Artikkeli - 07.11.2014 klo 11.08

Puh.Joht.: Jaana Ylitalo

#Vähimmäispalkkatasossa on kyse siitä, minkälaisen yhteiskunnan haluamme.

Poliittisen kentän oikea laita on viime aikoina viritellyt keskustelua työehtosopimuksin määritellyistä vähimmäispalkoista. Niitä pidetään kilpailukyvyn heikentäjinä, yritysten kurjistajina, veronmaksajien taakkana, työttömyyden aiheuttajina ja työelämästä syrjäyttäjinä.

Työmarkkinakentän tällä puolella on toistaiseksi seurattu keskustelua liiemmälti provosoitumatta. Vahvistusta ay-liikkeen vaatimusten oikeutukselle ei nimittäin tarvitse hakea kaukaa. Riittää, kun katsoo pamilaisten alojen vähimmäispalkkojen tasoa: alimmat taulukkopalkat ovat noin 8,50 euroa tunnissa, joillakin aloilla vielä tätäkin pienempiä.

Mistä ajatus liian korkeista vähimmäispalkoista sitten kumpuaa? Moni vetoaa talouden lainalaisuuksiin, joita palkkojen sääntely heidän mukaansa pahasti häiritsee. Markkinat määrittelisivät palkkatason parhaiten, kunhan niiden annettaisiin toimia vapaasti.

Ay-liike syntyi siksi, että markkinat eivät pystyneet jakamaan hyvää tasaisesti. Sittemmin työntekijöiden ja työnantajien edustajat ovat yhdessä pitäneet huolta työntekijöiden mahdollisuudesta elää työllään, mutta yhtä lailla elinkeinojen toimintaedellytyksistä. Nyt jotkut pyrkivät levittämään näkemystä, että vain jälkimmäisellä olisi merkitystä.

Yhdysvalloissa ay-liike kampanjoi pikaruokasektorin työntekijöiden vähimmäispalkkojen korottamiseksi. Se on ottanut esimerkikseen Tanskan, jossa samalla sektorilla pystytään maksamaan jopa kolminkertaista palkkaa.

The New York Times -lehti kysyi tanskalaisilta, miten tämä voi olla mahdollista. Erään yrityksen johtaja kertoi, että toiminta on toki kalliimpaa, mutta silti kannattavaa. Eihän yritys muutoin toimisi Tanskassa. Saman johtajan mukaan Tanska olisi yhteiskuntana epäonnistunut, jos työstä maksettava palkka ei riittäisi elämiseen.

Myös Suomen vähimmäispalkkatasossa on kyse siitä, minkälaisen yhteiskunnan haluamme. Meille vastaus on ollut ja tulee vastakin olemaan itsestään selvä.

 

 

Teksti: Jaana Ylitalo, PAMin 1. varapuheenjohtaja

 

Uusimmat

Suosituimmat