Uutinen - 21.01.2020 klo 16.05
Työsopimus

Pohjanmaan käräjäoikeus määräsi korvaukset viidelle ulkomaalaistaustaiselle siivoojalle laittomista potkuista

Työntekijöille ei ollut annettu kirjallista huomautusta eikä myöskään varoitusta väitetyistä sopimusvelvoitteiden vastaisesta menettelystä. Kuva: GettyImages.

Työntekijöille ei ollut annettu kirjallista huomautusta eikä myöskään varoitusta väitetyistä sopimusvelvoitteiden vastaisesta menettelystä. Kuva: GettyImages.

SOL Palvelut Oy:n ja viiden työntekijän välinen riita työtunneista ja laittomasta työsuhteiden purkamisesta päättyi työntekijöiden voitoksi.

SOL Palvelut Oy oli purkanut viiden työntekijän työsopimukset päättymään syksyllä 2015 sillä perusteella, että he olivat väärentäneet työaikamerkintöjä. Siitä alkoi pitkä oikeusprosessi, joka kesti yli neljä vuotta.

Työntekijöiden mukaan työsopimukset oli päätetty työsopimuslain säännösten vastaisesti. Heillä oli pitkät työhistoriat kyseisessä yhtiössä. PAMin avulla työntekijät veivät asian käräjäoikeuteen.

SOL Palvelut Oy katsoi, että sillä oli ollut erittäin painava syy purkaa työntekijöiden työsopimukset, koska työntekijät katsottiin väärentäneen tuntikortteja ja näin aiheuttaneen vahinkoa yritykselle.

Käräjäoikeuden mukaan SOL Palvelut Oy ei ollut näyttänyt, että työntekijät olisivat tietoisesti menetelleet vastoin työnantajan antamaa ohjetta koskien työtuntien ilmoittamista. Näin ollen työsopimukset purkaneella yhtiöllä ei katsottu olleen edes työsopimuslain 7 luvun 2 §:ssä tarkoitettua perustetta irtisanoa viiden työntekijän työsopimuksia.

Työntekijöille ei ollut annettu kirjallista huomautusta eikä myöskään varoitusta väitetyistä sopimusvelvoitteiden vastaisesta menettelystä.

SOL Palvelut vaati syksyllä 2019 Hovioikeudessa, että käräjäoikeuden tuomio kumotaan, kanteet hylätään ja että työntekijät velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut.

Hovioikeus ei kuitenkaan myöntänyt siivouspalveluja tarjoavalle yhtiölle jatkokäsittelylupia työaikamerkintöjen väärentämistä ja työsopimusten purkamista koskevissa riidoissa. Näin ollen käräjäoikeuden ratkaisut jäivät pysyviksi. Aiempien tuomioiden mukaan SOL Palvelut on velvollinen korvaamaan työntekijöille irtisanomisajan palkat sekä lomakorvauksena irtisanomisaikaa vastaavalta ajalta laillisine korkoineen. Korvaukset mukaan lukien viivästyskorot, oikeudenkäyntikulut ja työnantajan asiamiehen kulut olivat reilusti yli 200 000 euroa.

Julkaisemme tätä oikeustapausta käsittelevän pidemmän artikkelin loppuviikosta.

22.1.2020 tehty lisäys tekstin lopussa korvauksen määrästä.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat