Artikkeli - 29.01.2020 klo 15.42
Työelämä

Pohjoismaiset liitot vaativat matkailu- ja ravintola-alalle reiluja työsuhteita ja vastuuta ympäristöstä

Hotelli- ja ravintola-alan työntekijäliittojen Pohjoismainen Foorumi järjestettiin 17-19.1. Reykjavikissa. Kuva: Josetta Nousjoki

Hotelli- ja ravintola-alan työntekijäliittojen Pohjoismainen Foorumi järjestettiin 17-19.1. Reykjavikissa. Kuva: Josetta Nousjoki

Matkailualan työntekijät Pohjoismaissa haluavat kestävämpiä matkailupalveluja ja paikan neuvottelupöydässä, kun yrityksissä suunnitellaan ympäristöratkaisuja.

Kestävää kehitystä ei voi rakentaa pätkä- ja osa-aikatöiden varaan. Tarvitsemme aitoja työmarkkinaosapuolten ja poliittisten päättäjien neuvotteluja, jotta löydämme ratkaisut, jotka ovat kestäviä sekä ihmisille että ympäristölle.

Näin totesi matkailu- ja elintarvikealojen työntekijöiden maailmanjärjestön IUF:n pääsihteeri Sue Longley.

Hän summasi työntekijöiden edustajien sanoman päättäjille viikko sitten  järjestetyssä hotelli- ja ravintola-alan työntekijäliittojen Pohjoismaisessa Foorumissa Reykjavikissa.

Matkailu tarjoaa kiinnostavia työmahdollisuuksia ja ennusteet näyttävät sen olevan kasvuala myös tulevaisuudessa. Pohjoismaissa matkailualan työpaikkojen määrä on vuosikymmenessä kasvanut lähes sadalla tuhannella. Alalla työskentelee noin 480 000 työntekijää.

”Yli puolet uusista työpaikoista on kuitenkin osa-aikaisia eivätkä ne tarjoa työntekijöille mahdollisuuksia hyvään elämään. Tämä on kehitys, jota emme Pohjoismaihin halua”, totesi järjestön pääsihteerin tehtävistä väistyvä Kristjan Bragason.

Pohjoismaissa palkkakehitys huomattavasti parempaa kuin Suomessa

Foorumin suomalaisia osallistujia mietitytti kehno palkkakehitys. Suomessa hotelli- ja ravintola-alan palkat ovat jääneet pahasti jälkeen muista Pohjoismaista ja ovat ostovoimalla mitattuna jopa alemmat kuin Saksassa, selviää Pohjoismaisen unionin vertailusta. Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana alimmat tes-palkat ovat vertailun mukaan nousseet Norjassa 16 prosenttia ja Ruotsissa 11 prosenttia, kun Suomessa nousua on ollut vain 3 prosenttia.

Pohjoismaisten hotelli- ja ravintola-alan työehtosopimusten alimpien palkkaluokkien vertailussa Suomi jää selvästi muita jälkeen. Lähde: NUHRCT

Hotelli- ja ravintola-alan palkkojen ostovoima on heikentynyt Suomessa muihin pohjoismaihin verrattuna. Lähde: NUHRCT

Kaikissa maissa yritykset pyrkivät alentamaan palkkakustannuksia ja lisäämään työn joustavuutta. Trendinä on maahanmuuttajien käyttäminen huonosti palkattuun työhön.

Suomalaisten Scandic-hotellien pääluottamusmies Mats Eriksson kertoi, että vuokratyövoiman käyttö yrityksessä on lisääntynyt sen jälkeen, kun Scandic osti Restelin hotellit. Scandic rekrytoi vuokratyöntekijöitä esimerkiksi Filippiineiltä. 

”Palkkaepäselvyydet ovat lisääntyneet. Vuokratyöntekijöillä on ongelmia, mutta me Scandicin luottamusmiehet emme saa tietoja heidän palkoistaan eikä meillä ole oikeutta edustaa heitä.”

Compass Groupin pääluottamusmies Satu Kuosmanen puolestaan kertoi, että vuokratyöfirmojen ulkomailta rekrytoimien työntekijöiden perehdytys on puutteellista. He joutuvat rankkoihin keittiöhommiin heti maahan saavuttuaan. Jotkut palaavat pettyneinä kotimaahansa heti kun sopimus vain antaa siihen mahdollisuuden.

Kuosmasen mielestä matkailualan ongelmat eivät ole vain yhden maan ongelmia vaan koskettavat kaikkia. 

”Pohjoismainen yhteistyö on tärkeää, vielä tärkeämpää kuin se on tähän asti ollut. On välttämätöntä, että mietimme yhdessä, mitä voimme tehdä viherpesun ja muiden ongelmien ratkaisemiseksi”, Kuosmanen sanoo.

”Vihreä valinta” onkin viherpesua

Selvä esimerkki vihreänä markkinoidusta ratkaisusta, josta koituu työntekijöille paljon vahinkoa, ovat hotelleissa yleistyneet ”vihreä valinta” -palvelut. Niissä asiakasta houkutellaan valitsemaan huone ilman päivittäistä siivousta. Asiakkaalle luvataan, että sähkön, veden ja kemikaalien käyttö vähenee, kun huone siivotaan vasta asiakkaan lähdettyä.

Sitä ei kuitenkaan kerrota, että asiakkaiden tekemät siivoamattomuusvalinnat vaikuttavat suoraan kerroshoitajien työhön. 
Ruotsalaisen hotelli- ja ravintolatyöntekijöiden liiton varapuheenjohtajan Pim van Dorpelin mukaan työ muuttuu raskaammaksi ja ennalta arvaamattomammaksi.

Työvuorojen suunnittelu on vaikeampaa, kun monet asiakkaista tekevät valinnan siivouksesta vasta huoneeseen saavuttuaan. Työntekijöiltä vaaditaan jatkuvaa varallaoloa, vuokratyön käyttö lisääntyy ja esimiehiltä menee enemmän aikaa työvuorosuunnitteluun. Päiviä siivoamatta olleet huoneet ovat likaisempia ja vaikeammin siivottavia. Ruotsissa ”vihreä valinta” on lisännyt kehon kuormitusta ja sairauspoissaoloja, Van Dorpel kertoo.

Sen sijaan ei ole näyttöä siitä, että siivouksessa käytetyn veden tai puhdistusaineiden määrä olisi vähentynyt.

Van Dorpelin mielestä hotelliketjut käyttävät ilmastonmuutoskeskustelua verukkeena työntekijöiden työtuntien vähentämiseen ja osakkeenomistajien voittojen kasvattamiseen. Samaa mieltä olivat foorumissa puhuneet yhdysvaltalaisen UniteHere-liiton edustajat, jotka ovat tutkineet  ”vihreä valinta” -tarjousten vaikutusta Bostonissa.

Vuonna 2016 työntekijät menettivät yhteensä 6 800 työvuoroa asiakkaiden ”vihreiden valintojen” seurauksena kaupungin kuudessa Marriott-hotellissa. ”Green choice ei ole ympäristöohjelma vaan työvoiman säästöohjelma”, Jackson sanoi.

Foorumin osallistujat vaativat, että yritysten on käsiteltävä ympäristösuunnitelmat ja niiden mahdolliset vaikutukset yhdessä työntekijöiden kanssa. Laki edellyttää työntekijöiden tiedottamista ja kuulemista kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöjärjestelmissä, kuten Eurooppalaisissa yritysneuvostoissa EWCeissä

Pääluottamusmies Mats Eriksson nosti esiin lisääntyneen vuokratyövoiman käytön Suomen Scandic-hotelleissa. Vieressä Compass Groupin pääluottamusmies Satu Kuosmanen. Kuva: Josetta NousjokiVihreitä yhteiskuntasopimuksia

”Isot yritykset yrittävät siirtää vastuun (ilmastonmuutoksen torjunnasta) yksilöille. Mutta eivät kerran tai kaksi vuodessa lentävät ihmiset ole syyllisiä ilmastokriisiin”, Longley sanoi.

Ratkaisuja tarvitaan päättäjiltä, nopeasti. 
Ratkaisujen hakemista yhdessä, ylimmällä tasolla, painotti myös Islannin pääministeri Katrin Jakobsdóttir. Vihreiden yhteiskuntasopimusten eli green new dealien saaminen molemmille puolille Atlantia on tärkeää, hän sanoi.

Foorumi järjestettiin Islannissa, jossa ilmastonmuutoksen seuraukset ovat jo silmin nähtävissä. Viime vuonna islantilaiset järjestivät jäähyväiset Ok-jäätikölle. Sen tilalla on nyt järvi. Jakobsdóttirin mukaan Islannin pinta-alasta 11 prosenttia on jäätikköä – ainakin vielä jonkin aikaa.

”Islanti on kuin mittari, joka näyttää, kuinka nopeasti kehitys kulkee”, hän sanoi.

Ylitalosta varapuheenjohtaja

Matkailualan liittojen foorumi hyväksyi Reykjavikissa linjaukset ja toimintaohjelman Pohjoismaisen unionin seuraavalle viisivuotiskaudelle.

Pohjoismaisen unionin puheenjohtajaksi valittiin Clas Delp Norjan Fellesforbundetista ja varapuheenjohtajaksi PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo. Kristjan Bragason, joka toimi pitkään PU:n pääsihteerinä, on siirtynyt EFFATin pääsihteeriksi. Pohjoismaisen unionin uusi pääsihteeri on norjalainen Jens-Petter Hagen.

 

 

Teksti: Josetta Nousjoki, kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija

 

Uusimmat

Suosituimmat