Tiedote - 17.06.2018 klo 19.52
Politiikka

Puheenjohtaja Ann Selin UNI Globalin maailmankongressissa: ”Ammattiliittoja tarvitaan kapitalistisen kilpailunäkökulman vastapainoksi”

Puheenjohtaja Ann Selinin mukaan ammattiliitot ovat voima, joka voi saada ja pystyy saamaan muutoksen aikaan. Sosiaalisesti kestävä maailma edellyttää sitoutumista. Kuva: UNI Global

Puheenjohtaja Ann Selinin mukaan ammattiliitot ovat voima, joka voi saada ja pystyy saamaan muutoksen aikaan. Sosiaalisesti kestävä maailma edellyttää sitoutumista. Kuva: UNI Global

Avajaispuheessaan UNI Globalin maailmankongressissa 17. kesäkuuta puheenjohtaja Ann Selin korosti sitä, että ammattiliittojen tulee nyt määritellä suuntaviivat tulevaisuuden työelämälle. Työläiset ansaitsevat parasta ja liitot saavat sen aikaan. Puheenjohtaja ilmaisi myös huolensa epätasa-arvon lisääntymisestä ja varallisuuden keskittymisestä yhä harvempien käsiin. Jatkuva kasvu hintaan mihin hyvänsä ja halvimpaan hintaan perustuva kilpailu ei ole kestävää toimintaa. Ammattiliitot ovatkin avainasemassa kapitalistisen kilpailunäkökulman haastamiseksi.

UNI Globalin viides maailmankongressi kokoaa yhteen 500 ammattiliittoa 110 maasta. Afrikasta, Aasiasta, Tyynen valtameren maista sekä Amerikoista ja Euroopasta saapuneet edustajat kokoontuvat neljäksi päiväksi Liverpooliin. Kongressin pääaiheita ovat kestävä talous ja tulevaisuuden työelämä sekä uusien ajattelutapojen hakeminen ammattiliitoille paremman tulevaisuuden rakentamiseksi. Ammattiliitot ovat voima, joka voi saada aikaan muutoksen.

Puheenjohtaja Ann Selinin mukaan ammattiliittojen tulee ennen kaikkea torjua köyhyyttä, puolustaa oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, säällistä työtä ja reilua palkkaa - toisin sanoen taistella ihmisoikeuksien puolesta. Ensiksi on saatava aikaan rauha.
”Haluamme rauhaa ja ihmisille mahdollisuuden mielekkääseen ja ihmisarvoiseen elämään heidän ansaitsemallaan arvokkuudella”, Selin painotti puheessaan.

Hän totesi, että nopeasti muuttuva maailma asettaa jatkuvasti enemmän haasteita näiden tavoitteiden saavuttamiselle. Varallisuus jakautuu yhä epätasaisemmin maailmassa. Rikkain prosentti omistaa enemmän kuin loput 99 prosenttia yhteensä. Talous perustuu ajatukseen jatkuvasta kasvusta ja kilpailusta. Jotta päästäisiin toivottuun kasvuun, kaikki pitäisi tehdä yhä tehokkaammin siitä riippumatta, miten se vaikuttaa ihmisiin ja etenkin työntekijöihin.
”Näyttää selvältä, että jatkuva kasvu on yksinkertaisesti mahdottomuus. Jossakin vaiheessa tuhoamme planeettamme ja yhteisömme rahanhimossamme ja vauraus jää kuitenkin niin monen ulottumattomiin. Ekologinen kestävyys on asetettava etusijalle, jotta pystymme pelastamaan maailman lapsillemme”, Selin totesi.

Ekologisen kestävyyden lisäksi myös sosiaalinen kestävyys on äärimmäisen tärkeä asia.
”Työ ja työolot eivät ole erillään yhteiskuntiemme muista rakennuspalikoista. Työ on itse asiassa tehokkaimpia tapoja osallistaa kaikki. Työ tai sen puute muodostaa olemassaolomme ytimen. Sen takia onkin erittäin tärkeää, että työn laatu ja ehdot ovat asialliset".

Menestyviä yrityksiä kyllä tarvitaan, sillä ne pystyvät tarjoamaan kunnon työpaikkoja. Mutta paljonko voittoa oikein tarvitaan ja paljonko työntekijöiden pitäisi saada, jotta heidän osuutensa olisi kohtuullinen?

Puheenjohtajan mukaan ammattiliitot ovat voima, joka voi saada ja pystyy saamaan muutoksen aikaan. Ammattiliittojen on aktiivisesti käytävä vuoropuhelua kaikkien muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa ja yhdessä luotava luottamusta ja ymmärrystä. Sosiaalisesti kestävä maailma edellyttää sitoutumista.
”Koska työskentelemme yhdessä ja ryhdymme toimiin kaikkialla maailmassa, haastamme kapitalistisen kilpailuajatuksen. Jos tavaroiden ja palveluiden tuotannossa aina noudatettaisiin oikeudenmukaisia sääntöjä, lopputulos olisi oikeudenmukaisempi myös työntekijöiden kannalta”, hän totesi lopuksi.

Lue Ann Selinin puhe kokonaisuudessaan täältä.

UNI Globalin viides maailmankongressi järjestetään 17.-20. kesäkuuta 2018 Liverpoolissa pääteeman ollessa ”Me saamme sen aikaan”. Lisätietoa tapahtumasta löytyy kongressin kotisivustolta. 

Mikä Palvelualojen maailmanliitto UNI?

  • Palvelualojen maailmanliitto UNI edustaa yli 20 miljoonaa työntekijää yli 150 maassa.
  • Toimii maailmanlaajuisesti sektoreittain ja jokainen sektori valvoo oman alansa liittojen ja niiden jäsenten etuja.
  • Neuvottelee monikansallisten yritysten kanssa puitesopimuksia, joilla korostetaan työelämän perusoikeuksien noudattamista.
  • PAMin aloista UNIin kuuluvat: kauppa, myyntiedustajat, vartiointiala, kauneudenhoito- ja kampaamoala, rahapeliltyöntekijät, siivous ja kiinteistönhoito.
  • PAMin puheenjohtaja Ann Selin on toiminut Palvelualojen maailmanliitto UNI:n puheenjohtajana kuluvalla nelivuotiskaudella, joka päättyy maailmankongressin jälkeen 20.6.
  • Palvelualojen maailmanliitto UNI Global Union järjestää Maailman naisten konferenssin (14.-15.6.) ja viidennen UNI:n maailmankongressin (17.-20.6.) läheisessä yhteistyössä Ison-Britannian ammattiliittojen ja ammattiliittojen keskusjärjestö TUC:in kanssa.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat