molemmilla kerroilla lopulta rahankuljetusyhtiön hallusta.

Tämän vuoden tammikuussa kauppias kutsui kioskin kaikki kolme työntekijää palaveriin, jossa hän sanoi, että yhden viime joulukuun päivän tilityspussi olisi kadonnut. Kyse oli noin 2 000 eurosta. Tiettävästi sijaisuuksia tehnyt nuori työntekijä oli kyseisenä päivänä luovuttanut pussin rahankuljetusyhtiölle. Tätä uutista varten haastateltu työntekijä kertoo merkinneensä myöhemmin luovutuksen kassakoneelle, mutta ei ollut töissä tapahtumahetkellä.

Kauppias kuitenkin uhkasi kaikkia työntekijöitä poliisitutkinnalla, elleivät he korvaa kadonnutta summaa yhteisvastuullisesti. Työntekijän mukaan kauppias vei palaverista mukanaan ainoan kuitin rahojen toimituksesta rahankuljetukseen.

”Työkaverini säikähti ja sanoi, että ilman muuta korvaamme, emmehän muuten saa mistään enää töitä, jos tällaisesta jää merkintä. Minä sanoin, että sehän on sama kuin myöntäisimme, että olemme tehneet jotakin mitä emme ole tehneet”, hän muistelee.

Työntekijät allekirjoittivat paperin rahojen korvaamisesta. Kauppias lupasi maksaa itsekin osuuden, mutta lopulta hän pidätti senkin työntekijöiden palkoista, eikä kauppias haastatellun mukaan pian enää vastannut työntekijöiden yhteydenottoihin. Asiaa hoitava PAMin toimitsija Essi Liimatainen ei myöskään ole saanut kauppiaaseen yhteyttä, mutta tapaus on silti avattu riita-asiana. Kioskin toiminta oli tammikuussa juuri päättymässä ja työsuhteetkin sen myötä.

R-kioskeja vetävät kauppiaat, eli ne ovat ns. franchising-yrityksiä, ja kauppiaat ovat kioskien työntekijöiden työnantajia. Franchising-sopimukseen kuitenkin kuuluu, että muun muassa taloushallintoa hoitaa keskitetysti R-kioski Oy. Uudenmaan alueen tapausten selvittämisessä työpaikoilla on myös PAMin saamien tietojen mukaan ollut mukana R-kioski Oy:n tarkastajia.

”Jos on tilanne, jossa tulee kassaeroja tai rahaseurannassa on muita puutteita, niin ilmoitamme kauppiaalle ja olemme tarvittaessa kauppiaan apuna asian selvittelyssä”, kertoo R-kioski Oy:n toimitusjohtaja Teemu Rissanen.

”Jos seurannassa ilmenee kassaeroja, niihin on aina puututtava. Yksittäisiin tapauksiin emme voi lähteä ottamaan julkisuudessa kantaa”, hän lisää.

Rissasen mukaan R-kioski kouluttaa ketjun kauppiaita ja on myös tarvittaessa kauppiaan tukena antamassa tietoa työehtosopimuksesta ja työsopimuslaista, jotta kauppiaat osaavat toimia niiden mukaan. Hänen mukaansa ketjussa ei myöskään ole käynnissä mitään erityistä projektia tai kampanjaa, minkä seurauksena epäilyjä olisi tullut esille tavallista enemmän.

”Kassaerotapauksissa on kaikkien osapuolten etu, että ne selvitetään tietyn mallin mukaisesti ja että nämä prosessit toimivat.”

Työehtosopimuksessa ja laissa säännöt epäilyjen selvittämiseen

Kassavaje-epäilyt ovat kaupan alalla ikuisuusaihe, mutta niiden hoitamiseen on myös pelisääntöjä.

Kaupan alan työehtosopimuksessa on erikseen ohjeet siitä, että kassavajetapaukset pitää selvittää asiallisesti ennen mitään toimenpiteitä”, PAMin neuvontapäällikkö Juha Ojala muistuttaa.

Asiasta säädetään myös työsopimuslaissa. Lain mukaan sen, joka tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaa työssään työnantajalle vahinkoa, on korvattava aiheuttamansa vahinko. Jos kuitenkin syyksi jää vain lievä huolimattomuus, ei työntekijän velvollisuus siis ole korvata vahinkoa. Pienten virheiden voi katsoa kuuluvan alan ja työn luonteeseen, koska kassatapahtumia on usein valtavan paljon.

Ellei kyse ole tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta, korvausvastuu voi myös kattaa korkeintaan osan syntyneestä vahingosta. Kollektiivista vastuuta yhteisestä kassasta ei myöskään lain tulkinnan mukaan ole. Jotta voitaisiin periä korvauksia, täytyy voida osoittaa tietyn työntekijän toimineen väärin ja arvioitava hänen huolimattomuutensa aste.

Kaupan tessin mukaan työnantaja ja työntekijä selvittävät kassavajeen syntymiseen liittyvät tekijät ennen mahdollisen vahingonkorvauksen perimistä. Asian jäädessä erimieliseksi noudatetaan työehtosopimuksen neuvottelujärjestystä, eli asia voi mennä PAMin ja työnantajaliiton käsiteltäväksi.

”Työnantaja ei siis voi mitenkään automaattisesti periä kassavajetta työntekijän palkasta”, Ojala tiivistää.

Ojala lisää, että työntekijän ei ole mikään pakko eikä kannatakaan allekirjoittaa mitään ”tunnustuksia” tai muita papereita, vaikka työnantaja sellaista vaatisi, varsinkaan jos tilanteeseen vaikuttaa liittyvän minkäänlaista painostusta. Työntekijän kannattaa ensin ottaa yhteyttä luottamusmieheen tai PAMiin.

Muista nämä:

  • Kassavaje-epäily pitää selvittää asiallisesti, ennen kuin työntekijältä voidaan periä korvauksia.
  • Vain lievästä huolimattomuudesta johtuvia vajeita ei ole oikeutta periä.
  • Jos työnantaja vaatii allekirjoittamaan jonkinlaisen tunnustuksen, tähän ei ole pakko suostua. Varsinkin jos koet, että epäily on aiheeton, kannattaa ensin olla yhteydessä luottamusmieheen tai liittoon.

Lisää aiheesta PAMin wikissä.

 

 

Teksti: Tuomas Lehto

 

Uusimmat

Suosituimmat