Uutinen - 20.12.2016 klo 14.22

PAMin Ylitalo: Online-kassarekisterijärjestelmän käyttöönottoa kiirehdittävä

Verohallinnon tehovalvonta on paljastanut runsaasti harmaata taloutta ravintola-alalla. Palvelualojen ammattiliitto PAMin mielestä harmaata taloutta voidaan estää tehokkaasti ottamalla käyttöön tyyppihyväksytty online-kassarekisterijärjestelmä ja lisäämällä palkkarikoksen käsite lakiin.

Verohallinnon mukaan tarkastetuista 650 yrityksestä peräti 70 prosentissa havaittiin puutteita veronmaksussa tai kirjanpidossa. PAM toivoo, että käteisvaltaisilla aloilla otetaan Suomessakin käyttöön online- kassarekisterijärjestelmä, jonka avulla harmaata taloutta voidaan kitkeä tehokkaasti esimerkiksi ravintola-alalla.

Maan hallitus on sitoutunut talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntastrategian toimenpideohjelmassa selvittämään online-kassarekisterijärjestelmien mahdollista käyttöönottoa. Vastaavista järjestelmistä on hyviä käyttökokemuksia useista Euroopan maista ja esimerkiksi Ruotsissa tyyppihyväksytyt kassarekisterilaitteet ovat olleet käytössä jo vuodesta 2010 lähtien. PAMin mukaan aikataulua online-kassajärjestelmien käyttöönotossa olisi nyt julkaistujen huolestuttavien tulosten valossa syytä kiirehtiä.

– Terveen kilpailun mahdollistamiseksi näiden uudenlaisten kassarekisterijärjestelmien käyttöönotto on toteutettava Suomessa mahdollisimman nopealla aikataululla, vaatii PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo.

Pilvipalveluita hyödyntävä online-kassajärjestelmä helpottaa valvontaa ja parantaa mahdollisuutta selvittää yrityksen tosiasiallisen liiketoiminnan laajuus sekä kirjanpidon luotettavuus.

– Online-kassajärjestelmällä verottaja saa helposti tarvitsemaansa tietoa, koska esimerkiksi suoritetut maksut siirtyvät reaaliaikaisesti kirjanpitoon ja niin sanottu ohimyynti estyy tehokkaammin kuin nykyisin. Uusi kassajärjestelmä tuo etua myös yrityksille, koska se mahdollistaa muun muassa digitalisoidun varastonvalvonnan, työtuntien optimoivan budjetoinnin ja tarkat katelaskelmat, Ylitalo toteaa.

PAM muistuttaa, että harmaan talouden torjunnassa yhtenä keskeisenä tekijänä on myös alipalkkauksen estäminen. Liitto on jo pitkään vaatinut, että alipalkkaus on kriminalisoitava ja Suomen lainsäädäntöä täydennettävä palkkarikoksen käsitteellä. Alipalkkaus aiheuttaa merkittävää verovuotoa ja siksi sitä voidaan pitää olennaisena harmaan talouden muotona.

– Alipalkkaus antaa epäreilua kilpailuetua sopimuksia rikkoville yrityksille ja johtaa pahimmillaan työntekijöiden alivakuuttamiseen. Lakimuutoksilla ja riittävillä valvonnan resursseilla pystymme parhaiten edistämään verotulojen karttumista sekä oikeudenmukaisia palkkoja. Maan hallituksen on ryhdyttävä viimein toimeen ja edistettävä keskeisiä harmaata taloutta estäviä toimenpiteitä pikaisesti, Ylitalo toteaa.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat